Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rehabilitering av kronisk obstruktivt lungesyke Erfaringer fra Nord-Norge Audhild Hjalmarsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rehabilitering av kronisk obstruktivt lungesyke Erfaringer fra Nord-Norge Audhild Hjalmarsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rehabilitering av kronisk obstruktivt lungesyke Erfaringer fra Nord-Norge Audhild Hjalmarsen

2 Definisjon w Lungerehabilitering Individuelt rettet behandlingIndividuelt rettet behandling Multidisiplinært programMultidisiplinært program Stabilisere og reversere fysiopatologi og psykopatologiStabilisere og reversere fysiopatologi og psykopatologi Høyest mulig funksjonskapasitetHøyest mulig funksjonskapasitet

3 Innhold w Fysisk trening w Psykososial aktivisering w Adferdsendring w Opplæring w Resultat w Oppfølging

4 Metoder i rehabiliteringen w Forebygging w Optimal medisinering w Egenbehandling w Fysisk trening w Dagliglivets aktiviteter w Dyspnebehandling w Oksygentilførsel w Psykososial støtte w Oppfølging

5 Forebygging w Røkeavvenning w Vaksinering w Forebygge eksaserbasjoner

6 Optimal medisinsk behandling w Anti-inflammatorisk w Bronkodilaterende w Diuretisk w Antibiotisk w Antielastatisk w Kirurgisk w Slimmobiliserende w Antidepressiv

7 Egenbehandling w Inhalasjonsteknikk w Hosteteknikk w Pusteøvelser (leppepust) w Oksygenbehandling w Ernæring w Opplæring av familien w Rapportering til legen w Registrering av eksaserbasjoner

8 Fysisk trening w Underekstremiteter w Overekstremiteter w Respirasjonsmuskulatur FYSISK TRENING ER VIKTIGST!

9 Dagliglivets aktiviteter (ADL) w Egenomsorg w Omsorg for hjemmet w Fritidsinteresser w Yrke (tilpasset) w Aktiv livsstil w ”Shopping” w Seksualliv

10 Dyspnebehandling w Treningsprogram w Pusteøvelser w Medisinering w Slimmobilisering w Behandling av angst og depresjon w Bedring av tilfredshet

11 Annen intervensjon w Opplæring w Adferdsendring w Psykososial støtte Akseptering og mestringAkseptering og mestring Oppmuntring og positiv tenkemåteOppmuntring og positiv tenkemåte Økt selvaktelse og fokusering på livskvalitetØkt selvaktelse og fokusering på livskvalitet

12 Viktig for rehabiliteringsresultat w Start rehabiliteringen tidlig w Test før, under og etter w Følg treningsprogram videre w Gjenoppta programmet

13 Målemetoder for effekt w Anstrengelsestester w Dyspne gradering w Livskvalitetskjema w Innleggelser/liggedager w Overlevelsesstudier

14 Hva kan man oppnå? w Dyspne  w Livskvalitet  w Hospitalisering  w Overlevelse  Petty 1969, Goldstein 1994, Wijkstra 1994, Ries 1995 Petty 1969, Goldstein 1994, Wijkstra 1994, Ries 1995

15 Organisering w Trinn i rehabiliteringen w Rehabiliteringstjenester w Personellbehov w Rehabiliteringsmodeller w Kostnadseffektivitet w Pasientutvelgelse

16 Rehabiliteringstjenester w Nødvendige Legeundersøkelse og behandlingLegeundersøkelse og behandling KOLS skole og forstøverteknikkKOLS skole og forstøverteknikk Fysisk trening og evaluering av ADLFysisk trening og evaluering av ADL Sosiale behovSosiale behov ErnæringErnæring w Valgfrie Psykososial og psykiatrisk evalueringPsykososial og psykiatrisk evaluering AttføringAttføring

17 Kostnadseffektivitet w Antall akuttinnleggelser  (50%) w Størst sykepleiebehov i starten av oppholdet (90%) w Ambulant rehabilitering er mest kostnadseffektivt Goldstein 1997

18 Pasientutvelgelse w Dyspneproblem w Flere akuttinnleggelser (>2/år) w Surstoffproblem w Lungeoperasjon

19 Forskning w Integrert del i pasientbehandlingen w Studere effekt av hver enkelt behandlingsmetode og programmet i sin helhet w Forutsetter tverrfaglig samarbeid w Behov for randomiserte og kontrollerte studier

20 Lungerehabiliteringstilbud i Nord-Norge w Regionsykehuset i Tromsø Lungerehab.team: lege, sykepleier, fysioterapeut Geriatrisk seksjon: 4 KOLS senger Elisabethsenteret: daghospital og poliklinikk w Skibotn rehab. senter: 60 pasienter pr. år w Valnesfjord helsesportssenter: fra høsten 2000 w Helgeland rehabilitering: ca 20 pasienter pr. år

21 Konklusjon w Lungerehabilitering har positiv effekt på tung pust, anstengelseskapasitet, livskvalitet og overlevelse w Trening av underekstremitetene gir størst gevinst w Ambulant lungerehabilitering er anbefalt og må bli lettere tilgjengelig


Laste ned ppt "Rehabilitering av kronisk obstruktivt lungesyke Erfaringer fra Nord-Norge Audhild Hjalmarsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google