Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan knytte klinikk til forskning? NPF - Lederkonferansen, Sandefjord Audun Havnen Dobbelkompetansekandidat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan knytte klinikk til forskning? NPF - Lederkonferansen, Sandefjord Audun Havnen Dobbelkompetansekandidat."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan knytte klinikk til forskning? NPF - Lederkonferansen, Sandefjord Audun Havnen Dobbelkompetansekandidat

2 OCD-teamet i Helse Bergen

3 Dobbelkompetanse? Klinisk spesialist + Doktorgrad = Dobbel kompetanse

4 Erfaringer Hvordan knytte klinikk til forskning?

5 Forskning eller kvalitetsutvikling? Forskning Etablere ny kunnskap Kvalitetsutvikling Monitorere forløp og utfall

6 Stor variasjon i hvilken behandling som gis - terapeutpreferanser Pasientene får ikke kunnskapsbasert behandling Når kunnskapsbasert behandling gis, gis den ofte dårlig

7 Mester- svenn modellen for opplæring Uerfarne terapeuter får lære av de erfarne De får følge dem i praksis – i samtaler og eksponeringsøverser Vi er nesten alltid minst to terapeuter som treffer pasietene

8 Endring skal monitoreres!

9 Kvalitetsregister Registrering av kvalitetsindikatorer Systematisk evaluering av forløp Kvalitetskontrollstudier

10 Kvalitetssikring Hvor presterer vi bra? – Topp – fortsett! Hvor presterer vi mindre bra? – Dette er utgangspunktet for positiv endring!

11 Hva kjennetegner gode kvalitetsindikatorer?

12 Viktigste indikator: Blir pasienten bedre?

13 Selvutfyllingsskjema NB: BÅDE bredt og diagnosespesifikt Monitorering gjennom hele forløpet 13

14 14 Standardisert intervju – ekstern rater Kommer det noe ut av all denne registreringen?

15 Audun Havnens avhandling I.Öst, L. G., Havnen, A., Hansen, B., & Kvale, G. (2014). Cognitive behavioral treatments of obsessive-compulsive disorder. A systematic review and meta-analysis of studies published 1993-2014. Clinical Psychology Review, 40, 156- 169. II.Havnen, A., Hansen, B, Haug, E. T., Prescott, P, & Kvale, G. (2013). Intensive group treatment of obsessive-compulsive disorder: A pilot study. Clinical Neuropsychiatry, 10(3) Suppl. 1, 48- 55. III.Havnen, A., Hansen, B., Öst, L. G., & Kvale, G. (2014). Concentrated ERP delivered in a group setting: An effectiveness study. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 3, 319-324. IV.Havnen, A., Hansen, B., Öst, L. G., & Kvale, G. (2015). Concentrated ERP delivered in a group setting: A replication study. Manuscript submitted for publication.

16 Forskning Samarbeid Bergen fMRI-gruppe: Dikotisk lytting Haug, E. T., Havnen, A., Hansen, B., Bless, J. J., & Kvale, G. (2013). Attention training with dichotic listening in OCD patients using an Iphone/ Ipod app. Clinical Neuropsychiatry, 10(3), Suppl. 1, 45- 47.

17 Forskning Samarbeid med Anders Hovland (UiB): Hjerteratevariabilitet og søvn Havnen, A., Hovland, A., Haug, E. T., Hansen, B., & Kvale, G. 2013. Sleep and heart rate variability in patients with obsessive-compulsive disorder: Preliminary findings. Clinical Neuropsychiatry, 10(3) Suppl. 1, 56-60.

18 fMRI-studie av hjerneendringer etter konsentrert behandling (cET) Pågående studie med mål om å undersøke endring i hjernestruktur og aktivering etter KAT for OCD. Forskningsspørsmål: – Hva er kort- og langtidseffekter i hjernen? – Forbedres eksekutiv fungering etter terapi? – Hvilke nevrale faktorer predikerer endring i terapi? – Predikerer faktorer i terapi endring i hjernen?

