Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om spesialistutdanningen Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om spesialistutdanningen Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om spesialistutdanningen Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

2 Hensikt med ny spesialistutdanning Ivareta samfunnets og brukernes behov for psykologtjenester Ivareta myndighetskrav Utvikle psykologtjenester på nye arenaer Utvikle en mer fleksibel spesialistutdanning Mer fleksibilitet i spesialitetene og mobilitet på tvers av tjenesteområder Opprettholde og utvikle nåværende og nye fagområder Dekke behov for faglig påbygning/vedlikehold Norsk psykologforenings spesialistutdanning skal tilfredsstille allmenne kriterier for kvalitet i høyere profesjonsutdanning Psykologspesialisten er offentlig anerkjent – forankret i ulike lover Norsk Psykologforening eier og forvalter spesialistutdanningen – og godkjenner spesialister Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

3 FELLESPROGRAM 96 timer kurs, 1 år praksis, 60 timer veiledning SAMME RAMME SOM TIDLIGERE TOTALT 5 års praksis, 240 timer veiledning, 256 timer kurs VALGFRITT PROGRAM 64 Kurs, 60 timer veiledning, I år praksis OBLIGATORISK PROGRAM 96 timer Kurs, 120 veiledning 3 år praksis OBLIGATORISK PROGRAM 160 timer Kurs, 180 timer veiledning, 4 år praksis -Nevro -Psykoterapi -Organisasjon Del 3: 1 år Del 2: 3 å r Del 1: 1 år Skriftlig arbeid 5 års utdanning

4 Valgfrie program godkjent i SST Valgfritt program i organisasjon og ledelse Valgfritt program i psykoterapeutisk metode for barn og unge Valgfritt program i psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier Valgfritt program i klinisk helsepsykologi Valgfritt program i systembasert arbeid med familier Valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi Valgfritt program i allmennpsykologi: psykologisk behandlingsarbeid i kommunal kontekstValgfritt program i allmennpsykologi: psykologisk behandlingsarbeid i kommunal kontekst Valgfritt program i arbeidspsykologi Valgfritt program i eldrepsykologi Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

5 Obligatorisk program arbeidspsykologi Kurs (96 timer) Praksis (3 år innen det arbeidspsykologiske området.) Veiledning 120 timer Fellesprogram Kurs, praksis og veiledning Spesialist i arbeidspsykologi Skriftlig arbeid Valgfritt program Rus- og avhengighets- psykologi Valgfritt program Klinisk helse- psykologi Valgfritt program Organisa- sjon og ledelse Valgfritt program Allmenn- psykologi Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

6 Obligatorisk program barne- og ungdomspsykologi Kurs (96 timer) Praksis (3 år praksis med barn og unge) Veiledning 120 timer Fellesprogram Kurs, praksis og veiledning Valgfritt program Psyko- terapeutisk metode for barn og unge Spesialist i barne- og ungdomspsykologi Skriftlig arbeid Valgfritt program Rus- og avhengighets -psykologi Valgfritt program System- basert arbeid med familier Valgfritt program Klinisk helse- psykologi Valgfritt program Organisa- sjon og ledelse Valgfritt program Allmenn- psykologi Valgfritt program Arbeids- psykologi Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

7 Obligatorisk program familiepsykologi Kurs (96 timer) Praksis (3 år med familiepsykologi ) Veiledning 120 timer Fellesprogram Kurs, praksis og veiledning Spesialist i familiepsykologi Skriftlig arbeid Valgfritt program Psykolog- faglig arbeid med barn, unge og familier Valgfritt program Rus- og avhengighets -psykologi Valgfritt program Klinisk helse- psykologi Valgfritt program Organisa- sjon og ledelse Valgfritt program Allmenn- psykologi Valgfritt program Psyko- terapeutisk metode for barn og unge – etter søknad Valgfritt program Arbeids- psykologi Valgfritt program Eldre- psykologi Valgfritt program Eldre- psykologi Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

8 Obligatorisk program nevropsykologi Kurs (160 timer) Praksis (4 år med nevropsykologi) Veiledning 180 timer Fellesprogram Kurs, praksis og veiledning Spesialist i nevropsykologi Skriftlig arbeid Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

