Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klinisk aktivitetsavdeling (KLA)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klinisk aktivitetsavdeling (KLA)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klinisk aktivitetsavdeling (KLA)
Introduksjonskurs for nyansatte leger

2 Organisasjonskart KLA
2

3 Henvisning til faggrupper i KLA
Individuell vurdering/henvisning fra lege 2 Nord (elektiv ortopedi) og 3 Nord (eldre m/brudd): alle pasientene rutinemessig henvist for vurdering/ oppfølging Papirskjema (ikke elektronisk)

4 Kliniske ernæringsfysiologer (KEF)
Dekker hele sykehuset: Inneliggende Poliklinisk (kun etter spesifikk henvisning fra lege ved sykehuset – ikke generell kostveiledning) Oppgaver: Kartlegge pasientens ernæringsinntak Vurdere ernæringsstatus Gi kostveiledning Tilrettelegger oppstartregime ved behandling med kunstig ernæring 4

5 Enhet for ergoterapi Yter tjenester til: funksjonsevne ved å:
Kirurgisk avdeling spesielt pasienter ved 3 Nord (EMB) Medisinsk avdeling pasienter ved 3 Sør og geriatrisk poliklinikk (hovedsakelig demensutredning) Arbeider for utvikling og vedlikehold av funksjonsevne ved å: tilrettelegge og kompensere for nedsatt kognitiv og fysisk funksjon kartlegge, vurdere og trene på dagliglivets aktiviteter 5

6 Enhet for fysioterapi Yter tjenester til:
Medisinsk avdeling, inkl. geriatrisk poliklinikk Kirurgisk avdeling, inkl. kirurgisk poliklinikk (etterkontroller av ortopediske pasienter), Orthoseklinikk og dagkirurgen Intensiv SKE Instruksjon av grupper i basseng Fysioterapeutene utfører: Kartlegging, vurdering og trening av sansemotorisk funksjon og ADL-funksjon (gange, reise/sette seg, inn og ut av seng, gå i trapp etc) Instruksjon av grupper i basseng og treningssal

7 Aktivitetssenteret Aktivitetssenteret består av: Gymnastikksal
Varmtvannsbasseng I GYMSAL tilbys gruppebasert behandlings- /treningstilbud til pasienter med hjertelidelser ledet av fysioterapeut Henvisning fra lege ved sykehuset Fase 2A; trening i gruppe x 2 pr uke

8 Bassenget Trening/behandling ved revmatiske sykdommer,
artrose, ortopediske lidelser, KOLS, hjertesykdommer, nevrologiske lidelser, muskel/skjelett/ rygglidelser etc Gruppebasert trening ledet av fysioterapeut Det kreves henvisning fra lege (12 ggr pr henvisning) 44 grupper x 1 pr uke Hovedsakelig polikliniske pasienter (>90%) Det kreves administrasjonsgebyr på kr 480 pr henvisning

9 Lærings- og mestringssenteret (LMS)
Opplæring av pasienter og pårørende: En av de fire hovedoppgavene for spesialisthelsetjenesten (Lov om spesialisthelsetj. § §3-8) Ved LMS skal helsepersonell og bruker- organisasjoner samarbeide likeverdig om å: formidle kunnskap om kroniske sykdommer/ funksjonshemminger til pasienter og pårørende bidra til endring i praksis og opplevelse av mestring Henvisning til aktuell avdeling

10 Tilbud ved LMS – Kurs / tiltak i 2011 (i alt ca 50 kurs)
Medisin: Diabetes II Hjerneslag Hjertesvikt Hjertesykdom KOLS Pårørende til personer med demens Kirurgen: Eldre med hoftebrudd LMS: stress og helseplager Revma: revmatiske sykdommer Livsstyrketrening ved: RA, Psoriasisartitt og Bekhterew DPS-Ressurssenteret: Tilbud for personer med psykiske vansker, rus-avhengighet og til deres pårørende 

11 Tverrfaglig samarbeid - Dokumentasjon i Dips
Alle yrkesgrupper i KLA dokumenterer i DIPS For å bidra til god kvalitet på behandlingen er det viktig at dokumentasjonen leses av behandlende lege Det er opprettet egen journalnotatgruppe til KLAs faggrupper i pasientens mappe i DIPS. Dokumentasjonen leses i rekkefølgen etter dato ved å åpne ”Hent alle journaldokumenter”


Laste ned ppt "Klinisk aktivitetsavdeling (KLA)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google