Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne Sinsen skole 13. september 2015 Side 1Oslo kommune, Velferdsetaten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne Sinsen skole 13. september 2015 Side 1Oslo kommune, Velferdsetaten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne Sinsen skole 13. september 2015 Side 1Oslo kommune, Velferdsetaten

2 Mulige boligløsninger Klausulerte boliger (OBOS og USBL) mulig å få kjøpt i det ordinære markedet Kommunale boliger - HC-leiligheter for utleie Kommunale omsorgsboliger, samlokaliserte boliger - med og uten base Ordinære boliger med eventuell tilpasning Arkitektbistand, tilskudd til tilpasning, heistilskudd, tilgjengelighetstilskudd, heis- og eller rampetilskudd Samlokaliserte egne eide boliger Oslo kommune, VelferdsetatenSide 2

3 Oslo kommune, VelferdsetatenSide 3

4 Prosjekter hvor Velferdsetaten er koordinator Etaten bidrar som koordinator når foreldregrupper ønsker å etablere sine ungdommer i egne eide boliger i bofellesskap med fellesareal og personalbase Ungdommene vil i disse prosjektene eie sine egne toroms leiligheter på ca 50 m2 En leilighet er i felleseie og blir brukt til fellesareal for beboerne og som personalbase for bydelens ansatte som skal yte tjenester Etaten har utarbeidet en veileder ”Veien til egen bolig” Oslo kommune, VelferdsetatenSide 4

5 Nøktern boligstandard Oslo kommune har satt av tilskuddsmidler til å gjennomføre ett prosjekt med bofellesskap per år Totale kostnader blir avgjørende for realismen i prosjektet Boligene må totalt ikke overstige 3,2 mill og ha en nøktern boligstandard (2018 prosjekt) Startlån, utredning og prosjekteringstilskudd, prosjekt og personrettet tilskudd Eventuell formue utover kr 100 000 forventes brukt som egenkapital For etablering i ordinær boligmasse Startlån og personrettet tilskudd Søknader behandles av bydelen Det kan søkes om tilskudd til tilpasning av bolig Oslo kommune, VelferdsetatenSide 5

6 Fremgangsmåte for egne eide boliger i bofellesskap Foreldregrupper tar gjerne kontakt på et tidlig tidspunkt i prosessen for informasjon og veiledning. Prosjektene tar ofte lang tid. Dette er noe avhengig av hva slags boliger ungdommene skal etableres i. Eks.: Tangerudbakken, Hvitveisenga, Holmenveien og Nordre Ammerud gård: Foreldregruppene har selv funnet tomt og utbygger. Leiligheter over etasjer hvor en av leilighetene er holdt av til personalbase og fellesareal. Svalganger begrenser kostnadene. Disse prosjektene kan ta mellom 2 – 6 år å få realisert og kan bli svært kostbare! Eks.: Økernly, Sognsveien og Sandakerveien Foreldregruppene har gått inn i et allerede planlagt prosjekt og kjøpt hele etasjer med leiligheter. En leilighet er holdt av til personalbase og fellesareal. Disse prosjektene tar normalt mellom 1 – 3 år å få realisert Oslo kommune, VelferdsetatenSide 6

7 Virkemidler Husbanken har flere virkemidler for at personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha mulighet til å etablere seg i egen eid bolig Utredning og prosjekteringstilskudd (2 x 20 000) For personer med nedsatt funksjonsevne Startlån (inntil 2 millioner ved 50 års nedbetalingstid) For unge i etableringsfasen, personer med nedsatt funksjonsevne, varig økonomisk vanskeligstilte på boligmarkedet Personrettet tilskudd (behovsprøvd) For personer med svak økonomi til kjøp eller for å beholde eide bolig Oslo kommune, VelferdsetatenSide 7

8 Virkemidler Prosjektrettet tilskudd (20 %) Tilskudd fra Husbanken som dekker deler av kostnadene til eventuell base og fellesareal Statlig bostøtte Støtte til boutgifter til personer over 18 år Kommunal bostøtte Ekstra støtte til trygdede og pensjonister Bostøtte til kommunale leietagere Ekstra støtte til personer som leier kommunal utleiebolig Beregning av bostøtte er enkelt via Husbankens ”bostøttekalkulator” De fleste av virkemidlene behandles av boligkontoret i bydelen Oslo kommune, VelferdsetatenSide 8

9 Jeg håper vi kan få det like gøy her, som i Tangerudbakken! Oslo kommune, VelferdsetatenSide 9

10 Planlagte prosjekter 2015 – 11 personer i Holmenveien (privat) 2016 – 13 personer i Gartnerløkka (Veidekke) 2017 – 7 personer i Spireaveien (J M bygg) 2018 – 17 personer på to adresser Oppsal (OBOS) Oslo kommune, VelferdsetatenSide 10

11 Takk for oppmerksomheten! Ved spørsmål eller etablering av prosjekt ta kontakt elisabeth.sommer@vel.oslo.kommune.no Oslo kommune, VelferdsetatenSide 11


Laste ned ppt "Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne Sinsen skole 13. september 2015 Side 1Oslo kommune, Velferdsetaten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google