9 Obligatorisk program organisasjonspsykologi Kurs (160 timer) Praksis (4 år med organisasjonspsykologi) Veiledning 180 timer Fellesprogram Kurs, praksis og veiledning Spesialist i organisasjonspsykologi Skriftlig arbeid Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

10 Fellesprogram Obligatorisk program 4 års praksis 160 timer kurs 180 timer veiledning Fellesprogram 1 års praksis 96 timer kurs 60 timer veiledning Spesialist i psykoterapi Emosjons- fokusert terapi Psyko- dynamisk terapi Intensiv dynamisk korttidsterapi ISTDP Kognitiv Terapi Skriftlig arbeid Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

11 Obligatorisk program rus- og avhengighetspsykologi Kurs (96 timer) Praksis (3 år med rus- og avhengighet) Veiledning 120 timer Fellesprogram Kurs, praksis og veiledning Valgfritt program Psyko- terapeutisk metode for barn og unge – etter søknad Spesialist i rus- og avhengighetspsykologi Skriftlig arbeid Valgfritt program Psykolog- faglig arbeid med barn, unge og familier Valgfritt program System- basert arbeid med familier Valgfritt program Klinisk helse- psykologi Valgfritt program Organisa- sjon og ledelse Valgfritt program Allmenn- psykologi Valgfritt program Arbeids- psykologi Valgfritt program Eldre- psykologi Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

12 Obligatorisk program s amfunn- og allmennpsykologi Kurs (72 timer samfunn og 24 timer allmenn) Praksis (1,5 år samfunnspsykologisk og 1,5 år allmennpsykologisk) Veiledning 120 timer Fellesprogram Kurs, praksis og veiledning Spesialist i samfunn- og allmennpsykologi Skriftlig arbeid Valgfritt program Psykolog- faglig arbeid med barn, unge og familier Valgfritt program Rus- og avhengigh ets- psykologi Valgfritt program System- basert arbeid med familier Valgfritt program Klinisk helse- psykologi Valgfritt program Organisa- sjon og ledelse Valgfritt program Allmenn- psykologi Valgfritt program Psyko- terapeutisk metode for barn og unge – etter søknad Valgfritt program Arbeids- psykologi Valgfritt program Eldre- psykologi Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

13 Obligatorisk program voksenpsykologi Kurs (96 timer) Praksis (3 år med voksne) Veiledning 120 timer Fellesprogram Kurs, praksis og veiledning Spesialist i voksenpsykologi Skriftlig arbeid Valgfritt program Psykolog- faglig arbeid med barn, unge og familier Valgfritt program Rus- og avhengighets -psykologi Valgfritt program System- basert arbeid med familier Valgfritt program Klinisk helse- psykologi Valgfritt program Organisa- sjon og ledelse Valgfritt program Allmenn- psykologi Valgfritt program Arbeids- psykologi Valgfritt program Eldre- psykologi Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

14 Til spesialiteten i arbeidspsykologi: Valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi Valgfritt program i organisasjon og ledelse Valgfritt program i klinisk helsepsykologi Valgfritt program i allmennpsykologi Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

15 Til spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi : Valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi Valgfritt program i psykoterapeutisk metode for barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program) Valgfritt program i organisasjon og ledelse Valgfritt program i klinisk helsepsykologi Valgfritt program i systembasert arbeid med familier Valgfritt program i allmennpsykologi Valgfritt program i arbeidspsykologi Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

16 Til spesialiteten i familiepsykologi: Valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi Valgfritt program i organisasjon og ledelse Valgfritt program i klinisk helsepsykologi Valgfritt program i psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier Valgfritt program i psykoterapeutisk metode for barn og unge (krever to års praksis med barn og unge og gjennomført obligatorisk program) Valgfritt program i allmennpsykologi Valgfritt program i arbeidspsykologi Valgfritt program i eldrepsykologi Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

17 Til spesialiteten i rus- og avhengighetspsykologi: Valgfritt program i psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier Valgfritt program i psykoterapeutisk metode for barn og unge (krever to års praksis med barn og unge og gjennomført obligatorisk program) Valgfritt program i organisasjon og ledelse Valgfritt program i klinisk helsepsykologi Valgfritt program i systembasert arbeid med familier Valgfritt program i allmennpsykologi Valgfritt program i arbeidspsykologi Valgfritt program i eldrepsykologi Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

