Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Registrering av aktivitet for å sikre utførelse og dokumentasjon av tiltak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Registrering av aktivitet for å sikre utførelse og dokumentasjon av tiltak."— Utskrift av presentasjonen:

1 Registrering av aktivitet for å sikre utførelse og dokumentasjon av tiltak

2 Valg av aktivitet Tuftet i nasjonale faglige retningslinjer for KOLS Forbedringspotensiale (dårlig etterlevelse før intervensjon)

3 Effektmål 1. Rehabilitering Tilbud om rehabilitering skal gis ved sykehusopphold som skyldes forverringer (Sterk anbefaling kapittel 6) Variabel: Vurdert for indikasjon til rehabilitering (ja/nei) Pasientgrunnlag: Diagnose: kols eksaserbasjon Effektmål: Andel pasienter (%) i pasientgruppen som henvises rehabilitering Datakilde: Journalgjennomgang i legens epikrise (evt automatisk søk på ord rehabilitering. Metode: Jevnlig prosesskontroll. Gjennomgang av 17-25 etterfølgende pasienter. Fremstilling: Søylediagram. Andel pasienter i pasientgrunnlag som får ja/ nei på målevariabel

4 Eksempel: Effektmåling rehabilitering Før og etter innføring av pasient og pårørende samtaler

5 Effektmål 2. Fysioterapi Sekretmobilisering bør tilbys ved sekretstagnasjon under forverring Kapittel 8 Variabel: Henvist fysioterapeut (ja/nei) Pasientgrunnlag: Diagnose: kols eksaserbasjon Effektmål: Andel pasienter (%) i pasientgruppen som henvises til sekretmobilisering Datakilde: Journalgjennomgang i ”annet fagpersonell” (evt automatisk søk på ord ”henvisning fysioterapi”.) Metode: Jevnlig prosesskontroll. Gjennomgang av 17-25 etterfølgende pasienter. Fremstilling: Søylediagram. Andel pasienter i pasientgrunnlag som får ja/ nei på målevariabel

6 Eksempel: Effektmåling henvist fysioterapi før og etter intervensjon

7 Effektmål 3: Pasient og pårørende opplæring Helsepersonell skal bidra til at pasienter med KOLS får kunnskap og forståelse slik at de kan vurdere sykdomsutvikling, alvorlighetsgrad og iverksette egenbehandling. Dersom en forverring ikke forbedresmed egenbehandling bør lege kontaktes (Kap 4.) Variabel: pasient og pårørende fått opplæringssamtale (ja/nei) Pasientgrunnlag: Diagnose: kols eksaserbasjon Effektmål: Andel pasienter (%) i pasientgruppen som har fått pasient/ pårørende opplæring. Datakilde: Journalgjennomgang i sykepleiedokumentasjon Metode: Jevnlig prosesskontroll. Gjennomgang av 17-25 etterfølgende pasienter. Fremstilling: Søylediagram. Andel pasienter i pasientgrunnlag som får ja/ nei på målevariabel

8 Effektmål 4: Lindrende behandling Ved svært alvorlig KOLS bør helsepersonell diskutere leveutsikter tiltak ved livets slutt med pasient og pårørende. Lindrende behandling skal tilbys personer med KOLS i terminalfasen. ESAS bør anvendes for kartlegging og forløpsvurdering (Kap.11) Variabel a: Diskutert livets sluttfase (ja/nei) Variabel b: Lindrende behandling tilbys (ja/nei) Pasientgrunnlag: Diagnose: Kort forventet levetid (mellom 6-12 mnd) Effektmål: Andel pasienter (%) i pasientgruppen som får tilbud om lindrende behandling. Datakilde: Journalgjennomgang i sykepleiedokumentasjon. Metode: Jevnlig prosesskontroll. Gjennomgang av 17-25 etterfølgende pasienter. Fremstilling: Søylediagram. Andel pasienter i pasientgrunnlag som får ja/ nei på målevariabel

9 Variabel a: Er dokumentet standardisert sykehusbehandling opprettet (ja/nei) Pasientgrunnlag: Diagnose: KOLS eksaserbasjon Effektmål: Andel pasienter (%) i pasientgruppen som har fått opprettet dokumentet Datakilde: Journalgjennomgang i sykepleiedokumentasjon. Metode: Jevnlig prosesskontroll. Gjennomgang av 17-25 etterfølgende pasienter. Fremstilling: Søylediagram. Andel pasienter i pasientgrunnlag som får ja/ nei på målevariabel Effektmål 5: Kvalitetssikring av prosesser i sykehusbehandlingen

10 Variabel b: Er pasientens inhalasjonsteknikk sjekket (ja/nei) Pasientgrunnlag: Diagnose: KOLS eksaserbasjon Effektmål: Andel pasienter (%) i pasientgruppen som har fått sjekket inhalasjonsteknikk Datakilde: Journalgjennomgang i sykepleiedokumentasjon. Metode: Jevnlig prosesskontroll. Gjennomgang av 17-25 etterfølgende pasienter. Fremstilling: Søylediagram. Andel pasienter i pasientgrunnlag som får ja/ nei på målevariabel Effektmål 5: Kvalitetssikring av prosesser i sykehusbehandlingen

11 Variabel c: Hvis pasienten røyker, er det dokumentert at han har fått tilbud om røykeavvenning? (ja/nei) Pasientgrunnlag: Diagnose: KOLS eksaserbasjon Effektmål: Andel pasienter (%) i pasientgruppen som har fått tilbud om røykeavvenning Datakilde: Journalgjennomgang i sykepleiedokumentasjon. Metode: Jevnlig prosesskontroll. Gjennomgang av 17-25 etterfølgende pasienter. Fremstilling: Søylediagram. Andel pasienter i pasientgrunnlag som får ja/ nei på målevariabel Effektmål 5: Kvalitetssikring av prosesser i sykehusbehandlingen Røykere skal oppmuntres til å slutte: Kartlegg motivasjon og tilby hjelp til røykeslutt ved hver egnet konsultasjon (Kap. 5 Sterk anbefaling )

12 Variabel d: Er det gjort ernæringsscreening under siste opphold (ja/nei) Pasientgrunnlag: Diagnose: KOLS eksaserbasjon Effektmål: Andel pasienter (%) i pasientgruppen som er ernæringsscreenet Datakilde: Journalgjennomgang i sykepleiedokumentasjon. Metode: Jevnlig prosesskontroll. Gjennomgang av 17-25 etterfølgende pasienter. Fremstilling: Søylediagram. Andel pasienter i pasientgrunnlag som får ja/ nei på målevariabel Effektmål 5: Kvalitetssikring av prosesser i sykehusbehandlingen Underernærte pasienter må identifiseres for å kunne gis adekvate ernæringsråd (Kap. 5 )


Laste ned ppt "Registrering av aktivitet for å sikre utførelse og dokumentasjon av tiltak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google