Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKOLE OMSORG, OPPFØLGING, LEKSER, HOLDNINGER, ENGASJEMENT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKOLE OMSORG, OPPFØLGING, LEKSER, HOLDNINGER, ENGASJEMENT."— Utskrift av presentasjonen:

1 SKOLE OMSORG, OPPFØLGING, LEKSER, HOLDNINGER, ENGASJEMENT

2 OMSORG Som utøvere av den daglige omsorgen er det viktig å fremme positive holdninger til skole, samt ta ansvar for å legge til rette for at barn og ungdom skal ha de beste forutsetninger for å lykkes i skolen. Ved siden av familie er skolen den viktigste arena for barn og ungdom. Barn er elever ved en skole mer en halvparten av tiden før de fyller 18 år – og dette skal være EN GOD TID. En tid med trivsel, mestring, selvtillit, samt å lære seg å mestre det samfunnet krever.

3 MESTRING Å mestre skolegangen er den enkeltfaktoren som har størst betydning for å lykkes i voksenlivet (Bo Vinnerljungs - forskning). En vanskelig barndom kan ikke gjøres om, men barn og ungdom kan hente styrke og kunnskap gjennom en god skolegang. Opplevelsen av å mestre skolen, vil for disse barna være svært viktig for deres videre faglige og personlige utvikling.

4 FORVENTNINGER At skolen får en slik betydning- forutsetter at alle møtes med de samme faglige krav og forventninger slik at de får brukt sine ferdigheter og kan nå de krav som stilles i skolen. Hensyn til individuell tilrettelegging. VI MÅ HA HØYE AMBISJONER PÅ BARNEVERNSBARNAS VEGNE. Det å ha for lave forventninger vil være en tiltro som smitter på andre – ikke minst på barnet/ungdommen selv.

5 HA TRO PÅ MEG........ Eks: Kronikken lørdag den 18 april 2015/ Adresseavisen Martin 11 år – ” Hvorfor er jeg den eneste som ikke får lekser ? ” -> Et ønske i bunn om å være som andre barn. Noe som har stor betydning for selvoppfattelsen og veien videre i livet.

6 RANHEIM VESTRE Gjennom kunnskap, samarbeid og engasjement, vil Ranheim Vestre fremme viktigheten av skole, samt skape et positivt miljø som fremmer skole og opplæring så barn/ungdom er bedre rustet etter endt opphold. For å LYKKES må omsorgspersoner/ansatte, få økt sin kompetanse og forståelse gjennom stadig opplæring – nettopp fordi vi jobber tettest med disse barna.

7 HVA ERFARER VI AT MÅ TIL FOR Å LYKKES Gode relasjoner til ansatte i institusjonen. Kontinuerlig oppmerksomhet og støtte til skolearbeidet. Klare og tydelige forventninger til deres progresjon i skolen. Annerkjennelse og oppmuntring. Motivasjon og engasjement. Interesse og tidsbruk fra signifikante personer. Tilrettelegging og samarbeid med skolen for mestring.

8 TYDELIG OG ÅPEN DIALOG OM FORVENTNINGER TIL SKOLE Ved inntak på Ranheim Vestre får ungdommen tydelige forventninger knyttet til skole under oppholdet, samt hva som forventes. Skole settes som mål i alle planer og ligger som en viktig føring for oppholdet. Ranheim Vestre utfører brukerundersøkelser- alle påpeker her at skole er viktig, hva de ønsker hjelp til, hva de strever med, samt hva de mestrer. Ranheim Vestre kan veilede skoler på diagnoser, atferdsproblematikk, samt fortelle om våre erfaringer av hva som fungerer i hverdagen. Skolefokus er høyt forankret i ledelsen, samt at skoleansvarlig er nestleder.

