Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergen kommunes satsing på utleieboliger Trond Stigen, 30.05.2013 400+ VILJE OG PRIORITERING GIR RESULTATER!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergen kommunes satsing på utleieboliger Trond Stigen, 30.05.2013 400+ VILJE OG PRIORITERING GIR RESULTATER!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergen kommunes satsing på utleieboliger Trond Stigen, 30.05.2013 400+ VILJE OG PRIORITERING GIR RESULTATER!

2 Utgangspunkt 2008 Ca 3100 boliger Ikke bygget boliger på flere tiår Nedsalg på 90-tallet Økende ventetider Boligmelding 2006/2007, handlingsplan 2008 Økte budsjetter 2009-2013 Mål: –Færre i kø –Kortere ventetid –Ønske om redusert bruk av midlertidig botilbud

3 Boligkøen Stabilt rundt 400 husstander Flest enslige, 384 ved siste telling –Har i snitt ventet i 15 mnd… –Mange må vente lenge før de får bolig Barnefamilier, 24 –Får bolig etter 4-8 mnd

4 Boligmarked i Bergen 30 000 studenter Kommunen aktiv i å legge til rette for å bygge flere studentboliger

5 Arbeidsinnvandrere: –Står for størstedelen av økningen i folketall –Etterspør leide boliger Vanskeligstilte –Harde kår i kamp mot studenter og arbeidsinnvandrere Unge førstegangsetablere! –Viktig for kommunen å bosette i eide boliger, for å unngå ytterligere press på leiemarkedet---STARTLÅN!!!

6 Investeringsmidler 2008: 32 mill 2009: 35,8 mill 2010: 110 mill 2011: 187 mill 2012: 187 mill 2013: 171,3 mill Sum: 723,1 mill

7 Driftsutgifter Kommunal bostøtte –61.000,- pr år pr bolig –24.000,- pr år, statlig bostøtte –Netto 37.000,- pr år….*400 = 14,8 mill Midler til booppfølging –650’ pr stilling? Besparelser? –Redusert bruk av midlertidig botilbud –Sosialhjelp

8 Strategier Bygge på egne tomter Kjøpe bygg med tomt Fortetting Forkjøpsrett Enkeltstående leiligheter i nybygg Samarbeid; «Bergensmodellen»

9 Utfordringer Tomter! Regulering Byggesak Respons fra markedet Kapasitet/prisnivå Beliggenhet; unngå opphopning

10 Ferdige, tatt i bruk 2008/2009 –Storhaugen, 3 enheter –3 borettslagsenheter kjøpt i bruktmarkedet (Åsane) 2010 –Fagerdalen, 18 stk –Øvre Sædalsvei, 16 stk –Bergensmodellen, Walde, Bjørndalsmarken, 20 stk 2011 –Myrholtet, 47 stk –Ulsberglia, 10 stk 2012 –Mjeldheim, 6 stk –Enkeltleiligheter, 3 stk 2013 - Rådalslien, 18 SUM: 144

11 I prosess/under bygging 2013 (103 stk) –Bergensmodellen, Walde, Mjeldheim, 9 stk –Div enkeltleiligheter, 20 stk –Statsmin. Michelsensvei 22, 5 stk –Bjørnsonsgate 4, 32 stk –Lonemarka, 24 stk –Solheimslien 68, 13 stk 2014 - 2016 (153 stk) –Merkurveien I, 14 stk –Merkurveien 2, 12 stk –Bergensmodellen, SBBL, Krohnegården, 20 stk –Bergensmodellen, SBBL, Arna Urban, 18 stk –Bergensmodellen, Bolig for alle, 20 stk –Ny utlysning i markedet, 20 stk –Bergensmodellen, SIB, Fosswinckelsgate, 20 stk –Steinsvikveien, 10 stk –Steinestøveien, 19 stk SUM: 256

12 OPPSUMMERT: Forkjøpsrett: 84 stk Bergensmodellen: 113 Bygging på egne tomter: 73 Kjøp av bygg med tomt: 70 Enkeltleiligheter kjøpt i markedet: 26 «Diverse»: 34

13 Øvre Sædalsvei Antall: 16 stk Pris: 33 mill Pr enhet: 2,06 mill Ferdig: 2010 Bygg med tomt

14 Myrholtet Antall: 47 stk Pris: 52,3 mill Pr enhet: 1,11 mill Ferdig: 2011 Forkjøpsrett

15 Ulsberglia Antall: 10 stk Pris: 21 mill Pr. enhet: 2,1 mill Ferdig: 2011 Kjøpt i markedet

16 Bjørndalsmarken Antall: 20 stk Pris: 0,- Ferdig: 2010 Bergensmodellen

17 Rådalslien Antall: 18 stk Pris: 47,2 mill Pr enhet: 2,6 mill Ferdig: 2013 Egen tomt

18 Mjeldheim Antall: 15 Pris: 0,- Ferdig: 2012-2013 Bergensmodellen

19 Statsmin. Michelsensvei Antall: 5 stk(4+) Pris: 16,8 mill Pr enhet: 3,36 mill Ferdig: 2013 Forkjøpsrett

20 Lonemarka Antall: 24 stk Pris: 49,9 mill Pr enhet: 2,08 mill Ferdig: 2013 Bygg med tomt

21 Merkurveien Antall: 14 Pris: 45,6 mill Pr enhet: 3,25 mill Ferdig: 2014 Egen tomt

22 Krohnegården Antall: 20 stk Pris: 0,- Ferdig: 2014 Bergensmodellen

23 «Bergensmodellen» Historikk –Slutten av 90-tallet –Boligbyggelag –Egne anlegg med utleieboliger for unge, flyktninger m.m. –Høy tilskuddsutmåling for hele anlegget I dag –BBL/andre private bygger/kjøper –Kommunen disponerer noen av boligene, maks 30% i brl. –Boligtilskudd inntil 20%, men kun for de boligene kommunen disponerer –«Fra leie til eie» ??

24 Offentlige anskaffelser? –Vi har sendt info til de største utbyggerne –Opplysning tilgjengelig på nettsidene –Annonsert i kommunens publikasjoner –Viktig: Vi går ikke i forhandlinger om spesifikasjoner på anleggene; utbygger kommer til oss med ferdige prosjekter –Vurdert av kommuneadvokat og innkjøp.

25 Fordeler for utbygger: –Sikker leieinntekt, kommunen skal besørge ny leietaker ved ledighet –Depositumsgaranti –Gunstig finansiering fra Husbanken Fordel for leietaker: –Kan søke kommunal bostøtte –Integreres i ordinære bomiljø Fordel for kommunen: –Unngår investering, drift og vedlikehold –Men går glipp av evt verdistigning…


Laste ned ppt "Bergen kommunes satsing på utleieboliger Trond Stigen, 30.05.2013 400+ VILJE OG PRIORITERING GIR RESULTATER!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google