Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanning til Hygienesykepleier – smittevernrådgiver ved Høgskolen Diakonova Guri Albriktsen Seksjonsleder/hygienesykepleier Smittevernsentret UNN HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanning til Hygienesykepleier – smittevernrådgiver ved Høgskolen Diakonova Guri Albriktsen Seksjonsleder/hygienesykepleier Smittevernsentret UNN HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanning til Hygienesykepleier – smittevernrådgiver ved Høgskolen Diakonova Guri Albriktsen Seksjonsleder/hygienesykepleier Smittevernsentret UNN HF

2 Opptakskrav og målgruppe for studiet •Godkjent sykepleier •Minst to års relevant yrkespraksis •Videreutdanning og/eller tilleggsutdanning •Stilling som hygienesykepleier? •Eventuelle søkere som ikke har hygienesykepleierstilling kan tas opp på spesielle vilkår, men bør før søknad kontakte Høyskolen Diakonova. •Det forutsettes at søker har/får praksisplass ved et sykehus i utdanningsperioden •Målgruppe: sykepleiere som ønsker videreutdanning til hygienesykepleier/smittevernrådgiver.

3 Bakgrunn •Behov for kompetanse innen smittevern vil sannsynlig øke i årene som kommer. •Store utfordringer både nasjonalt og globalt. Vi lever lengre, liggetiden i sykehus blir kortere, og behandlingsformene mer og mer spesialiserte. •For å kunne møte de nye utfordringene, kreves det sykepleiere med god fagkompetanse i smittevern og infeksjonskontroll. De utfordringene vi har i dag og de som kommer, ligger til grunn for å etablere en nasjonal utdanning ved Høgskolen Diakonova. •Høyskolen vil tilrettelegge for et videreutdanningstilbud som kan ivareta behovet for denne spesialkompetansen innen helsetjenesten.

4 Hensikten med videreutdanning •Gi sykepleiere kompetanse til å være rådgivere og veiledere i smittevern i og utenfor helseinstitusjoner •Utdanningen innebærer fordypning i forebygging og kontroll av infeksjoner i sykehus og sykehjem/utenfor institusjon •En viktig oppgave er å formidle kunnskap om forebygging av sykehusinfeksjoner til alle yrkesgrupper i helseinstitusjonen.

5 Rammer og organisering for studiet •Gir 60 studiepoeng og inngår i oppbygningen av et akademisk gradssystem. •Deltidsstudium over 2 år – –4 semestre med totalt 40 studieuker. •Et studie over to år gjør at studentene kan være i arbeid •Teori 37 uker. –19 uker er timebelagt undervisning. Det kreves at studentene i de resterende 18 ukene av de teoretiske studiene arbeider med gitte oppgaver både individuelt og i grupper i tillegg til selvstudier. Oppgaver/eksamen Fordypningsoppgave i form av artikkel. Skriftlig dagseksamen

6 Moduler •Modul 1 – –15 studiepoeng – Basismodul •Modul 2 – –30 studiepoeng - Fordypningsmodul - Infeksjoner i helseinstitusjoner •Modul 3 – –15 studiepoeng - Fordypningsmodul - Infeksjoner i helseinstitusjoner

7 Obligatoriske studiekrav •Første semester: •Studiekrav 1: –Innlevering av en individuell oppgave med valgt tema. Oppgavens lengde er ca. 2800 ord (8 sider). •Studiekrav 2: –Innlevering av spørreskjema i første semester som beskriver studentens faglige forståelse og læringsmål for studiet, herunder holdnings-, kunnskaps- og ferdighetsmål.. •Studiekrav 3: –Deltakelse i faglig veiledning i gruppe

8 Obligatoriske studiekrav •Andre semester: •Studiekrav 4: –Innlevering av et individuelt infeksjonskontrollprogram rettet mot en valgt spesialitet fra praksisstudiene. Programmet skal være på inntil 4 sider. •Studiekrav 5: –Deltakelse i faglig veiledning i gruppe •Studiekrav 6: •Innlevering av en individuell refleksjonsrapport fra praksisstudier i andre semester. Refleksjonsrapportens lengde skal være inntil 4 sider. •Praksisstudier – 3 uker •Studiekrav 7: –Deltakelse i faglig veiledning i gruppe.

9 Obligatoriske studiekrav •Tredje semester •Studiekrav 8: –Deltakelse i faglig veiledning i gruppe •Fordypningsoppgave i form av artikkel •Fjerde semester •Studiekrav 9: –Deltakelse i faglig veiledning i gruppe. •Dagseksamen: –Skriftlig, individuell eksamen av 6 timers varighet som avholdes i Høyskolen.


Laste ned ppt "Utdanning til Hygienesykepleier – smittevernrådgiver ved Høgskolen Diakonova Guri Albriktsen Seksjonsleder/hygienesykepleier Smittevernsentret UNN HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google