Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NBBLs Framtidsprosjekt 2030 Boligkonferanse Trenger vi en ny boligpolitikk? 14. januar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NBBLs Framtidsprosjekt 2030 Boligkonferanse Trenger vi en ny boligpolitikk? 14. januar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 NBBLs Framtidsprosjekt 2030 Boligkonferanse Trenger vi en ny boligpolitikk? 14. januar 2009

2 Fakta om Norske Boligbyggelag Tore Johannesen, ass.dir. i NBBL •NBBL en paraplyorganisasjon for: •83 boligbyggelag – som har: •Over 770 000 medlemmer •Ca. 8 300 forvaltede boligselskaper med nærmere 380 000 boliger. Av disse: •Ca. 5100 tilknyttede borettslag (med over 252 000 boliger) •3 000 – 4 000 nye boliger har de siste årene blitt utviklet/fremskaffet pr år – ikke i 2008/09

3 www.nbbl.no UNGDOMS SITUASJON PÅ BOLIGMARKEDET MOT 2030 NBBLs framtidsprosjekt 2030 Ungdomsbølgen og boligbehov April 2008

4 Deltakerne i NBBLs ”ungdomsgruppe” Hanne Bjerk, USBL Linn Hemingsen, leder Fagforbundets ungdom Kjell Ingolf Ropstad, leder KrFU Marianne Rye Beck, arkitekt Norsk Form

5 En ny ungdomsbølge har startet Antall personer 20-29 år

6 NBBLs framtidsprosjekt 2030 – Ungdomsbølgen og boligbehov Sluttdokument fra ungdomsgruppa: UNGDOMS SITUASJON PÅ BOLIGMARKEDET FRAM MOT 2030 Dokumentet består av en kort oppsummering av gruppas diskusjoner, vurderinger og forslag. nbbl.no > Framtidsprosjektet 2030

7 Boligpreferanser i endring? •Ungdoms boligpreferanser har vært stabile de siste 30 årene. HC Sandlie: På sporet av fremtidens boligetablering •De aller fleste ønsker å eie bolig og bo sentralt. •Å leie - et godt alternativ i en overgangsfase. Forventes ingen større endringer framover

8 For få ikke-kommersielle utleieboliger Mål: •Leie - et nødvendig og godt alternativ i perioder – spesielt for ungdom. •Flere ikke-kommersielle utleieboliger •Det er fortsatt ønskelig med privat utleie, men: - ønskelig med en samordnet, oversiktlig og trygg formidling av private leieboliger Tiltak: •Tilskudd til flere ikke- kommersielle utleieboliger •BBL kan bygge og forvalte ikke-kommersielle utleieboliger – i samarbeid med andre? •BBL kan formidle private utleieboliger – gjerne sammen med egne boliger

9 Ungdomsgruppas forventninger til NORSKE BOLIGBYGGELAG framover: Et tilbud av gode boliger med boutgifter ungdom kan klare

10 Rimelige boliger sentralt - brukte boliger •BBL’ene må vurdere boligmassen – gjøre boligene og boområdene mer attraktive for ungdom •Bistand til vennekjøp •Finansiering tilpasset ungdoms inntektsutvikl •Fortsatt satsing på BSU og Startlån

11 Flere unge - flere nye boliger framover •Bygg først og fremst tilgjengelige boliger for eldre •Legg til rette for at ungdom kan overta de eldres boliger •Stimuleringstiltak for å få eldre over i bedre egnede boliger– både fra stat og kommune. Det vil øke tilbudet av brukte boliger - gunstig for unge. Utfordring: Økonomisk risiko ved kjøp

12 Endringer i bruktboligpriser 1987 – 2008 Utvikling i kjøpesum for brl-boliger. Tall i tusen kroner 1987 1993 2000 2008


Laste ned ppt "NBBLs Framtidsprosjekt 2030 Boligkonferanse Trenger vi en ny boligpolitikk? 14. januar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google