Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligsosial utvikling – Boligbyggelagenes rolle

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligsosial utvikling – Boligbyggelagenes rolle"— Utskrift av presentasjonen:

1 Boligsosial utvikling – Boligbyggelagenes rolle
Oslo Kommunes Boliguke 24. september 2012 Adm. dir. Geir-Ove Skogø

2 Usbl’s historie Boligbyggelaget Usbl ble stiftet 8. desember 1948
De første boligene stod ferdige i 1951 – bygget på dugnad Selvbygging på dugnad var Usbl’s varemerke Før 10 år var gått, var Usbl blitt en pionér i norsk boligbygging gjennom innføring av skinnegående kraner og betongelementer Ved førtiårsjubileet i 1988, hadde Usbl markert seg som en pionér også på service og nærmiljøtiltak

3 Usbl’s historie Usbl’s byggeaktiviteter i Oslo-området preger i dag områder som Årvoll, Bøler, Lindeberg, Bjølsen, Gamle Oslo og Holmlia De siste årene har Usbl vært en aktiv deltager i strukturprosessene i boligsamvirket og har i dag etter fusjoner med lokale boligbyggelag, avdelingskontorer i Nittedal, Lier, Sandefjord, Horten, Holmestrand og Lillehammer, i tillegg til hovedkontoret i Oslo Usbl er nå Norges nest største boligbyggelag og en betydelig aktør på boligmarkedet i det sentrale Østlandsområdet

4 Usbl’s forretningsidé
Usbl skal tilby og forvalte komplette boligløsninger, slik at: Privatpersoner får en enkel, trygg og helhetlig boopplevelse Boligselskaper får en enkel, trygg og helhetlig støtte til styring av boligselskapet

5 Våre verdier Service Engasjement Nærhet Kunnskap
Usbl er en servicebedrift tilstede for våre medlemmer og boligselskaper vi forvalter Engasjement Vi viser interesse og engasjement overfor våre kunder, samarbeidspartnere og samfunnet rundt oss Nærhet Vi er tilgjengelige, nærmere og mer tilstede i relasjoner enn det store, sentraliserte organisasjoner kan være Kunnskap Usbl tufter sin virksomhet på solid kunnskap innen de fagfelt vi opererer i og vi kombinerer dette med kunnskap om våre kunders behov og ønsker

6 Usbl i tall Usbl har medlemmer konsentrert i fylkene Oslo, Vestfold, Buskerud, Akershus og Oppland Usbl forvalter boliger fordelt på 900 boligselskaper Gruppen har ca. 200 ansatte og avdelingskontorer i Oslo, Nittedal, Lier, Lillehammer, Sandefjord, Horten og Holmestrand

7 ”Sosial” boligbygging
Hva snakker vi egentlig om? Boliger som på en eller annen måte blir gjort rimeligere for den som skal bo der Et alternativ eller supplement til den tradisjonelle norske modellen med støtte direkte til de enkelte, ikke til boligen eller utbygger

8 Hvilke tiltak kan settes inn?
Den enkelte bolig kan gjøres billigere for beboeren gjennom ulike typer statlige eller kommunale subsidier: Subsidierte tomter Subsidiert byggekostnad gjennom tilskudd Rentesubsidier (avdragsfritak/-lettelser) enten til utbygger eller beboer Direkte subsidiering av husleie på gitte vilkår Lavere standard på boligene Men ønsker vi egentlig sosial boligbygging i denne forstand?

9 Det finnes faktisk ingen Sareptas krukke!
Man kan jo håpe, men Det finnes faktisk ingen Sareptas krukke!

10 Usbl sin rolle Usbl har ikke mulighet til selv å subsidiere sosial boligbygging. Midlene må komme fra stat eller kommune Men vi tar gjerne på oss oppdrag på vanlige forretningsmessige vilkår: Prosjektering og utbygging Forvaltning av bygningsmasse Administrasjon av utleieleiligheter Og vi er villige til å påta oss nye roller i forbindelse med nye modeller for eierskap, for eksempel leie til eie, jfr. England. Men det vil det føre for langt å gå inn på her

11 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Boligsosial utvikling – Boligbyggelagenes rolle"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google