Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Terapeutens bidrag i psykoterapi En studie av forholdet mellom terapeuters involveringsstil, mestring av alliansebrudd, og prosess og utfall i psykoterapi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Terapeutens bidrag i psykoterapi En studie av forholdet mellom terapeuters involveringsstil, mestring av alliansebrudd, og prosess og utfall i psykoterapi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Terapeutens bidrag i psykoterapi En studie av forholdet mellom terapeuters involveringsstil, mestring av alliansebrudd, og prosess og utfall i psykoterapi Helene Nissen-Lie

2 Psykoterapiforskning  Psykoterapi virker (ca 80% blir bedre sammenliknet med de som ikke får terapi)  Hva virker?  Spesifikke terapeutiske ingredienser vs fellesfaktorer  Den virksomme relasjon!  Terapeutisk allianse (gj.sn effektstørrelser på korrelasjon med utfall på.22-.26)  Forholdet mellom intervensjon og relasjon

3 Den virksomme terapeut!  Hva er det med terapeuten som gjør han/henne ’virksom’?  Personlighet  Kompetanse  Erfaring/utvikling  Interpersonlige evner  Intrapsykiske faktorer  Selvrapportert vs pasientvurdert

4 Involvement styles  Orlinsky & Rønnestad (2005)  International Study of the Development of Psyhotherapists (ISDP)  Collaborative Research Network (CRN) i Society for Psychotherapy Research (SPR)  Spørreskjemaet Common Core Questionnaire (CCQ)

5 Healing involvement  Interpersonlige evner (skills) : Grunnleggende relasjonelle ferdigheter (empati, allianse, personlig/autentisk, effektiv kommunikasjon av forståelse og engasjement)  Interpersonlig stil: Aksepterende og investert (aksepterende, varm, effektiv, involvert, forpliktet, etc)  Mestringsstrateger: Konstruktiv mestring (refleksjon, rådføre seg med andre etc)  Opplevelse i terapisituasjonen: Flow (inspirert, stimulert, utfordret, mm)

6 Stressful involvement  Vanskeligheter i praksis: Hyppige vansker (Uten evne til å mobilisere energi, demoralisert, ute av stand til å tåle Ps emosjonelle behov, etc).  Opplevelser i terapi (kjedsomhet, overveldelse, angst)  Mestringsstrategier: Ikke-konstruktiv mestring (unngå å forholde seg til problemet, kritisere en pasient, vise frustrasjon, håpe det går over)

7 Forholdet mellom Involvement styles hos terapeuter og prosess og utfall i psykoterapi  Data fra Multisenterstudiet for Prosess og Utfall i Psykoterapi (NMSPOP)  91 terapeuter  390 pasienter  8 delsentre  Data fra start, 3. time, 12. time, 20. time (hver 20. time), avslutning, ½ år etter, ett år etter, to år etter)  Symptomkartlegging  Funksjon  Diagnostikk  Selvbilde  Interpersonlig fungering  Livshendelser  Sosialt nettverk  Dynamisk kapasitet  Evaluering av allianse  Lydbåndopptak av samtlige timer (1200 timer på bånd!)  CCQ

8 Kvalitativt prosessstudie  Lydbåndopptak fra terapitimer  Vurdering av forløp, T og P  Fokus på relasjon og vansker/konflikter i relasjonen (alliansebrudd) mellom T og P  Terapeutens bidrag og mestring  Forhold til utfall


Laste ned ppt "Terapeutens bidrag i psykoterapi En studie av forholdet mellom terapeuters involveringsstil, mestring av alliansebrudd, og prosess og utfall i psykoterapi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google