18 Til spesialiteten i samfunns- og allmennpsykologi: Valgfritt program i psykoterapeutisk metode for barn og unge (krever to års praksis med barn og unge og gjennomført obligatorisk program) Valgfritt program i psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier Valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi Valgfritt program i klinisk helsepsykologi Valgfritt program i systembasert arbeid med familier Valgfritt program i organisasjon og ledelse Valgfritt program i allmennpsykologi Valgfritt program i arbeidspsykologi Valgfritt program i eldrepsykologi Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

19 Til spesialiteten i voksenpsykologi: Valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi Valgfritt program i psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier Valgfritt program i organisasjon og ledelse Valgfritt program i klinisk helsepsykologi Valgfritt program i systembasert arbeid med familier Valgfritt program i allmennpsykologi Valgfritt program i arbeidspsykologi Valgfritt program i eldrepsykologi Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

20 Tittel og spesialiteter i ny struktur Tittel knyttes til spesialitet: Spesialist i arbeidspsykologi Spesialist i barne- og ungdomspsykologi Spesialist i familiepsykologi Spesialist i habilitering og rehabiliteringspsykologi Spesialist i nevropsykologi Spesialist i psykoterapi Spesialist i rus- og avhengighetspsykologi Spesialist i samfunns- og allmennpsykologi Spesialist i voksenpsykologi Spesialist i organisasjonspsykologi Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

21 Praksis Fellesprogram – 1 årsverk i 100 % stilling Obligatorisk program – 3 årsverk i 100 % stilling Valgfritt program – 1 årsverk i 100 % stilling Obligatorisk program – 4 årsverk i 100 % stilling (nevro, psykoterapi og organisasjon) Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

22 Praksis Det kreves minst 5 årsverk i arbeidsforhold som psykolog. Praksis som godkjennes må strekke seg over en periode tilsvarende minst 6 måneder sammenhengende. Minste godkjennbare praksis er 50 % stilling. Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

23 Praksis 50 % stilling i ett år godkjennes som ½ årsverk praksis All deltidspraksis omregnes til hele årsverk. Ulike praksiskrav i forskjellige spesialiteter Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

24 Veiledning - Veiledet praksis er sentralt i spesialistutdanningen. Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

25 Reglement for spesialistutdanningen: Veiledningen skal gi en erfaren kollegas perspektiv på psykologens arbeid Veiledningen skal bestå av faglig tilførsel, korrigeringer og råd, samt gi psykologen mulighet for kontinuerlig selvrefleksjon Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

26 Reglement for spesialistutdanningen: Veileder vurderer psykologens faglige progresjon samt læringsutbytte i tråd med målbeskrivelsen for utdanningen Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

27 Veiledningskontrakt Obligatorisk standard veiledningskontrakt (2011) – signeres og sendes Psykologforeningen innen 4 uker Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

28 Veiledning Krav til omfang og form I løpet av spesialistutdanningens 240 veiledningstimer skal psykologen motta veiledning fra minst to veiledere Ett av veiledningsforholdene skal ha minimum 40 timers varighet Veiledningsforhold med varighet mindre enn 10 timer godkjennes kun i forbindelse med annen kontraktfestet veiledning Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

29 Veiledning Krav til omfang og form Minimum 40 timer av totalt 240 timer skal være individuell veiledning Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

30 Veiledning 60 timer skal være tilknyttet praksis i fellesprogrammet – kan gå over 2 år! 120 timer skal være tilknyttet praksis i obligatorisk program 60 timer skal være tilknyttet praksis i valgfritt program 180 timer skal være tilknyttet praksis i det obligatoriske programmet - nevropsykologi, psykoterapi og organisasjonspsykologi Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

31 Veiledning Krav til omfang og form Inntil 20 timer av de 240 timene med veiledning kan knyttes til det skriftlige arbeidet. Gruppeveiledning skal skje i grupper på maksimalt 4 deltakere som alle må være psykologer 1 veiledningstime = 45 minutter Se utfyllende bestemmelser for skriftlig arbeid for mer detaljert informasjon Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

