Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rehabilitering – hva kan OUS bidra med? 30/11-12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rehabilitering – hva kan OUS bidra med? 30/11-12."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rehabilitering – hva kan OUS bidra med? 30/11-12

2 Organisatorisk tilknytning

3 Målgruppe for sengeposten Hjerneslag –Med sammensatte sensomotoriske og kognitive utfall Critical illness polynevropati eller annet sammensatt funksjonstap etter alvorlig somatisk sykdom Underekstremitetsamputerte Eldre med bruddskader + tilleggssykdommer Yngre med bruddskader + behov for tverrfaglig oppfølging

4 Ikke aktuelle for sengeposten Behov for heldøgns omsorg før aktuelle Demenssykdom som begrenser evne til nylæring eller evne til å utføre ADL- akviteter Delir Alvorlig tilleggslidelse med forventet kort levetid

5 Inntakskriterier Medisinsk stabil og utredet for underliggende tilstand Motivert for rehabilitering Rehabiliteringspotensiale for på sikt å kunne bo i eget hjem Kunne oppholde seg utenfor seng 4-5 timer pr dag Må ha behov for spesialisert tverrfaglig tilbud som ikke finnes i kommunen

6 Kapasitet i sengeposten 21 senger i en felles post 2 enerom, ett 3-mannsrom, resten 2- mannsrom –Alle rom unntatt ett med eget bad/toalett Felles spiserom Treningsrom for ergoterapi, fysioterapi, logoped –Arealet er knapt pga midlertidighet i dagens lokaler

7 Bemanning Pleiefaktor: 1 : 3 Fysioterapeuter: ca. 5 fulle stillinger Ergoterapeuter: 3 Logoped: 1 Sosionom: 2 tilknyttet rehab (men server også andre avdelinger) Lege (spesialist i geriatri): 2x100% stilling Ortoped 3 timer pr uke (for uex-amputerte) Ernæringsfysiolog ved behov Protesetekniker (Sophies Minde)

8 Spesialkompetanse Svelgevansker –Logoped med spisskompetanse –Sykepleier med spisskompetanse i svelgevurdering Ernæringsvansker –Tilgang til ernæringsfysiolog –Erfaring med sondemat-tilpassing Språkvansker Andre kognitive vansker Spastisitet etter hjerneslag Multimorbiditet, multifarmasi Sosial tilleggsproblematikk

9 Akuttavdeling Ullevål Sykehjem/pleie Døgnrehab. Aker Sykehjem-rehab Private rehabinst. Dagtilbud Daghospitalet Aker Privat bolig Sunnaas Behandlings-kjede slagpasienter fra Ullevål Andre Oslo-sykehus

10 Poliklinisk oppfølging av slagpasienter Ut til hjemmet fra slagenheten, Ullevål –Slagpoliklinikken ved slagenheten Til kommunal rehab –Slagpoliklinikken ved slagenheten Til hjemmet etter OUS-rehab –Fastlegen eller geriatrisk poliklinikk OUS-Aker Til hjemmet etter sykehjem –Fastlegen

11 Ortopedisk avd. OUS Karkirurgisk avd OUS Andre sykehus Enhet for rehabilitering, Aker Private rehabinst.HjemSykehjem Gåskole Poliklinisk oppfølging i OUS Behandlings-kjede uex-amputerte

12 Poliklinikk for uex-amputerte Tverrfaglig –Ortoped, fysioterapeut, sykepleier, ortopedi- ingeniør Rutinekontroller etter utskriving fra sengeposten –Fokus: Protesefunksjon og –bruk.

13 Gåskolen Målgruppe: Hjemmeboende som trenger ekstra opptrening med protesen Organiseres fra fysioterapiavdelingen Gruppetrening


Laste ned ppt "Rehabilitering – hva kan OUS bidra med? 30/11-12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google