Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagsorden Generelt om programmet Gjennom gang av programmet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagsorden Generelt om programmet Gjennom gang av programmet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Dagsorden Generelt om programmet Gjennom gang av programmet

3 Hva er ? Et system for kontinuerlig kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet, og gjennomførte tiltak for disse Til bruk på tjenestestedene i kommunene og til kommunal planlegging

4 Hvem har utviklet ? Husbanken TietoEnator (Tidligere Respons) systemutvikler Byggforsk 4 pilotkommuner

5 Programmet Kan brukes som en selvstendig applikasjon på alle tjenestestedene i kommunen Hvis kommunen har Gerica eller Socio (systemer fra TietoEnator) vil Bokart være en integrert del av systemene Programmet brukes av alle i 1. linjetjenesten

6 Gir oversikt over kjennetegn ved husholdningene som har problemer boforhold/boproblemer hva husstandene trenger gjennomførte tiltak

7 Basis for kartleggingen Husstander med utilfredsstillende boforhold: uten egen eid eller leid bolig står i fare for å miste boligen uegnet bolig

8 gir kommune: Systematisk kunnskap om vanskeligstiltes boligbehov Standardrapporter Utviklet veileder til analyse er på Husbankens nettsider e-læring Kontinuerlig oversikt over gjennomført tiltak Et bedre grunnlag for boligplanlegging i kommunene ved økt mulighet til å ivareta de vanskeligstilte på boligmarkedet Gi grunnlag for delvis rapportering til KOSTRA

9 har gjort det mulig å kartlegg Hvem og hvor mange som har boligproblemer? Hvilke boligproblemer de enkelte har?

10 Nytte for administrasjonen Kartleggingen synliggjøre de problemer kommunen står overfor i forhold til de økonomiske midlene Kartleggingen vil kunne gjøre det enklere å målrette boligtiltak som skal gjennomføres

11 Nytte for det enkelte tjenestested og den enkelte med boligbehov Kartleggingen vil kunne gi nyttig informasjon om den enkeltes behov og en bedre mulighet til å følge opp med egnede tiltak overfor de som trenger det Den enkelte innbygger med boligproblemer vil forhåpentlig få et bedret tilbud og bolig tilpasset den enkeltes behov

12 Hva tilbyr Husbanken? Gir tilskudd til kjøp av Bokart – 10000 kroner Råd og veiledning Faglig brukerstøtte via Ekstranettet www.husbanken.no Ekstranettet kan bli et ”faglig” treffsted Gir opplæring Hører, lærer, forbedrer bokart løpende

13 Hvordan samarbeider vi? Kommunene Søke Datatilsynet om konsesjon Installere bokart Avklare sikkerhetsprofiler –systemansvar –registrering –lesetilgang Husbanken Faglig TietoEnator Teknisk

14 Hvordan komme i gang med Formalia er i orden IT forankret i ledelsen Avklare hvem som gjør hva i kommunen ansvarlig hvor hva hvem Kom i gang!

15 Hva gjør Husbanken med tallene? Kunnskap om boligbehov Innspill til Statsbudsjettet Utvikling av virkemidler Utvikling av KOSTRA rapportering Analyser Forskning

16 Hvor finner du hva? www.husbanken.no Du finner bokart under vanskeligstilte på boligmarkedet (venstre menyen) Kontaktpersoner Husbanken Kontakt TietoEnator Veiledere –Generell –Rapporter –Analyseveileder Brosjyrer Konsesjon - Datatilsynet


Laste ned ppt "Dagsorden Generelt om programmet Gjennom gang av programmet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google