32 Attest – skal skrives av veileder Attesten krever en vurdering : «Psykologen har under min veiledning vist tilfredsstillende progresjon til å kunne innfri kravene i Norsk psykologforenings spesialistutdanning» «Jeg erkjenner at jeg i denne sammenheng er underlagt Helsepersonellovens krav til å skrive attest.» Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

33 Attest – skal skrives av veileder Viktig å få veiledningsattester fortløpende Hvis veileder blir sykmeldt – skaff ny veileder – ikke vent for lenge Anbefaler 2 timer per uke, men minimum 6 timer veiledning per måned Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

34 KURS Fellesprogrammet: –Ved påmelding til 1. samling er det bindende påmelding til hele programmet Obligatoriske kurs: –Må melde seg på til hvert enkelt kurs i kursrekken – NB! Avmeldingsfrist: minimum 5 uker før Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

35 KURS Fravær –Spørsmål om fravær må tas skriftlig med kurskonsulentene – ingen andre! -Gyldig fravær: sykmelding, rettsinnkalling, militærtjeneste (eks. rep.øvelse) -Må delta på hele kurset (alle dager og hele dager) -Ved ugyldig fravær må kurset betales for, og man må også betale for nytt kurs Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

36 Andre kurstilbydere Institutt for aktiv psykoterapi – IAP Institutt for psykoterapi Norsk Karakteranalytisk Institutt Norsk psykoanalytisk institutt Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP) Institutt for gruppeanalyse (tidligere) Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT) Norsk institutt for ISTDP Modum Bad, Kildehuset Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

37 Skriftlig arbeid Kravene er uendret Antall forfattere –Inntil tre forfattere kan levere skriftlig arbeid sammen. Den enkeltes ansvar for utarbeiding (planlegging, utføring og skriving) må dokumenteres skriftlig av veileder, prosjektansvarlig eller medforfatter(e). Ved flere forfattere kan antall sider økes inntil 30 sider. –Publiserte arbeider: Ved levering av publiserte arbeider må søker være 1. eller 2. eller 3. forfatter. Se utfyllende bestemmelser for skriftlig arbeid for mer detaljert informasjon Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

38 Søknad om spesialistgodkjenning Hva skal med: Tjenestebevis Praksis attest Veiledningsattest Skriftlig arbeid godkjent Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

39 Søknad om spesialistgodkjenning Overgangsperiode 5 år Ferdig med praksis, veiledning, kurs, skriftlig arbeid og søkt spesialistgodkjenning innen 31.12.2019 Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

40 Hvem bestemmer hva i spesialistutdanningen? Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

41 LANDSMØTET – vedtar reglement for og spesialiteter i spesialistutdanningen Ulke fagutvalg Felleselementene Arbeidspsykologi Barne- og ungdomspsykologi Eldrepsykologi Familiepsykologi Habilitering- og rehabilitering Klinisk helsepsykologi Nevropsykologi Psykoterapi Rus- og avhengighetspsykologi Samfunn- og allmennpsykologi Voksenpsykologi Organisasjonspsykologi Spesialitetsrådet Lesegrupper Sentralstyret -Oppnevner utvalg og vedtar mandat for utvalgene -Sentralstyret vedtar utfyllende bestemmelser til reglementet, og godkjenner opprettelse av fordypningsprogram / valgfrie program i den enkelte spesialitet. -Sentralstyret er øverste instans til å avgjøre spørsmål om forståelse av reglementet og utfyllende bestemmelser, men skal ikke behandle enkeltsøknader eller anker. Godkjenningsutvalg Ankeutvalget Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

42 Fagutvalgene Utvalgene utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser med definisjon, samt målbeskrivelse med læringsmål og innhold i de obligatoriske programmene. Utvalgene utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser med definisjon, samt målbeskrivelse med læringsmål og innhold i de valgfrie programmene. Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

43 Spesialitetsrådet Spesialitetsrådet er saksforberedende organ for sentralstyret i saker som har med helheten og de prinsipielle sider ved spesialistutdanningen å gjøre. Spesialitetsrådet er rådgivende organ for sentralstyret og koordinerer og innstiller i saker fra spesialistutvalgene til sentralstyret. Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