19 New treatment strategies for difficult to treat anxiety patients: A randomized placebo controlled national study (Norges forskningsråd: 20 millioner) Internasjonalt nettverk: Prof. Jonathan Abramowitz, USA Prof. em. Michael Davis, USA Prof. Odile van den Heuvel, Nederland Prof. David Mataix-Cols, Sverige Prof. em. Lars-Göran Öst, Sverige Prof. Joseph Himle, USA Prof. Martin Franklin, USA Prof. Michelle Craske, USA

20 Publikasjoner 2013-2015 Artikler i internasjonale tidsskrift med referee: (12) 1. Haug, E.T., Havnen. A., Hansen, B., Bless.,J. and Kvale, G. (2013) Attention training with dichotic listening in OCD-patients using an iPhone/iPod App. Clinical Neuropsychiatry 10, 3, Suppl. 1, 45-47 2.Havnen. A., Hansen, B. Haug, E.T., Hansen, B., Prescott, P. and Kvale, G. (2013) Intensive Group Treatment of Obsessive- Compulsive Disorder: A pilot Study. Clinical Neuropsychiatry, 10, 3, Suppl. 1, 48-55 3.Hansen, A.L., Kvale, G., Stubhaug, B and Thayer, J. F. (2013) Heart Rate Variability and fatigue in patients with Chronic Fatigue Syndrome after a comprehensive cognitive behavior group therapy program Journal of Psychophysiology, 27(2), 67-75. 4.Havnen. A., Hovland, A., Haug, E.T., Hansen, B.., Hansen, B. and Kvale, G. (2013) Sleep and Heart Rate Variability in patients with Obsessive-Compulsive Disorder: Preliminary findings. Clinical Neuropsychiatry, 10, 3, Suppl. 1, 56-60 5.Hagen, K., Hansen, B., Joa, I., & Larsen, T. K. (2013). Prevalence and clinical characteristics of patients with obsessive-compulsive disorder in first-episode psychosis. BMC Psychiatry, 13,156-161. 6.Hagen, K., Solem, S., & Hansen, B. (2013). Cognitive Behavioural Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder with Comorbid Schizophrenia: A Case Report with Repetitive Measurements. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 42, 374-378. 7.Kvale G. and Hansen B. Dissemination and Intensifying evidence-based treatment for OCD: Norway is in the lead. The Nordic Psychiatrist, 3 (1), 14-15. 8.Havnen, A., Hansen, B., Öst, L-G and Kvale G (2014). Concentrated ERP delivered in a group setting: An effectiveness study. Journal of Obsessive Compulsive and Related Disorders, 3, 319-324. 9. Nordahl, H., Havnen, A., Hansen, B., Öst, L-G and Kvale, G. Predictors of insomnia in treatment-seeking OCD-patients. Clinical Neuropsychiatry, 11, 6,180-184. 10.Hagen, K., Solem, S., Larsen, T.K., Joa, I., Kvale, G. and Hansen, B. Obsessive compulsive disorder (OCD) in patients with First- episode psychosis (FEP): A prospective study. Clinical Neuropsychiatry, 11,6,164-169. 11.Thorsen, A. L., van den Heuvel, O. A., Hansen, B., Kvale, G. (2015). Neuroimaging of psychotherapy for Obsessive-Compulsive Disorder: a systematic review. Psychiatry Research: Neuroimaging, 233, 306-313. 12. Öst, L. G., Havnen, A., Hansen, B., & Kvale, G. 2015. Cognitive behavioral treatments of obsessive-compulsive disorder. A systematic review and meta-analysis of studies published 1993-2014. Clinical Psychology Review, 40, 156-169. Bøker: (3) 1.Kvale, G. og Hansen, B: (2013) 101 ting vi gjerne skulle visst da vi begynte å behandle pasienter med angstlidelser. Universitetsforlaget 2.Kvale, G., Havik, O.E., Tangen, T, Heiervang, E., Haugland, B.M.S. (2013). Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling? Universitetsforlaget. 3.Barth,T., Børtveit, T., og Prescott,P. (2013). Motiverende intervju. Samtaler om endring. Oslo: Gyldendal forlag. Bokkapitler: (4) 1.Öst, L-G and Kvale, G. (2013). Effects of treatment: A systematic review and meta-analysis. In: L-G Öst and E Skaret (Eds.), Cognitive behavior therapy for dental phobia. Wiley-Blackwell 2.Tangen, T., Heiervang, E., Haugland, B. S. M, Kvale, G. & Havik, O. E. (2013). Angstlidelser hos voksne og barn – behov for økt innsats. In: G. Kvale, O. E. Havik, T. Tangen, E. Heiervang, & B. M. S. Haugland (Eds.), Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling? Universitetsforlaget. 3.Tangen, T., Nordgreen, T., Haug, T., Kvale, G. and Havik, O. E. (2013). Kognitiv terapi ved panikklidelse og sosial angstlidelsen. In: G. Kvale, O. E. Havik, T. Tangen, E. Heiervang, & B. M. S. Haugland (Eds.), Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling? Universitetsforlaget 4.Hansen, B., Havnen, A. og Hagen, K (2013) Behandling av tvangslidelser hos voksne – hvordan nå ut med virksom hjelp G. Kvale, O. E. Havik, T. Tangen, E. Heiervang, & B. M. S. Haugland. (Eds.), Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling? Universitetsforlaget.

