Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Målbilde for byggstudiet ved NTNU i 2040. 2 Et studium på internasjonalt nivå gjennom et unikt samarbeid mellom universitet, næring og forskning 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Målbilde for byggstudiet ved NTNU i 2040. 2 Et studium på internasjonalt nivå gjennom et unikt samarbeid mellom universitet, næring og forskning 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Målbilde for byggstudiet ved NTNU i 2040

2 2 Et studium på internasjonalt nivå gjennom et unikt samarbeid mellom universitet, næring og forskning 1. Faglig innhold Et profesjonsstudium der alle fag har et akademisk og forskningsbasert fundament 2. Samarbeidet NTNU – næring – forskning Et forpliktende og organisert samarbeid som sikrer kvalitet og utvikling 3. NTNU som attraktiv arbeidsplass Stillingene ved NTNU, i næringen og i forskningen er like attraktive 4. Studentene Et studium som tiltrekker seg dyktige, motiverte og engasjerte studenter som ønsker å jobbe i næringen 5. Byggenæringens attraktivitet og plass i samfunnet En næring som innfrir samfunnets behov, og derigjennom er synlig, forstått og prioritert

3 3 Et profesjonsstudium Et tredelt studieinnhold bestående av teoretisk grunnlag, ingeniørfag og ferdighetsfag. Hovedvekt på de to første gruppene Alle fag og studieretninger har et akademisk og forskningsbasert fundament Studiet har et nasjonalt hovedansvar for byggfagene og inngår i en velfungerende nasjonal og internasjonal arbeidsdeling Et internasjonalt godt faglig nivå. Studentene har et kunnskapsnivå som gjør at de –Ikke har problemer med å hospitere internasjonalt –Er kvalifiserte til å arbeide i næringen nasjonalt og internasjonalt 1.Faglig innhold Et profesjonsstudium der alle fag har et akademisk og forskningsbasert fundament

4 4 En forpliktende organisering av samarbeidet Samarbeidet omfatter –Utviklingen av studiet –Studieinnhold –Undervisning –Oppgaver (prosjekt, master, phd) Næringslivsprofessorer med hovedansvar for ferdighetsfagene Hospitering og utveksling mellom NTNU, næring og forskning Både NTNU og forskningen har sunn, forutsigelig og langsiktig finansiering Utdanningen Forskningen Næringen 2.Samarbeidet NTNU – næring – forskning Et forpliktende og organisert samarbeid som sikrer kvalitet og utvikling

5 5 Faglig utfordrende oppgaver som etterspørres. Er faglig i front Akademisk frihet muliggjør personlig og faglig utvikling Deltar i internasjonal utveksling og samspill Et godt samarbeid mellom NTNU, næring og forskning –Undervisning –Forskning –Hospitering og utveksling Sunn og langsiktig finansiering Et godt arbeidsmiljø En god alders- og kjønnsfordeling En lønn som reflekterer kompetansekrav og viktighet 3.NTNU som attraktiv arbeidsplass Stillingene ved NTNU, i næringen og i forskningen er like attraktive

6 6 Nasjonal og internasjonal rekruttering både til master- og phd-studiet Dyktige studenter som kommer fra gruppen av de best kvalifiserte Studenter med faginteresse som ønsker å jobbe i næringen Studenter med skaperglede og samfunnsengasjement Et kjønnsmessig nøytralt studentopptak Et stabilt studentopptak som samsvarer med næringens behov God informasjon gjør at studentene fordeler seg på de ulike studieretningene i antall som samsvarer med næringens behov 4.Studentene Et studium som tiltrekker seg dyktige, motiverte og engasjerte studenter som ønsker å jobbe i næringen

7 7 Næringen leverer kvalitet på en miljø- og kostnadseffektiv måte. Dette oppnås gjennom kompetanse i alle ledd Næringen innfrir samfunnets forventning, og har derfor et godt omdømme Næringen er en respektert aktør i samfunnsdebatten Myndighetene har god kunnskap om næringen, og handler i samsvar med dette Næringen har riktig balanse mellom det å ivareta eksisterende verdier og det å bygge nytt Internasjonalt er næringen på et høyt etisk og faglig nivå 5.Byggenæringens attraktivitet og plass i samfunnet En næring som innfrir samfunnets behov, og derigjennom er synlig, forstått og prioritert


Laste ned ppt "1 Målbilde for byggstudiet ved NTNU i 2040. 2 Et studium på internasjonalt nivå gjennom et unikt samarbeid mellom universitet, næring og forskning 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google