Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AMBULANT REHABILITERINGSTEAM (ART) Rehabiliteringstjenesten i Finnmark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AMBULANT REHABILITERINGSTEAM (ART) Rehabiliteringstjenesten i Finnmark."— Utskrift av presentasjonen:

1 AMBULANT REHABILITERINGSTEAM (ART) Rehabiliteringstjenesten i Finnmark

2 Består av: Avd. for fys.med og rehabilitering (6 senger, åpnet høsten 1995) Ambulant Rehab.team Arbeidsområde hele Finnmark fylke (sentralsykehusfunksjon) Lokaler på Kirkenes Sykehus.

3 Bakgrunn for opprettelse av ambulant team Mulighet for bedre ressursutnyttelse av sengene i avd. Mulighet for å gi veiledning i pasientsaker hvor det ikke var behov for innleggelse Oppfølging etter utskrivelse Undervisning / veiledning Nettverksoppbygging

4 Ambulant Rehabiliteringsteam Prosjekt 1997–1998 Permanent drift fra 01.01.1999 Tverrfaglig sammensatt team: Ergoterapeut (avd.leder) Fysioterapeut Psykiatrisk sykepleier

5 Målgruppe Voksne funksjonshemmede som blir hindret i sin livsutfoldelse pga. sammensatte problemer, og som derfor har behov for tverrfaglig tilnærming. - Funksjonshemming blir vurdert ut i fra hva som hindrer personen i å være en aktiv deltaker i et sosialt og funksjonelt lokalsamfunn.

6 Oppgaver Brukerrelaterte oppgaver Nettverk i Finnmark og regionen Bygge opp rehabiliteringsmiljøet i Finnmark (flere nivå) Ha kunnskap om kommunene i Finnmark, og være en ressursbase for andre i systemet Delta i oppbyggingen av rehabiliteringsnettverket i helseregion nord Rehabiliteringskompetanse

7 År 2000: Antall brukere, alder og kjønnsfordeling 20 brukere Alderspredning fra 19 til 94 år. Gjennomsnittsalder 49,8 år Fordelt i alder: 16-29 5 30-495 50-695 over 705 6 kvinner og 14 menn

8 År 2000 Bestilling i henvisning Forhåndsvurdering3 Oppfølging etter avsluttet tilbud fra Avd. for fys.med & rehab., KiSy7 Avd. for fys.med & rehab., RITØ2 TRS, Sunnaas Sykehus2 Rehab.avd. Harstad sykehus1 Øvrige ambulante tjenester5

9 År 2000 Henvisende instans Kommuner i Finnmark7 Avd. for fys.med & rehab., KiSy7 TRS v/Sunnaas sykehus2 Avd. for fys.med & rehab., RITØ2 Hab. tjenesten for barn, Finnmark1 Rehab.avd., Harstad sykehus1

10 Nettverksarbeid Nettverk i Finnmark Rehabiliteringssamlinger Samarbeid mellom instanser i spesialisthelsetjenesten Nettverk i Helseregion Nord Samlinger for ambulante rehab.team

11 Kompetanse Arrangere kurs/seminarer Ledere Arbeidsseminarer (Brukerrelatert arbeid) Egen kompetanse Desentralisert videreutdanning i rehabilitering, Høgskolen i Harstad ”Prosjektarbeid”

12 År 2000 Bruk av telematikk 17 møter er gjennomført med bruk av telematikk: Brukerrelaterte møter8 Diskusjonsmøter m/kommune2 Planlegging i forhold til underv.3 Informasjonsmøte1 Fagspesifikke møter3

13 Erfaringer Veiledning / undervisning i utarbeidelse av IP økende Få kliniske oppgaver, teamet fungerer som konsulenter/veiledere for det kommunale apparatet Ulike behov hos brukere og i kommunen stiller krav til fleksibilitet i spesialisthelsetjenesten Nettverksoppbygging er viktig for tiltakskjeden Det er mottager som bestemmer tempo, ikke vi!

14

15 Ambulant Rehabiliteringsteam Rehabiliteringstjenesten i Finnmark Pb. 410 9915 Kirkenes Tlf: 78 97 31 90 (->92) Faks:78 97 31 93 E-post:art@kisy.net


Laste ned ppt "AMBULANT REHABILITERINGSTEAM (ART) Rehabiliteringstjenesten i Finnmark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google