Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksjonsleder/hygienesykepleier

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksjonsleder/hygienesykepleier"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksjonsleder/hygienesykepleier
Utdanning til Hygienesykepleier –smittevernrådgiver ved Høgskolen Diakonova Guri Albriktsen Seksjonsleder/hygienesykepleier Smittevernsentret UNN HF

2 Opptakskrav og målgruppe for studiet
Godkjent sykepleier Minst to års relevant yrkespraksis Videreutdanning og/eller tilleggsutdanning Stilling som hygienesykepleier? Eventuelle søkere som ikke har hygienesykepleierstilling kan tas opp på spesielle vilkår, men bør før søknad kontakte Høyskolen Diakonova. Det forutsettes at søker har/får praksisplass ved et sykehus i utdanningsperioden Målgruppe: sykepleiere som ønsker videreutdanning til hygienesykepleier/smittevernrådgiver.

3 Bakgrunn Behov for kompetanse innen smittevern vil sannsynlig øke i årene som kommer. Store utfordringer både nasjonalt og globalt. Vi lever lengre, liggetiden i sykehus blir kortere, og behandlingsformene mer og mer spesialiserte. For å kunne møte de nye utfordringene, kreves det sykepleiere med god fagkompetanse i smittevern og infeksjonskontroll. De utfordringene vi har i dag og de som kommer, ligger til grunn for å etablere en nasjonal utdanning ved Høgskolen Diakonova. Høyskolen vil tilrettelegge for et videreutdanningstilbud som kan ivareta behovet for denne spesialkompetansen innen helsetjenesten.

4 Hensikten med videreutdanning
Gi sykepleiere kompetanse til å være rådgivere og veiledere i smittevern i og utenfor helseinstitusjoner Utdanningen innebærer fordypning i forebygging og kontroll av infeksjoner i sykehus og sykehjem/utenfor institusjon En viktig oppgave er å formidle kunnskap om forebygging av sykehusinfeksjoner til alle yrkesgrupper i helseinstitusjonen.

5 Rammer og organisering for studiet
Gir 60 studiepoeng og inngår i oppbygningen av et akademisk gradssystem. Deltidsstudium over 2 år – 4 semestre med totalt 40 studieuker. Et studie over to år gjør at studentene kan være i arbeid Teori 37 uker. 19 uker er timebelagt undervisning. Det kreves at studentene i de resterende 18 ukene av de teoretiske studiene arbeider med gitte oppgaver både individuelt og i grupper i tillegg til selvstudier. Oppgaver/eksamen Fordypningsoppgave i form av artikkel. Skriftlig dagseksamen

6 Moduler Modul 1 – Modul 2 – Modul 3 – 15 studiepoeng – Basismodul
30 studiepoeng - Fordypningsmodul - Infeksjoner i helseinstitusjoner Modul 3 – 15 studiepoeng - Fordypningsmodul - Infeksjoner i helseinstitusjoner

7 Obligatoriske studiekrav
Første semester: Studiekrav 1: Innlevering av en individuell oppgave med valgt tema. Oppgavens lengde er ca ord (8 sider). Studiekrav 2: Innlevering av spørreskjema i første semester som beskriver studentens faglige forståelse og læringsmål for studiet, herunder holdnings-, kunnskaps- og ferdighetsmål.. Studiekrav 3: Deltakelse i faglig veiledning i gruppe

8 Obligatoriske studiekrav
Andre semester: Studiekrav 4: Innlevering av et individuelt infeksjonskontrollprogram rettet mot en valgt spesialitet fra praksisstudiene. Programmet skal være på inntil 4 sider. Studiekrav 5: Deltakelse i faglig veiledning i gruppe Studiekrav 6: Innlevering av en individuell refleksjonsrapport fra praksisstudier i andre semester. Refleksjonsrapportens lengde skal være inntil 4 sider. Praksisstudier – 3 uker Studiekrav 7: Deltakelse i faglig veiledning i gruppe.

9 Obligatoriske studiekrav
Tredje semester Studiekrav 8: Deltakelse i faglig veiledning i gruppe Fordypningsoppgave i form av artikkel Fjerde semester Studiekrav 9: Deltakelse i faglig veiledning i gruppe. Dagseksamen: Skriftlig, individuell eksamen av 6 timers varighet som avholdes i Høyskolen.


Laste ned ppt "Seksjonsleder/hygienesykepleier"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google