Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

When We Inspire Others Our people work at their best. They not only take on big challenges, they are committed to inspiring others. The resulting ripple.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "When We Inspire Others Our people work at their best. They not only take on big challenges, they are committed to inspiring others. The resulting ripple."— Utskrift av presentasjonen:

1 When We Inspire Others Our people work at their best. They not only take on big challenges, they are committed to inspiring others. The resulting ripple effect continues to inspire individuals and companies around the world. MOTIVERENDE INTERVJUSTUDIE KOMMER TIL MOLDE HØSTEN 2014

2 Samtalen som skaper endring RusamtalenHelsesamtalen

3

4

5

6

7

8

9

10 Motiverende Intervju • Motivasjon til endring • Motivasjon til beslutning • Hjelp til selvhjelp for gjennomførelse

11 Motiverende intervju (MI) og kognitiv terapi i atferdsendring • Studiets fokus er rettet mot å styrke kunnskap og ferdigheter i endringsfokusert veiledning forankret i Motiverende Intervju (MI) • Studiet gir innføring i bruk av MI metoden i en endringsprosess delt inn i følgende deler. • Bruk av MI i motivasjon til endring. • Bruk av MI i motivasjon til beslutning til endring. • Bruk av MI og metoder hentet fra Kognitiv terapi i motivasjon til gjennomførelse av endring • Bruk av MI metoden i en Gruppebasert behandlings modell

12 Nasjonale og internasjonale forlesere Peter Prescott Tom Barth

13 Pensumlitteratur av foreleserne

14 Oppbygging av studiet • 3 samlinger, to på tre dager og en på to dager hvert semester. • Mellom hver samling skal studenten gjennomføre tre MI samtaler på 10 minutter som tas opp på video og transkriberes. Studiet er lagt opp til medstudent veiledning mellom samlinger og gruppeveiledning i samlingen. • Studentene oppfordres til å skrive refleksjonsnotat over samtalene og veiledningen.

15 Enhet for utadrettet virksomhet (EUV) Studieavgiften vil være kr. 15.000 pr semester, tilsammen kr. 30.000 for hele studiet.

16 Å lytte – grunnleggende kommunikasjonsferdighet • ”I lytting hører vi mer enn det verbale budskapet. Vi lytter bak ordene. Dessuten er lytting uforenelig med å være forutinntatt: Lytting er ikke å høre egne fordommer i betydning på forhånd vurderte ideer om den andre. Dermed blir åpenhet viktig” (Schibbye 2004, 250).

17

18 MI er klientsentrert – vi må møte den enkelte der han eller hun er!

19 Takk for oss!


Laste ned ppt "When We Inspire Others Our people work at their best. They not only take on big challenges, they are committed to inspiring others. The resulting ripple."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google