Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

400+ VILJE OG PRIORITERING GIR RESULTATER!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "400+ VILJE OG PRIORITERING GIR RESULTATER!"— Utskrift av presentasjonen:

1 400+ VILJE OG PRIORITERING GIR RESULTATER!
Bergen kommunes satsing på utleieboliger Trond Stigen,

2 Utgangspunkt 2008 Ca 3100 boliger Ikke bygget boliger på flere tiår
Nedsalg på 90-tallet Økende ventetider Boligmelding 2006/2007, handlingsplan 2008 Økte budsjetter Mål: Færre i kø Kortere ventetid Ønske om redusert bruk av midlertidig botilbud

3 Boligkøen Stabilt rundt 400 husstander
Flest enslige, 384 ved siste telling Har i snitt ventet i 15 mnd… Mange må vente lenge før de får bolig Barnefamilier, 24 Får bolig etter 4-8 mnd

4 Boligmarked i Bergen 30 000 studenter
Kommunen aktiv i å legge til rette for å bygge flere studentboliger

5 Unge førstegangsetablere!
Arbeidsinnvandrere: Står for størstedelen av økningen i folketall Etterspør leide boliger Vanskeligstilte Harde kår i kamp mot studenter og arbeidsinnvandrere Unge førstegangsetablere! Viktig for kommunen å bosette i eide boliger, for å unngå ytterligere press på leiemarkedet---STARTLÅN!!!

6 Investeringsmidler 2008: 32 mill 2009: 35,8 mill 2010: 110 mill
Sum: 723,1 mill

7 Driftsutgifter Kommunal bostøtte Midler til booppfølging Besparelser?
61.000,- pr år pr bolig 24.000,- pr år, statlig bostøtte Netto ,- pr år….*400 = 14,8 mill Midler til booppfølging 650’ pr stilling? Besparelser? Redusert bruk av midlertidig botilbud Sosialhjelp

8 Strategier Bygge på egne tomter Kjøpe bygg med tomt Fortetting
Forkjøpsrett Enkeltstående leiligheter i nybygg Samarbeid; «Bergensmodellen»

9 Utfordringer Tomter! Regulering Byggesak Respons fra markedet
Kapasitet/prisnivå Beliggenhet; unngå opphopning

10 Ferdige, tatt i bruk SUM: 144 2008/2009 Storhaugen, 3 enheter
3 borettslagsenheter kjøpt i bruktmarkedet (Åsane) 2010 Fagerdalen, 18 stk Øvre Sædalsvei, 16 stk Bergensmodellen, Walde, Bjørndalsmarken, 20 stk 2011 Myrholtet, 47 stk Ulsberglia, 10 stk 2012 Mjeldheim, 6 stk Enkeltleiligheter, 3 stk 2013 - Rådalslien, 18 SUM: 144

11 I prosess/under bygging
2013 (103 stk) Bergensmodellen, Walde, Mjeldheim, 9 stk Div enkeltleiligheter, 20 stk Statsmin. Michelsensvei 22, 5 stk Bjørnsonsgate 4, 32 stk Lonemarka, 24 stk Solheimslien 68, 13 stk (153 stk) Merkurveien I, 14 stk Merkurveien 2, 12 stk Bergensmodellen, SBBL, Krohnegården, 20 stk Bergensmodellen, SBBL, Arna Urban, 18 stk Bergensmodellen, Bolig for alle, 20 stk Ny utlysning i markedet, 20 stk Bergensmodellen, SIB, Fosswinckelsgate, 20 stk Steinsvikveien, 10 stk Steinestøveien, 19 stk SUM: 256

12 OPPSUMMERT: Forkjøpsrett: 84 stk Bergensmodellen: 113 Bygging på egne tomter: 73 Kjøp av bygg med tomt: 70 Enkeltleiligheter kjøpt i markedet: 26 «Diverse»: 34

13 Øvre Sædalsvei Antall: 16 stk Pris: 33 mill Pr enhet: 2,06 mill
Ferdig: 2010 Bygg med tomt

14 Myrholtet Antall: 47 stk Pris: 52,3 mill Pr enhet: 1,11 mill
Ferdig: 2011 Forkjøpsrett

15 Ulsberglia Antall: 10 stk Pris: 21 mill Pr. enhet: 2,1 mill
Ferdig: 2011 Kjøpt i markedet

16 Bjørndalsmarken Antall: 20 stk Pris: 0,- Ferdig: 2010 Bergensmodellen

17 Rådalslien Antall: 18 stk Pris: 47,2 mill Pr enhet: 2,6 mill
Ferdig: 2013 Egen tomt

18 Mjeldheim Antall: 15 Pris: 0,- Ferdig: Bergensmodellen

19 Statsmin. Michelsensvei
Antall: 5 stk(4+) Pris: 16,8 mill Pr enhet: 3,36 mill Ferdig: 2013 Forkjøpsrett

20 Lonemarka Antall: 24 stk Pris: 49,9 mill Pr enhet: 2,08 mill
Ferdig: 2013 Bygg med tomt

21 Merkurveien Antall: 14 Pris: 45,6 mill Pr enhet: 3,25 mill
Ferdig: 2014 Egen tomt

22 Krohnegården Antall: 20 stk Pris: 0,- Ferdig: 2014 Bergensmodellen

23 «Bergensmodellen» Historikk I dag Slutten av 90-tallet Boligbyggelag
Egne anlegg med utleieboliger for unge, flyktninger m.m. Høy tilskuddsutmåling for hele anlegget I dag BBL/andre private bygger/kjøper Kommunen disponerer noen av boligene, maks 30% i brl. Boligtilskudd inntil 20%, men kun for de boligene kommunen disponerer «Fra leie til eie» ??

24 Offentlige anskaffelser?
Vi har sendt info til de største utbyggerne Opplysning tilgjengelig på nettsidene Annonsert i kommunens publikasjoner Viktig: Vi går ikke i forhandlinger om spesifikasjoner på anleggene; utbygger kommer til oss med ferdige prosjekter Vurdert av kommuneadvokat og innkjøp.

25 Fordeler for utbygger:
Sikker leieinntekt, kommunen skal besørge ny leietaker ved ledighet Depositumsgaranti Gunstig finansiering fra Husbanken Fordel for leietaker: Kan søke kommunal bostøtte Integreres i ordinære bomiljø Fordel for kommunen: Unngår investering, drift og vedlikehold Men går glipp av evt verdistigning…


Laste ned ppt "400+ VILJE OG PRIORITERING GIR RESULTATER!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google