9 SKOLEANSVARLIG En hovedansvarlig skoleansvarlig forankret i ledelsen. Vi har fordelt ansvar – satt i system, slik at alle ansatt føler seg trygg, får innblikk og kjennskap til det som skal følges opp når det gjelder skole og hver enkelt ungdom. Mandag på dagtid, tar aktuell skoleansvarlig å logger seg inn på alle ungdommene sine it´s learning kontoer. De har ansvar for å printe ut planer, læringsmål, lekse og prøveoversikt til hver enkelt ungdom kommer hjem fra skolen og sette dette inn i kalenderen. Fredager fylles det ut en fast mal i forkant av at alle skoler ringes til avtalte klokkeslett.

10 Skolen gir en tilbakemelding om ungdommens faglige og sosiale fungering. Hva som har vært bra, hva som kan være utfordrende og hva som må være fokus fremover. Ranheim Vestre gir skolen informasjon om hvordan uken til ungdommen har vært, hvordan leksesituasjonene har vært, hva vi ser de mestrer, samt der vi ser de kan streve noe. Skolen får også informasjon om ting om kan føre til rørelser rundt barna, viktige hendelser kommende uke etc. Ungdommen får innblikk i tilbakemeldingene- en åpen dialog rundt dette. (ukefokus) Det er fortløpende kontakt ved uregelmessigheter.

11 LEKSER SATT I SYSTEM Vi har tilgang til alle beboerne sine it´s learning kontoer. Skoleansvarlig får tilsendt dag til dag plan på mail hver mandag. Lekseplan settes opp hver mandag i samarbeid ungdom. Det er fast tid til leksegjøring. Alle ressurser brukes etter skoletid, vi henter bøker om de er avglemt. Voksne er tilgjengelige, sitter ved siden av og bistår med lekser. Det kvitteres på lekseplan når lekser er godkjent, samt at ungdommen får ros og bekreftelse når de er i mål. Det gis faglig støtte, samt at ansatte er en motivatør, må by på seg selv.

12 LEKSER SATT I SYSTEM Ansatte skal ta ansvar for å legge til rette, skape engasjement og få frem glede ved det å prestere. Lekser skal være godkjent før noe annet skjer. Øving til prøver skal gå over dager/helger for god repetisjon og større mulighet for å lykkes. Ekstra lekser satt på plan, f.eks lesing, gangetabell-repetisjon og mengde trening. Middagslaging- mye læring også i matematiske ferdigheter. Voksne må by på seg selv, være smarte og ta tak når det kommer motstand. Ikke belønne skole/lekser i annet enn ROS, ANNERKJENNELSE, POSITIVE TILBAKEMELDINGER OG VIDERE OPPMUNTRING.

13 IVER, STOLTHET OG GLEDE Etter en om nødvendig kamp i lesing til f.eks en prøve, er det ingen større glede enn å høre raske føtter i trappa, etterfulgt av rop etter ansatte, bredt stolt smil og iver etter å fortelle om gode resultater. Da vet du som voksen at det nytter og at motstand kan snues dersom man bruker alle virkemidler.

14 ER DET LETT ? DET VIL VÆRE EN HARD JOBB HVER DAG FOR Å SØRGE FOR AT DISSE BARNA FÅR DEN OPPFØLGINGEN DE HAR KRAV PÅ. DET ER NOE VI MÅ HA FOKUS PÅ HVER DAG, SAMT PÅ ALLE OVERLAPPER. ANSATTE MÅ SE PÅ DETTE SOM EN UTFORDRING SOM GIR EN STOR OG BETYDNINGSFULL GEVINST-Hva ville vi gjort for våre egne barn?

15 UTFORDRINGER I HVERDAGEN Fokus må vedlikeholdes kontinuerlig. Krever engasjement og pågang av en stor gruppe. Mange voksne med ulike erfaringer. Felles positive holdninger av alle ansatte. Ikke gi slipp når ting går bra- flyter, men løfte det.

16 DET NYTTER...... Vi må i fellesskap ha forventninger til disse barna om at skole er viktig og at vi har tro på deres forutsetninger og ferdigheter i skolen. Det er et stort arbeid som er krevende, men ikke minst er det gøy, inspirerende og givende.


Laste ned ppt "SKOLE OMSORG, OPPFØLGING, LEKSER, HOLDNINGER, ENGASJEMENT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google