Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Terapeutens bidrag i psykoterapi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Terapeutens bidrag i psykoterapi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Terapeutens bidrag i psykoterapi
En studie av forholdet mellom terapeuters involveringsstil, mestring av alliansebrudd, og prosess og utfall i psykoterapi Helene Nissen-Lie

2 Psykoterapiforskning
Psykoterapi virker (ca 80% blir bedre sammenliknet med de som ikke får terapi) Hva virker? Spesifikke terapeutiske ingredienser vs fellesfaktorer Den virksomme relasjon! Terapeutisk allianse (gj.sn effektstørrelser på korrelasjon med utfall på ) Forholdet mellom intervensjon og relasjon

3 Den virksomme terapeut!
Hva er det med terapeuten som gjør han/henne ’virksom’? Personlighet Kompetanse Erfaring/utvikling Interpersonlige evner Intrapsykiske faktorer Selvrapportert vs pasientvurdert

4 Involvement styles Orlinsky & Rønnestad (2005)
International Study of the Development of Psyhotherapists (ISDP) Collaborative Research Network (CRN) i Society for Psychotherapy Research (SPR) Spørreskjemaet Common Core Questionnaire (CCQ)

5 Healing involvement Interpersonlige evner (skills) : Grunnleggende relasjonelle ferdigheter (empati, allianse, personlig/autentisk, effektiv kommunikasjon av forståelse og engasjement) Interpersonlig stil: Aksepterende og investert (aksepterende, varm, effektiv, involvert, forpliktet, etc) Mestringsstrateger: Konstruktiv mestring (refleksjon, rådføre seg med andre etc) Opplevelse i terapisituasjonen: Flow (inspirert, stimulert, utfordret, mm)

6 Stressful involvement
Vanskeligheter i praksis: Hyppige vansker (Uten evne til å mobilisere energi, demoralisert, ute av stand til å tåle Ps emosjonelle behov, etc). Opplevelser i terapi (kjedsomhet, overveldelse, angst) Mestringsstrategier: Ikke-konstruktiv mestring (unngå å forholde seg til problemet, kritisere en pasient, vise frustrasjon, håpe det går over)

7 Forholdet mellom Involvement styles hos terapeuter og prosess og utfall i psykoterapi
Data fra Multisenterstudiet for Prosess og Utfall i Psykoterapi (NMSPOP) 91 terapeuter 390 pasienter 8 delsentre Data fra start, 3. time, 12. time, 20. time (hver 20. time), avslutning, ½ år etter, ett år etter, to år etter) Symptomkartlegging Funksjon Diagnostikk Selvbilde Interpersonlig fungering Livshendelser Sosialt nettverk Dynamisk kapasitet Evaluering av allianse Lydbåndopptak av samtlige timer (1200 timer på bånd!) CCQ

8 Kvalitativt prosessstudie
Lydbåndopptak fra terapitimer Vurdering av forløp, T og P Fokus på relasjon og vansker/konflikter i relasjonen (alliansebrudd) mellom T og P Terapeutens bidrag og mestring Forhold til utfall


Laste ned ppt "Terapeutens bidrag i psykoterapi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google