44 Godkjenningsutvalget Godkjenningsutvalget behandler søknader om spesialistgodkjenning, samt om kravene til vedlikehold av spesialiteten er oppfylt. Godkjenningsutvalget bedømmer søkeres kvalifikasjoner i overensstemmelse med gjeldende krav. Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

45 Godkjenningsutvalget Dersom en søker har spesielle kvalifikasjoner på et felt, kan godkjenningsutvalget foreta en helhetlig faglig vurdering av om søkers kvalifikasjoner kan føre frem til spesialistgodkjenning, selv om enkelte formelle krav ikke er oppfylt. Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

46 Ankeutvalget Ankeutvalget behandler klager fra psykologer på vedtak vedrørende søknader om spesialistgodkjenning eller vedlikehold av spesialiteten. Klagen må være oversendt ankeutvalget innen 12 uker etter avgjørelse i Godkjenningsutvalget. Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

47 Ulike praksiskrav Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

48 Praksis - Arbeidspsykologi Av totalt 5 årsverk praksis skal minst 3 årsverk være innen det arbeidspsykologiske området. I tillegg kreves ett årsverk praksis innen helsetjenesten, hvor utredning, diagnostisering og behandling av voksne med psykiske lidelser inngår som en vesentlig del av arbeidet. Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

49 Praksis - Arbeidspsykologi Praksisen skal omfatte psykologisk arbeid overfor klienter med ulike kliniske tilstander. I løpet av de 5 årsverkene skal psykologen arbeide på minst 2 tjenestesteder. Se utfyllende bestemmelser for mer detaljert beskrivelse av krav Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

50 Praksis – Barne- og ungdomspsykologi Av det totale praksiskravet på 5 årsverk må det være 3 årsverk praksis med barn og unge Av de 3 årsverkene skal 2 årsverk være i arbeidsforhold der hovedoppgavene er vurdering, diagnostisering og behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser i psykisk helsevern for barn og ungdom. Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

51 Praksis – Barne- og ungdomspsykologi Det skal tilstrebes erfaring med barn i alle aldersgrupper (førskolebarn, skolebarn og ungdommer). Ett årsverk klinisk praksis skal være på et tjenestested der voksne er primærklienter. Se utfyllende bestemmelser for mer detaljert beskrivelse av krav Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

52 Praksis - familiepsykologi Av det totale praksiskravet på 5 årsverk er det knyttet 3 årsverk praksis til spesialiteten i familiepsykologi. I løpet av de 5 årsverkene skal psykologen arbeide innenfor minst 2 tjenester. Av den totale praksistiden på fem årsverk skal minst ett årsverk være i den tjenesten psykologen har minst av. Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

53 Praksis - familiepsykologi Praksis i familievern og barnevern sidestilles med praksis i øvrige kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Praksis kan søkes godkjent på forhånd. Se utfyllende bestemmelser for mer detaljert beskrivelse av krav Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

54 Praksis - nevropsykologi Av det totale praksiskravet på 5 årsverk er det knyttet 4 årsverk praksis til spesialiteten i nevropsykologi. I løpet av de 5 årsverkene skal psykologen arbeide på minst 2 tjenestesteder. Praksis i nevropsykologi skal legge til rette for å få bred erfaring med nevropsykologisk arbeid, fortrinnsvis utredning og behandling av relevante pasientgrupper. Se utfyllende bestemmelser for mer detaljert beskrivelse av krav Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

55 Praksis - psykoterapi Av totalt 5 årsverkene praksis som psykolog skal minst 4 av årsverkene være i regelmessig praksis innen anerkjente og etablerte psykoterapeutiske metoder. I løpet av de 5 årsverkene skal psykologen arbeide på minst 2 tjenestesteder. Minst 2 av årsverkene må være innen psykisk helsevern eller fra fagfelt med dokumentert ekvivalens til psykisk helsevern, eksempelvis praksis fra rusfeltet eller andre fagfelt hvor man har arbeidet i tverrfaglige team. Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

56 Praksis - psykoterapi En må ha erfaring med undersøkelse og behandling av et variert spekter av psykiske lidelser og problemer, inkludert erfaring med alvorlige sinnslidelser og psykotiske tilstander. En må ha arbeidet med et bredt aldersspekter og med begge kjønn. I minst 1 av årsverkene skal psykologen ha jobbet i minimum 20 % med valgt behandlingstilnærming. Se utfyllende bestemmelser for mer detaljert beskrivelse av krav Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

