Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergen kommunes satsing på utleieboliger Trond Stigen, 30.05.2013 400+ VILJE OG PRIORITERING GIR RESULTATER!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergen kommunes satsing på utleieboliger Trond Stigen, 30.05.2013 400+ VILJE OG PRIORITERING GIR RESULTATER!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergen kommunes satsing på utleieboliger Trond Stigen, VILJE OG PRIORITERING GIR RESULTATER!

2 Utgangspunkt 2008 Ca 3100 boliger Ikke bygget boliger på flere tiår Nedsalg på 90-tallet Økende ventetider Boligmelding 2006/2007, handlingsplan 2008 Økte budsjetter Mål: –Færre i kø –Kortere ventetid –Ønske om redusert bruk av midlertidig botilbud

3 Boligkøen Stabilt rundt 400 husstander Flest enslige, 384 ved siste telling –Har i snitt ventet i 15 mnd… –Mange må vente lenge før de får bolig Barnefamilier, 24 –Får bolig etter 4-8 mnd

4 Boligmarked i Bergen studenter Kommunen aktiv i å legge til rette for å bygge flere studentboliger

5 Arbeidsinnvandrere: –Står for størstedelen av økningen i folketall –Etterspør leide boliger Vanskeligstilte –Harde kår i kamp mot studenter og arbeidsinnvandrere Unge førstegangsetablere! –Viktig for kommunen å bosette i eide boliger, for å unngå ytterligere press på leiemarkedet---STARTLÅN!!!

6 Investeringsmidler 2008: 32 mill 2009: 35,8 mill 2010: 110 mill 2011: 187 mill 2012: 187 mill 2013: 171,3 mill Sum: 723,1 mill

7 Driftsutgifter Kommunal bostøtte –61.000,- pr år pr bolig –24.000,- pr år, statlig bostøtte –Netto ,- pr år….*400 = 14,8 mill Midler til booppfølging –650’ pr stilling? Besparelser? –Redusert bruk av midlertidig botilbud –Sosialhjelp

8 Strategier Bygge på egne tomter Kjøpe bygg med tomt Fortetting Forkjøpsrett Enkeltstående leiligheter i nybygg Samarbeid; «Bergensmodellen»

9 Utfordringer Tomter! Regulering Byggesak Respons fra markedet Kapasitet/prisnivå Beliggenhet; unngå opphopning

10 Ferdige, tatt i bruk 2008/2009 –Storhaugen, 3 enheter –3 borettslagsenheter kjøpt i bruktmarkedet (Åsane) 2010 –Fagerdalen, 18 stk –Øvre Sædalsvei, 16 stk –Bergensmodellen, Walde, Bjørndalsmarken, 20 stk 2011 –Myrholtet, 47 stk –Ulsberglia, 10 stk 2012 –Mjeldheim, 6 stk –Enkeltleiligheter, 3 stk Rådalslien, 18 SUM: 144

11 I prosess/under bygging 2013 (103 stk) –Bergensmodellen, Walde, Mjeldheim, 9 stk –Div enkeltleiligheter, 20 stk –Statsmin. Michelsensvei 22, 5 stk –Bjørnsonsgate 4, 32 stk –Lonemarka, 24 stk –Solheimslien 68, 13 stk (153 stk) –Merkurveien I, 14 stk –Merkurveien 2, 12 stk –Bergensmodellen, SBBL, Krohnegården, 20 stk –Bergensmodellen, SBBL, Arna Urban, 18 stk –Bergensmodellen, Bolig for alle, 20 stk –Ny utlysning i markedet, 20 stk –Bergensmodellen, SIB, Fosswinckelsgate, 20 stk –Steinsvikveien, 10 stk –Steinestøveien, 19 stk SUM: 256

12 OPPSUMMERT: Forkjøpsrett: 84 stk Bergensmodellen: 113 Bygging på egne tomter: 73 Kjøp av bygg med tomt: 70 Enkeltleiligheter kjøpt i markedet: 26 «Diverse»: 34

13 Øvre Sædalsvei Antall: 16 stk Pris: 33 mill Pr enhet: 2,06 mill Ferdig: 2010 Bygg med tomt

14 Myrholtet Antall: 47 stk Pris: 52,3 mill Pr enhet: 1,11 mill Ferdig: 2011 Forkjøpsrett

15 Ulsberglia Antall: 10 stk Pris: 21 mill Pr. enhet: 2,1 mill Ferdig: 2011 Kjøpt i markedet

16 Bjørndalsmarken Antall: 20 stk Pris: 0,- Ferdig: 2010 Bergensmodellen

17 Rådalslien Antall: 18 stk Pris: 47,2 mill Pr enhet: 2,6 mill Ferdig: 2013 Egen tomt

18 Mjeldheim Antall: 15 Pris: 0,- Ferdig: Bergensmodellen

19 Statsmin. Michelsensvei Antall: 5 stk(4+) Pris: 16,8 mill Pr enhet: 3,36 mill Ferdig: 2013 Forkjøpsrett

20 Lonemarka Antall: 24 stk Pris: 49,9 mill Pr enhet: 2,08 mill Ferdig: 2013 Bygg med tomt

21 Merkurveien Antall: 14 Pris: 45,6 mill Pr enhet: 3,25 mill Ferdig: 2014 Egen tomt

22 Krohnegården Antall: 20 stk Pris: 0,- Ferdig: 2014 Bergensmodellen

23 «Bergensmodellen» Historikk –Slutten av 90-tallet –Boligbyggelag –Egne anlegg med utleieboliger for unge, flyktninger m.m. –Høy tilskuddsutmåling for hele anlegget I dag –BBL/andre private bygger/kjøper –Kommunen disponerer noen av boligene, maks 30% i brl. –Boligtilskudd inntil 20%, men kun for de boligene kommunen disponerer –«Fra leie til eie» ??

24 Offentlige anskaffelser? –Vi har sendt info til de største utbyggerne –Opplysning tilgjengelig på nettsidene –Annonsert i kommunens publikasjoner –Viktig: Vi går ikke i forhandlinger om spesifikasjoner på anleggene; utbygger kommer til oss med ferdige prosjekter –Vurdert av kommuneadvokat og innkjøp.

25 Fordeler for utbygger: –Sikker leieinntekt, kommunen skal besørge ny leietaker ved ledighet –Depositumsgaranti –Gunstig finansiering fra Husbanken Fordel for leietaker: –Kan søke kommunal bostøtte –Integreres i ordinære bomiljø Fordel for kommunen: –Unngår investering, drift og vedlikehold –Men går glipp av evt verdistigning…


Laste ned ppt "Bergen kommunes satsing på utleieboliger Trond Stigen, 30.05.2013 400+ VILJE OG PRIORITERING GIR RESULTATER!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google