Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finnmarksfakultetet – ambisiøs, raus og nær! Strategi for Finnmarksfakultetet, UiT Norges arktiske universitet, 2014-2020.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finnmarksfakultetet – ambisiøs, raus og nær! Strategi for Finnmarksfakultetet, UiT Norges arktiske universitet, 2014-2020."— Utskrift av presentasjonen:

1 Finnmarksfakultetet – ambisiøs, raus og nær! Strategi for Finnmarksfakultetet, UiT Norges arktiske universitet, 2014-2020

2 ”Vi skal stadig strekke oss mot nye mål, i tett og åpent samspill mellom studenter, ansatte og samfunnsliv”.

3 FINNMARKSFAKULTETET Instituttene forener ulike faglige perspektiver i utdanning og forsking for å støtte opp under et aktivt og stimulerende liv for innbyggere og besøkende i Arktis.

4 Samhandling Vi skal nå våre mål gjennom: Samhandling med samfunnet Samhandling mellom instituttene Samhandling mellom fag og administrasjon Samhandling med andre fakultet og kunnskapsinstitusjoner

5 SATNINGSOMRÅDER En gjennomgående satsing for fakultetet er kultur, identitet og natur i Arktis.

6 Helse, velferd og livskvalitet Vi skal utvikle kunnskap om forholdet mellom nærmiljø, aktivitet og folkehelse. Vi skal styrke bevisstheten rundt bruk av naturen som lærings- og endringsarena. Vi skal gi kunnskap til velferdssamfunnets framtidig behov. Vi skal videreutvikle vår kunnskap om mangfoldet i nordlige samfunn og bruke det i vår undervisning.

7 Samfunnsutvikling og demokratisering Vi skal styrke samhandling og kunnskaps utvikling på Nordkalotten med fokus på Nordvest-Russland og Nord-Finland. Vi skal utvikle og spre kunnskap om idrett og kultur som identitetsbygger i nordområdene. Vi skal utvikle og spre kunnskap om samfunnsutvikling, velferd og demokratisering i nordområdene. Vi skal bidra til innovasjon i offentlig sektor. Vi skal integrere urfolkskunnskap i alle våre studier. Vi skal bidra til økt samfunnssikkerhet i regionen, gjennom kunnskap om ferdsel i natur.

8 Bærekraftig bruk av ressurser Vi skal utvikle kunnskap om bærekraftig bruk av naturen som ressurs. Vi skal utvikle kunnskap om tradisjonelle og nye næringsveier, og kombinasjon av disse. Energi, klima, samfunn og miljø Vi skal styrke samfunnets kompetanse til å møte klima- og miljøendringer. Vi skal bidra til sosial bærekraft i arktiske samfunn

9 Teknologi Vi skal styrke kompetansen om teknologi som samfunnsendrende kraft. Vi skal utvikle kunnskap om teknologiske løsninger innenfor våre fagfelt.

10 Gjennomgående strategier

11 Forskning Vi skal styrke fakultetets forskning innen de tematiske satsningsområdene gjennom: Etablere et felles PhD program Tematiske/tverrfaglige forskningsgrupper Øke andelen eksterne forskningsmidler Øke antallet stipendiater tilknyttet fakultetet Knytte til oss offentlige PhD-kandidater Øke andelen toppforskere. Styrke internasjonalt forskersamarbeid.

12 Utdanning Vi skal ha utdanninger av høy kvalitet og relevans ved å: Ha studier med –Klar profil –Sterkt samarbeid med næringsliv/arbeidsliv –Forskningsbasert undervisning –Studentaktive læringsformer –Bruk av teknologi - i studier og som metode

13 Kvalifisere for søknad for fremragende utdanning Etablere master i sosialt arbeid Etablere fellesemner på våre masterutdanninger Bygge et alumninettverk rundt våre studier Etablere gode evalueringsrutiner Bidra til et aktivt studentmiljø på campus Styrke internasjonalt studiesamarbeid Tilby fleksibiliserte kurs/program

14 Utdanning Vi skal ha utdanninger av høy kvalitet og relevans ved å: Ha studier med –Klar profil –Sterkt samarbeid med næringsliv/arbeidsliv –Forskningsbasert undervisning –Studentaktive læringsformer –Bruk av teknologi - i studier og som metode Kvalifisere for søknad for fremragende utdanning Etablere master i sosialt arbeid Etablere fellesemner på våre masterutdanninger Bygge et alumninettverk rundt våre studier Etablere gode evalueringsrutiner Bidra til et aktivt studentmiljø på campus Styrke internasjonalt studiesamarbeid Tilby fleksibiliserte kurs/program

15

16 Formidling Vi skal styrke vår formidling gjennom at: Vitenskapelige ansatte og ledelsen skal være premissleverandør og delta aktivt i samfunnsdebatten Vi skal bli gode formidlere Vi skal bruke og styrke nettverk og samfunnskontakter Vi skal synliggjøre oss regionalt, nasjonalt og internasjonalt

17 Organisasjon Vi skal styrke organisasjonen gjennom å: Bygge en kultur for innovasjon ved fakultetet Ha et godt arbeidsmiljø Ha en tydelig ledelse og ha fokus på god prosjektledelse Ha godt samarbeid mellom administrasjon og fagavdelinger Ha fokus på effektivitet, kvalitet og service i hele organisasjonen

18 Bygge opp en administrativ forskningsstøtte Styrke rekrutteringsarbeidet, nasjonalt og internasjonalt Ta initiativ til møteplasser med avtagerfeltet Styrke samarbeidet med vertskommunene Konsentrere vår virksomhet til campus Alta, Kirkenes og Tromsø Ta en ledende rolle i UiTs oppbygging av Campus Kirkenes


Laste ned ppt "Finnmarksfakultetet – ambisiøs, raus og nær! Strategi for Finnmarksfakultetet, UiT Norges arktiske universitet, 2014-2020."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google