57 Praksis - Rus- og avhengighetspsykologi Av det totale praksiskravet på 5 år er det knyttet 3 årsverk praksis innenfor arbeid med rus- og avhengighet. I løpet av de 5 årsverkene skal psykologen arbeide på minst 2 tjenestesteder. Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

58 Praksis - Rus- og avhengighetspsykologi I løpet av de tre årsverkene praksis skal du arbeide på minimum to av følgende virksomhetsområder: –Lavterskeltiltak –Poliklinisk behandling/Dagbehandling –Ambulerende tjenester –Akutte/krise tjenester –Avrusning og stabilisering i døgn –Behandling i døgn –Praksis på de valgte virksomhetsområdene skal utgjøre minst ett årsverk på hvert område. Praksis kan utøves både innen kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

59 Praksis - Rus og avhengighets psykologi Praksiskravet omhandler i hovedsak relevante arbeidsoppgaver, og er ikke tjenestespesifikk. Av den totale praksistiden på fem år, skal minst ett år være klinisk psykologiske behandlingsoppgaver der avhengighetsproblemer ikke er sentrale. Se utfyllende bestemmelser for mer detaljert beskrivelse av krav Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

60 Praksis - Samfunns- og allmennpsykologi Av det totale praksiskravet på 5 årsverk er det knyttet 3 årsverk praksis innenfor samfunns- og allmennpsykologiske oppgaver. Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

61 Praksis - Samfunns- og allmennpsykologi I løpet av den samlede praksistiden på 5 årsverk skal praksis med samfunnspsykologiske oppgaver utgjøre tilsammen minimum 1,5 årsverk. Allmennpsykologisk praksis skal utgjøre til sammen minimum 1,5 årsverk. Det er krav til variert og bred erfaring. Det er nyttig at psykologen får erfaring med barn, unge, voksne, eldre og deres nettverk under utdanningen. Psykologen skal ha erfaring med å samarbeide med andre tjenesteytere i praksis slik at forutsetningen for å yte helhetlige tjenester utvikles. Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

62 Praksis - Samfunns- og allmennpsykologi Psykologen skal ha erfaring med både samfunnspsykologiske oppgaver og allmennpsykologiske oppgaver. I løpet av de 5 årsverkene bør psykologen arbeide på minst 2 tjenestesteder. Se utfyllende bestemmelser for mer detaljert beskrivelse av krav Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

63 Praksis - Voksenpsykologi I løpet av de 3 årsverkene skal minst 2 år være i psykisk helsevern, hvorav minst ett år i poliklinikk, og minst ett år i døgnavdeling. Poliklinikken skal motta en pasientgruppe som ikke er selektert med hensyn til psykisk lidelse eller andre typer lidelse. Poliklinikken skal tilby behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser med bruk av varierte behandlingsmetoder. Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

64 Praksis - Voksenpsykologi Ett av de 3 årene med voksne må være i enhet godkjent for gjennomføring av tvungent psykisk helsevern, og psykologen skal i denne perioden ha behandlingsansvar for pasienter med alvorlige psykiske lidelser. I dette året skal psykologen gjennom sin behandlingsvirksomhet delta i veiledende drøftelser vedrørende anvendelse av bestemmelsene i psykisk helsevernloven om tvungent psykisk helsevern. Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING

65 Praksis - Voksenpsykologi Døgnpraksis i fagområdet Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB), som er organisert under Lov om psykisk helsevern, godkjennes som praksis i psykisk helsevern. Det forutsettes at arbeidsoppgavene består i utredning og/eller behandling ut over rus- og avhengighetsproblemer. I løpet av den samlede praksistiden på 5 år skal psykologen ha ett årsverk klinisk praksis fra arbeid med barn og unge. Se utfyllende bestemmelser for mer detaljert beskrivelse av krav Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING


Laste ned ppt "Informasjon om spesialistutdanningen Utdanningssjef Bjørnhild Stokvik, NORSK PSYKOLOGFORENING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google