Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Campus Elverum Avdeling for folkehelsefag. Campus Elverum – avdeling for folkehelsefag Campus Elverum - presentasjon på høgskolestyremøtet 02.09.11 Ca.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Campus Elverum Avdeling for folkehelsefag. Campus Elverum – avdeling for folkehelsefag Campus Elverum - presentasjon på høgskolestyremøtet 02.09.11 Ca."— Utskrift av presentasjonen:

1 Campus Elverum Avdeling for folkehelsefag

2 Campus Elverum – avdeling for folkehelsefag Campus Elverum - presentasjon på høgskolestyremøtet 02.09.11 Ca 1350 studenter Ca 120 ansatte fordelt på ca 100 årsverk Studietilbudet favner fra sykepleiefag og psykisk helse til idrett og friluftsliv Overordnet studie- og forskningsprofil: Folkehelse Samlokalisert i nye lokaler på Terningen Arena 1. januar 2011 Nytt navn og organisasjon 1. august 2011

3 Studie- og forskningsprofil: folkehelse Avdelingens folkehelseprofil har to sider; folkehelsevitenskap og folkehelsearbeid skal gjenspeiles i hovedarbeidsområdene utdanning, forskning og formidling forutsetter tverrfaglighet, samhandling og aktiv benyttelse av kompetanseklyngen i Terningen Arena Campus Elverum - presentasjon på høgskolestyremøtet 02.09.11

4 Strategisk arbeid Faglig robusthet og strategisk posisjonering inn mot IU Organisasjonsprosjekt 2011 SAK-prosjekt; ”Utredning av funksjonsfordeling mellom de tre helse- og sosialfagavdelingene i Innlandet” Utvikle og tydeliggjøre avdelingens folkehelseprofil Utarbeidet policynotat som beskriver avdelingens folkehelseprofil Ny bachelor i folkehelse, og master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner Utvikling av PhD i helse- og omsorgsvitenskap, i samarbeid med HiG Videreutvikle Terningen Nettverk Campus Elverum - presentasjon på høgskolestyremøtet 02.09.11

5 Noen sentrale elementer: Innføring av prodekan studier og prodekan forskning Inndeling av studieportefølje og faglige ressurser i to institutt: Institutt for sykepleie og psykisk helse, Institutt for idrett og aktiv livsstil Etablering av forskningsområder, forskningsgrupper og faglige tema/emnegrupper på tvers av instituttene Avdeling for folkehelsefag – ny organisasjon fra 1.8.11

6 Campus Elverum - presentasjon på høgskolestyremøtet 02.09.11 Studieportefølje ÅR idrett BA idrett – spesialisering i trenerrollen VU psykisk helsearbeid ÅR friluftsliv BA folkehelse ÅR mat, ernæring og helse ÅR sosialpedagogikk BA sykepleie BA faglærerutdanning kroppsøving og idrett BA tannpleie MA folkehelsevitenskap MA helsefremmende lokalsamfunnsarbeid VU eldreomsorg VU rus og psyk. lidelser MA psykisk helsearbeid VU AIO VU kreftsykepleie PhD helse- og omsorgsvitenskap

7 Forskningsvirksomhet – forskningsområder og forskningsledelse Campus Elverum - presentasjon på høgskolestyremøtet 02.09.11 Avdelingens forskningsaktivitet er samlet i tre forskningsområder som støtter opp under avdelingens folkehelseprofil, og som har en forankring i masterprogrammene ved avdelingen: Forskningsområde for psykisk helse og samfunn Forskningsområde for aktiv livsstil og helse Forskningsområde for sykepleievitenskap

8 Campus Elverum - presentasjon på høgskolestyremøtet 02.09.11


Laste ned ppt "Campus Elverum Avdeling for folkehelsefag. Campus Elverum – avdeling for folkehelsefag Campus Elverum - presentasjon på høgskolestyremøtet 02.09.11 Ca."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google