Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demensstudien i Nord-Norge En behandlings- og omsorgsrelatert studie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demensstudien i Nord-Norge En behandlings- og omsorgsrelatert studie."— Utskrift av presentasjonen:

1 Demensstudien i Nord-Norge En behandlings- og omsorgsrelatert studie

2 Innhold  Demografiske data  Hypotese  Metode  Organisasjon  Rekruttering  Godkjenning  Finansiering  Databasen

3 Demografiske data Personer  Årstallmed demensKostnader  200465 000 18 milliarder  2050165 000 36 milliarder  70 % av personer med demens har Alzheimers sykdom

4 Demensstudien i Nord-Norge  Hovedmål  Undersøke effekten av strukturert aktivisering og stimulering på kognitiv funksjon målt med standardiserte tester  Sekundærmål  Undersøke om bruk av donepezil i tillegg til strukturert aktivisering gir ytterligere bedring av kognitiv funksjon

5 Metode 1  Ni kommuner Fem intervensjonskommuner Fire kontrollkommuner  Til sammen 200 pasienter inkluderes Alle randomiseres dobbelt blindt til placebo eller ”demenspille”  Tidsramme 1/1-06 – 31/12-08

6 Metode 2  Inkluderte pasienter i intervensjonskommunene får systematiske og tilrettelagte stimuleringstiltak 5 dager i uken i ett år  Inkluderte pasienter i kontrollkommunene får pleie og omsorg på linje med pasienter i andre kommuner som ikke deltar i prosjektet.  Alle inkluderte pasienter i begge kommune- gruppene testes hver fjerde måned i ett år

7 Organisering 1  Administrasjon Steigen vertskommune med arbeidsgiver- og regnskapsansvar Prosjektleder, koordinator og to testteknikkere  Veiledere En hovedveileder og tre biveiledere  Styringsgruppe

8 Organisering 2  Nettverk Primærhelsetjenesten i ni kommuner Spesialisthelsetjenesten ved Kløveråsen og Geriatrisk avdeling, UNN. Akademisk tilknyttet Universitetet i Tromsø og Karolinska institutet, Stockholm Medikamentforvaltning ved Klinisk forskningssenter, UNN og Sykehusapoteket, NLSH, Bodø

9 Organisering 3  Utvidet samarbeid mot Flere avdelinger og forskningsmiljøer i Tromsø Høgskolen i Bodø  Etablere referansegruppe

10 Rekruttering 1. Etter utredning og diagnostikk i primærhelsetjenesten Betydelig treghet i utredning og diagnostikk  Uklar organisering og ansvarsfordeling i kommunene  Mangelfulle rutiner for tverrfaglig samarbeid 2. Screening og etterundersøkelse Utføres av studieadministrasjonen, ISM og Geriatrisk avdeling, UNN

11 Godkjenninger 1  Hovedstudien Regional komité for medisinske forskningsetikk i Nord-Norge (REK NORD) Statens legemiddelverk Datatilsynet / Personvernombudet for forskning Sosial og helsedirektoratet  Screening REK NORD Datatilsynet / Personvernombudet for forskning Sentralkontoret for folkeregistret

12 Godkjenninger 2  Biobank REK NORD Sosial- og helsedirektoratet

13 Finansiering  Helse NORD ved Senter for aldersforskning i Tromsø (SAT)  Fylkesmannen i Nordland  Helse og rehabilitering ved Norske Kvinners Sanitetsforening

14 Database  Hovedstudien lokalisert til Steigen  Screening til ISM  Eies av ISM, Universitetet i Tromsø  Kan disponeres av forskere og studenter knyttet til høyskoler og universitet i Nord- Norge.  Potensial for flere doktorgrader, master- og studentoppgaver


Laste ned ppt "Demensstudien i Nord-Norge En behandlings- og omsorgsrelatert studie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google