Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HIT -UiA Visjoner og mål: Hva kan vi få til sammen? Identitet og kvalitet. Rune Nilsen Styreleder HIT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HIT -UiA Visjoner og mål: Hva kan vi få til sammen? Identitet og kvalitet. Rune Nilsen Styreleder HIT."— Utskrift av presentasjonen:

1 HIT -UiA Visjoner og mål: Hva kan vi få til sammen? Identitet og kvalitet. Rune Nilsen Styreleder HIT

2 MEROE 2500BC-200BC Skog Handel Jernproduksjon

3 Bologna Stortingsmelding Egne styrker Evalueringer Rankinger HIT UiA Naboland Vår egen region Samfunnskontrakt UH-landskapet

4 HIT – UiA; i UH-lanskapet •Felles styrevedtak –å høste faglige gevinster, –styrke faglig relevans –økt kompetansebasert konkurransekraft for Agder-/Telemark •UiA-HIT –Større enn UiB… –Faglige tyngdepunkt

5

6 HIT – UiA Hvorfor gjør vi dette? 1.Fordi vi tror at vi er institusjoner med god intellektuell kapital 2.Fordi vi vet at vi er viktige i regionen 3.Fordi «Universitetslandskapet» vi er, i endres og utfordres

7 HIT – UiA Hvorfor gjør vi dette? 1.Framtidas Norge er et forskningsbasert kunnskapssamfunn 2.Gode Universitetsfunksjoner er ryggraden i et kunnskapssamfunn 3.Høgskolene og de nye universitetene er ikke «B- lag» i UH-landskapet 4.Den intellektuelle kapitalen ved HIT og UiA er ikke dårligere enn på “de gamle” universitetene 5.Sammen vil HIT og UiA bli svært sterke og stor 6.”Det digitale universitet” gir en mulighetsramme for merverdi i samarbeidet

8 HIT - UiA Hvordan kan vi nå slike mål? •Felles hovedmål og felles identitet •Klar strategi for primærfunksjonene •God gjennomgående faglig ledelse •Prioritering, bevisst fokusering og samhandling •Utvikling av ”Vi-kultur” framfor ”Jeg- kultur” •Ta det digitale paradigmeskiftet

9 HIT – UiA Fortrinn og hovedansvar •Profesjonsorientering på utdanning og forskning –HIT-UiA blir stor og kraftig enhet •Tverrfaglighet og flerfaglighet som mulighetsrom –HIT-UiA får større bredde for å styrke fokusområder •Innovasjons og næringslivs-orientering og samarbeid –HIT-UiA er allerede framtredende •Fag- og forskningsklynger som bæreelementer –HIT-UiA har fortrinnsområder –Globale og lokale utfordringer –Mulighetrom: Prioritering av klynger og nettverk

10 HIT – UiA Utfordringer og muligheter •Store nok miljøer med •Forskere som jobber sammen •PhD-studenter i felleskap, grupper, nettverk •Undervisningsmoduler; bedre og mer bredde •Internasjonal orientering og synlighet •Få fram at HiT-UIA er sterke, og store i Norge

11 Grenser skal sprenges (Aftenposten 6.9 2012) •Curt Rice, prorektor UiTø: •»grenser skal sprenges av unge talenter, og ledere skal legge til rette for det» –Knut Olav Åmås (Aftenposten): ” • «Det finnes nok av dysfunksjonelle universitetsmiljøer i dette landet som skaper middelmådig forskning og er preget av underskudd på drivkraft og drivstoff»

12 Grenser skal sprenges (Aftenposten 6.9 2012) Curt Rice: –«Åmås har gitt en …krass beskrivelse av hvor vi er» –«Vi vet hva vi skal gjøre:» –Faglig ledelse og ikke byråkrati –Rekruttere PhD kandidater i grupper –Internasjonal orientering og nettverk –Sikre balanse med menn og kvinner i forskningsgruppene

13 HiT – UiA: en felles institusjon •Naturlig region å samhandle i, Telemark, Aust og Vest Agder •Felles profil på mange felt •Har tematiske felt med felles fortrinn og styrke •Komplementaritet på utdanning, forskning og innovasjons og samfunnsnettverk –Prioritering av robuste klynger for forskning, forskerutdanning og utdanning –Kultur, og erfaring i entreprenørskap og innovasjon –Tyngde i arbeid med globale og lokale utfordringer

14 HiT – UiA: en felles institusjon •Muligheter for prioritering og styrking av –Felles fortrinnsområder –Felles profil med internasjonal posisjon –Kraftnett for regional utfordring •Kraftsentrum i «Kunnskaps Norge» –Profesjonsrelatert forskning, forskerutdanning og utdanning –Tett kopling til næringslivet i regionen –Noen internasjonalt ledende forskningsklynger

15


Laste ned ppt "HIT -UiA Visjoner og mål: Hva kan vi få til sammen? Identitet og kvalitet. Rune Nilsen Styreleder HIT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google