Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen og ledelsesutfordringer Januar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen og ledelsesutfordringer Januar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen og ledelsesutfordringer Januar 2009

2 2 Sykehus – doblet budsjett på 7 år 50 mrd 2002 102 mrd 2009

3 3 Vi blir eldre og eldre mot 2050 Kilde: SSB

4 4 Infeksjons- sykdommer Hjerteinfarkt 1900 19502000 Sykdomsbildet endrer seg 2050 Rus, kreft, diabetes, overvekt, KOLS, psykiske lidelser demens

5 5 Diabetes type 2 – forløp og kostnader Framtid I dag Forebygging Tidlig fase Kostnader Kronisk syk Komplikasjoner Tid

6 6 KOLS i kommunehelsetjenesten Kurs for hjemmetjenesten Kontakt med fastlegen Ring og spør sykehuset ”Min KOLS bok” Resultat Færre reinnleggelser Bedre livskvalitet Sparer senger og penger Stabil Litt verre Mye verre Kilde: St. Olavs hospital / Trondheim kommune

7 7 Alvorlig KOLS - pasienter og ressurser St. Olavs hospital/Ericsson et al, Poster ATS 2002 Moderat Mild 16 % 84 % 30 % 70% Pasienter Ressurser

8 8 Søbstad helsehus – mellom sykehus og kommune Tiltak Raskt ut fra sykehus Legehjelp, trening daglige aktiviteter Hjem etter ca 18 dager Resultat Færre reinnleggelser Færre må på sykehjem Klarer seg hjemme Lavere dødelighet Sparer penger og senger

9 9 Faglig ”skammel” i kommunen Distriktsmedisinsk senter Distriktspsykiatrisk senter Forsterket sykehjem Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten

10 10 Spesialister på rett nivå? 2 300 psykologer 11 000 leger sykehus og privat praksis 470 psykologer 4 400 fastleger og kommuneleger

11 11 Kommune reform helse Offentlige allmennmedisinske oppgaver Fastleger Sykehjem Helsestasjoner Skolehelsetjeneste Habilitering / rehabilitering Ernæring Fengsler Friskvern

12 12 Helsekommune – Bø, Sauherad, Nome Bø 5 500 Sauherad 4 260 Nome 6 570 Telemark Kilde: Wikipedia 16 330 innbyggere

13 13 Det må lønne seg å gi pasienten rett behandling på rett sted

14 14 Pasientforløp – uten brudd i overgangene KommunehelsetjenestenSpesialisthelsetjenesten Helse- stasjon Fastlege Pleie- og omsorg Habili- tering Univ.- sykehus Lokal- sykehus

15 15 Mye samhandling skjer i dag på tross av systemet

16 16 Samhandlingsreformen – april 2009

17 17 Samhandlingsreformen Hvilke økonomiske og juridiske systemer trengs for at rett samhandling skal skje på grunn av systemet?

18 18 Ledelsesutfordringer i omsorgstjenesten Omsorgstjenesten utgjør store og komplekse organisasjoner med stadig større krav til lederskap Få ledere sammenlignet med annen virksomhet. Ledere rekrutters fra fagfeltet og mangler ofte formell lederkompetanse Forskning viser at god ledelse er en av de viktigste faktorer for å kunne gi kvalitativt gode tjenester Ledelsessatsing; ”Flink med folk i første rekke”

19 19 Rettslige rammer – virksomhet/leder 1.Virksomheten skal organiseres slik at ansatte blir i stand til å overholde sin plikt til forsvarlig yrkesutøvelse, jf. Helsepersonellloven § 16 2.Spesialisthelsetjenester som tilbys eller ytes skal være forsvarlige, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 3.Også for kommunehelsetjenesten kan det utledes et krav om forsvarlighet, jf. bl.a. kommunehelsetjenesteloven § 6-3

20 20 Forsvarlighet kontra rammevilkår Faglig forsvarlighet kan utfordres av virksomhetens rammevilkår Lovpålagt forsvarlighetskrav kan imidlertid ikke settes til side av gitte rammevilkår Lederansvar å påse at tjenesten er forsvarlig For å sikre dette må ledere vurdere ulike tiltak: –organisatoriske –prioriteringsmessige –personellmessige –budsjettmessige


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen og ledelsesutfordringer Januar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google