Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klinisk aktivitetsavdeling (KLA) 1 Introduksjonskurs for nyansatte leger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klinisk aktivitetsavdeling (KLA) 1 Introduksjonskurs for nyansatte leger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klinisk aktivitetsavdeling (KLA) 1 Introduksjonskurs for nyansatte leger

2 2 Avdelingssjef ErgoterapiFysioterapiLMS Klinisk ernæringsfysiologi Aktivitetssenteret Administrasjon Hjelpemiddel- koordinering Fagutvikling

3 Henvisning til faggrupper i KLA  Individuell vurdering/henvisning fra lege  2 Nord (elektiv ortopedi) og 3 Nord (eldre m/brudd):  alle pasientene rutinemessig henvist for vurdering/ oppfølging  Papirskjema (ikke elektronisk) 3

4  Dekker hele sykehuset :  Inneliggende  Poliklinisk (kun etter spesifikk henvisning fra lege ved sykehuset – ikke generell kostveiledning)  Oppgaver:  Kartlegge pasientens ernæringsinntak  Vurdere ernæringsstatus  Gi kostveiledning  Tilrettelegger oppstartregime ved behandling med kunstig ernæring 4

5  Yter tjenester til:  Kirurgisk avdeling  spesielt pasienter ved 3 Nord (EMB)  Medisinsk avdeling  pasienter ved 3 Sør og geriatrisk poliklinikk (hovedsakelig demensutredning)  Arbeider for utvikling og vedlikehold av funksjonsevne ved å :  tilrettelegge og kompensere for nedsatt kognitiv og fysisk funksjon  kartlegge, vurdere og trene på dagliglivets aktiviteter 5

6 Enhet for fysioterapi  Yter tjenester til:  Medisinsk avdeling, inkl. geriatrisk poliklinikk  Kirurgisk avdeling, inkl. kirurgisk poliklinikk (etterkontroller av ortopediske pasienter), Orthoseklinikk og dagkirurgen  Intensiv  SKE  Instruksjon av grupper i basseng  Fysioterapeutene utfører:  Kartlegging, vurdering og trening av sansemotorisk funksjon og ADL-funksjon (gange, reise/sette seg, inn og ut av seng, gå i trapp etc)  Instruksjon av grupper i basseng og treningssal 6

7 Aktivitetssenteret Aktivitetssenteret består av:  Gymnastikksal  Varmtvannsbasseng I GYMSAL tilbys gruppebasert behandlings- /treningstilbud til pasienter med hjertelidelser ledet av fysioterapeut  Henvisning fra lege ved sykehuset  Fase 2A; trening i gruppe x 2 pr uke 7

8 Bassenget  Trening/behandling ved revmatiske sykdommer, artrose, ortopediske lidelser, KOLS, hjertesykdommer, nevrologiske lidelser, muskel/skjelett/ rygglidelser etc  Gruppebasert trening ledet av fysioterapeut  Det kreves henvisning fra lege (12 ggr pr henvisning)  44 grupper x 1 pr uke  Hovedsakelig polikliniske pasienter (>90%)  Det kreves administrasjonsgebyr på kr 480 pr henvisning 8

9 Lærings- og mestringssenteret (LMS)  Opplæring av pasienter og pårørende:  En av de fire hovedoppgavene for spesialisthelsetjenesten (Lov om spesialisthelsetj. § §3-8)  Ved LMS skal helsepersonell og bruker- organisasjoner samarbeide likeverdig om å:  formidle kunnskap om kroniske sykdommer/ funksjonshemminger til pasienter og pårørende  bidra til endring i praksis og opplevelse av mestring  Henvisning til aktuell avdeling 9

10  Medisin :  Diabetes II  Hjerneslag  Hjertesvikt  Hjertesykdom  KOLS  Pårørende til personer med demens  Kirurgen:  Eldre med hoftebrudd  LMS:  stress og helseplager  Revma:  revmatiske sykdommer  Livsstyrketrening ved:  RA, Psoriasisartitt og Bekhterew  DPS-Ressurssenteret:  Tilbud for personer med psykiske vansker, rus- avhengighet og til deres pårørende Tilbud ved LMS – Kurs / tiltak i 2011 (i alt ca 50 kurs)

11 Tverrfaglig samarbeid - Dokumentasjon i Dips  Alle yrkesgrupper i KLA dokumenterer i DIPS  For å bidra til god kvalitet på behandlingen er det viktig at dokumentasjonen leses av behandlende lege  Det er opprettet egen journalnotatgruppe til KLAs faggrupper i pasientens mappe i DIPS. Dokumentasjonen leses i rekkefølgen etter dato ved å åpne ”Hent alle journaldokumenter” 11


Laste ned ppt "Klinisk aktivitetsavdeling (KLA) 1 Introduksjonskurs for nyansatte leger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google