Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORDPLUS BARNS KULTUR OG BARNEKULTURELLE UTTRYKK I NORDEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORDPLUS BARNS KULTUR OG BARNEKULTURELLE UTTRYKK I NORDEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORDPLUS BARNS KULTUR OG BARNEKULTURELLE UTTRYKK I NORDEN

2 Et nordisk studieprogram i førskolelærerutdanningen (30 ECTS) Samarbeid mellom:  Danmark (Frøbelseminariet),  Færøyene (Lærerhøgskolen),  Finland (Åbo Universitet),  Norge (Høgskolen i Vestfold) med støtte fra Nordplus

3 Mål for studiet Målet for studiet er å utvikle kunnskap og evne til refleksjon om kultur generelt og om barns kultur spesielt i de nordiske landene, og også utvikle en forståelse for barneperspektivet i kulturen

4 To perspektiver er viktige i arbeidet:  Barns egne kulturelle uttrykk  Den kulturen voksne formidler til barn

5 Studentene skal også kunne:  Sammenlikne de kulturelle erfaringene de gjør i de forskjellige nordiske landene, og lære av sammenlikning og refleksjon  Diskutere og forsøke å forstå det særegne og unike i kulturen i hvert land, men også kulturelle likheter og felles holdninger til kultur i Norden

6 Organisering Fire moduler, en i hvert av de nordiske landene:  Finland (Jakobstad)  Færøyene (Torshavn)  Norge (Tønsberg)  Danmark (København)

7  Fem studenter fra hvert land  En måned på hvert av de fire studiestedene  Barnehagepraksis  Nordplus- mobilitetsstipend til studentene  Nordplus- støtte til møter for de deltakende lærerne

8  En del av bachelorgraden eller videreutdanning for studenter med avlagt bachelorgrad  Akseptert som en del av studiet i de fire landene

9 Innholdet i den finske modulen  Barndom som fenomen i Norden  Barn og familie i det nordiske samfunnet  Barns rettigheter i ulike kontekster  Kulturbegrepet  Barns kultur i dagliglivet - tradisjoner i Finland - lek før og i dag

10 Innholdet i den færøyske modulen  Teorier om estetikk og barns kreative utvikling  Barn og kunst, drama og musikk  Fortellinger og myter i barns kreative utvikling  Utvikling av studentenes evne til å observere, analysere og evaluere kreative prosesser og til å formidle dette til andre

11 Innholdet i den norske modulen  Folkeeventyr som et felles fiksjonsunivers  Norske folkeeventyr og deres symbolske og mytiske kraft  Barns utendørsaktiviteter knyttet til folkeeventyr og landskap  Friluftsliv og natur i Norge og Norden som en del av barns og voksnes kultur  Folkeeventyrenes rolle i utviklingen av barns fortellingskompetanse

12 Innholdet i den danske modulen  Miljø, levemåter og kultur – barn i storbyen  Forholdet mellom individet og den historiske og kulturelle konteksten  Utendørsaktiviteter som en del av storbyens kultur  Feltarbeid  Metoder for å analysere og tolke praksis


Laste ned ppt "NORDPLUS BARNS KULTUR OG BARNEKULTURELLE UTTRYKK I NORDEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google