21 ………………. …og mine publikasjoner så langt Publisert: 1. Havnen, A., Hansen, B., Öst, L. G., & Kvale, G. 2014. Concentrated ERP delivered in a group setting: An effectiveness study. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 3, 319-324. 2. Havnen, A., Hansen, B, Haug, E. T., Prescott, P, & Kvale, G. 2013. Intensive group treatment of obsessive-compulsive disorder: A pilot study. Clinical Neuropsychiatry, 10(3) Suppl. 1, 48-55. 3. Havnen, A., Hovland, A., Haug, E. T., Hansen, B., & Kvale, G. 2013. Sleep and heart rate variability in patients with obsessive-compulsive disorder: Preliminary findings. Clinical Neuropsychiatry, 10(3) Suppl. 1, 56-60. 4. Haug, E. T., Havnen, A., Hansen, B., Bless, J. J., & Kvale, G. 2013 Attention training with dichotic listening in OCD patients using an Iphone/ Ipod app. Clinical Neuropsychiatry, 10(3), Suppl. 1, 45-47. 5. Hansen, B., Havnen, A. & Hagen, K. 2013. Behandling av tvangslidelser hos voksne – hvordan nå ut med virksom hjelp? I: Kvale, G., Havik, O.E., Tangen, T, Heiervang, E., Haugland, B.M.S. (Red.) Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling? Oslo: Universitetsforlaget. 6. Nordahl, H., Havnen, A., Hansen, B., Öst, L.-G., & Kvale, G. 2014. Predictors of insomnia in treatment-seeking OCD-patients. Clinical Neuropsychiatry, 11(6), 182- 186. 7. Öst, L.-G., Havnen, A., Hansen, B., & Kvale, G. 2015. Cognitive behavioral treatments of obsessive-compulsive disorder. A systematic review and meta-analysis of studies published 1993-2014. Clinical Psychology Review, 40, 156-169. Under arbeid: 8. Havnen, A., Hansen, B., Öst, L.-G., & Kvale, G. 2015. Concentrated ERP delivered in a group setting: Replication and extension. Manuscript submitted for publication. 9. Havnen, A., Hansen, B., Öst, L.-G., & Kvale, G. Concentrated ERP: A comparison of individual and group treatment. Unpublished manuscript. 10. Hansen, B., Havnen, A., Öst, L.-G., & Kvale, G. Concentrated ERP delivered in a group setting. Unpublished manuscript.

22 KlinikkKvalitetsutviklingForskning 1.Konsentrert behandling av OCD 2.Utvikling av opplæringsklinikk for angstlidelser 1. New treatment strategies for difficult to treat anxiety patients: A randomized placebo controlled national study 2. A translational approach to OCD: Mechanisms and treatment PhD stipendiater Audun Havnen, Eili Nygaard Riise Studentstipend Håkon Nordahl, Silje Holm Thomas Eilertsen Klinikere i teamet Espen Øvrehus, Anneli S. Martinsen, Tore Børtveit, Maren Sjøøsten Partnere Klinikk: Craske, Abramowitz, Franklin, Himle, Öst Farmaka: Davis fMRI: van den Heuvel Biobank: Crawley, Rück, Mataiz-Cols, Sullivan OCD-teamet i Helse Bergen Klinikk + Kvalitetssikring + Forskning = Sant

23 Klinikk + Kvalitetssikring + Forskning = Sant! Kunnskapsbasert behandling Systematisk evaluering og kvalitetssikring Klinikknær forskning Bygge fagmiljøer Ledelsesforankring Doble stillinger

24 God oppskrift Mer enn 600 pasienter fått avklaring, mer enn 250 fått behandling. Majoriteten har flere tidlige behandlinger bak seg Svært gode- og publiserte – resultater (>10 internasjonale) Tett samarbeid med brukerne Årets Nyvinning for nytt behandlingskonsept Forskningsmidler til de som har hatt tilbakefall eller der behandlingen ikke har virket. Undervisning av psykolog-studenter Studenter som assistenter – får være med å publisere Klar for å bli undervisningsklinikk for behandlere


Laste ned ppt "Hvordan knytte klinikk til forskning? NPF - Lederkonferansen, Sandefjord Audun Havnen Dobbelkompetansekandidat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google