Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ambulant Forskning / brukerperspektiv Hans Langeveld Psykologspesialist / postdoc- stipendiat Regional senter for klinisk psykoseforskning Helse Vest Førsteamanuensis-II.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ambulant Forskning / brukerperspektiv Hans Langeveld Psykologspesialist / postdoc- stipendiat Regional senter for klinisk psykoseforskning Helse Vest Førsteamanuensis-II."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ambulant Forskning / brukerperspektiv Hans Langeveld Psykologspesialist / postdoc- stipendiat Regional senter for klinisk psykoseforskning Helse Vest Førsteamanuensis-II Universitet i Bergen

2 IDE HYPOTESE LITTERATUR METODEVALG DESIGN GODKJENNING AVD. / ETISK KOMITE / DATATILSYNET DATAINNSAMLING DATAANALYSE ANVENDELSE / PUBLIKASJON TOLKNING / DISKUSJON Fra: Karlsen, Staff et al. Forskningshåndboken fra ide til publikasjon ETIKKETIKK MOTIVASJONMOTIVASJON EGEN

3 Min motivasjon til forskning

4 Min motivasjon til forskning-2

5 Min nestførste forskning n=145Mannlig pasientKvinnelig pasientSum Mannlig Behandler Kvinnelig behandler Sum

6 Min nestførste forskning n=145Mannlig pasientKvinnelig pasientSum Kvinnelig fysioterapeut 15 massasje 12 dd strøm 13 massasje 14 dd strøm 48 massasje 26 dd strøm Sum

7 Min nestførste forskning n=145Mannlig pasientKvinnelig pasientSum Mannlig Behandler 10 massasje 39 dd strøm 33 massasje 7 dd strøm 43 massasje 46 dd strøm Kvinnelig behandler Sum

8 Min nestførste forskning n=145Mannlig pasientKvinnelig pasientSum Mannlig fysioterapeut 10 massasje 39 dd strøm 33 massasje 7 dd strøm 43 massasje 46 dd strøm Kvinnelig fysioterapeut 15 massasje 12 dd strøm 13 massasje 14 dd strøm 48 massasje 26 dd strøm Sum25 massasje 51 dd strøm 46 massasje 21 dd strøm •kvinnelig fysioterapeut masserer mer •kvinner får mer massasje •interaksjon: menn masserer kvinner mer enn de masserer menn

9 min motivasjon til forskning: •gjengs sannhet: valg av terapi bestemmes av pasienters diagnose. Er det virkelig sant? •funn: valg av terapi er (til dels) konsekvens av interaksjon mellom pasientens og fysioterapeutens kjønn •relevans: mer fokus på evidens basert behandling •effekt: konflikt mellom student og veileder •konklusjon: forskning på egen arbeidsplass kan være utfordrende •……………og kanskje ikke helt etisk

10 Min motivasjon til forskning •Livet blir kjekkere når det er flere ting du brenner for •Engasjement for terapi faget •Mulighet for å drive med noe helt på egen hånd •Bukere først, –forskning skal komme klientene til gode –Forskning skal ikke belaste pasienten mer enn etisk forsvarlig

11 IDE HYPOTESE LITTERATUR METODEVALG DESIGN GODKJENNING AVD. / ETISK KOMITE / DATATILSYNET DATAINNSAMLING DATAANALYSE ANVENDELSE / PUBLIKASJON TOLKNING / DISKUSJON ETIKKETIKK MOTIVASJONMOTIVASJON

12 Hvorfor skal du drive med forskning / evaluering? •(bortsett fra å bli berømt og gå ned i lønn) •Har det noe for seg det vi holder på med? •Evaluering: Mitt tiltak på denne gruppen •Forskning: tiltak uavhengig min person, uavhengig min aktuelle målgruppe •=generalisering fra utvalg til populasjon •Men både evaluering og forskning skal være teoribasert

13 IDE HYPOTESE LITTERATUR / TEORI METODEVALG DESIGN GODKJENNING AVD. / ETISK KOMITE / DATATILSYNET DATAINNSAMLING DATAANALYSE ANVENDELSE / PUBLIKASJON TOLKNING / DISKUSJON ETIKKETIKK MOTIVASJONMOTIVASJON

14 Teori – data - hypotese Fulle folk kjører dårlig Folk som er påvirket har dårlig motorisk kontroll Mål antall sekunder full / edre person kan stå på et ben

15 Teori •En redegjørelse for et mønster i en samling observasjoner •Ingen teori uten et godt datagrunnlag •En god teori stimulerer til ny forskning (nye hypoteser)

16 TEORI AMBULANTE TJENESTER •Når behandling, utredning eller rehabilitering finner sted ved at fagperson oppsøker pasienten i deres eget miljø

17 TEORI AMBULANTE TJENESTER •Barne- og ungdomspsykiatrisk kunnskap og kompetanse •I kombinasjon med bruk av : •Teorier om sosiale systemer innvirkning på barnets psykisk helse psykisk helsevern Teorier om hvordan ulike systemer som barnet / ungdommen er en del av påvirker barnets psykiske helse

18 IDE HYPOTESE LITTERATUR / TEORI METODEVALG DESIGN GODKJENNING AVD. / ETISK KOMITE / DATATILSYNET DATAINNSAMLING DATAANALYSE ANVENDELSE / PUBLIKASJON TOLKNING / DISKUSJON

19 Forskning på ambulant virksomhet Det er komplisert å forske på effekter av: Effekt av ulike systemer som barnet / ungdommen er en del av På psykisk helse psykisk helsevern •Det er mer komplisert å forske på : Det er nesten umulig å forske på:

20 Derfor før du forsker •Bli kjent med det som andre har funnet før….. (teori) om effekter av ambulant virksomhet: –Teori om betydning av relasjoner i psykoterapi –Teori om psykoterapeutiske teknikker –Rapporter om ambulante tjenester –Selbu seminar –VELG EN AVGRENSET PROBLEMSTILLING

21 eksempel problemstilling •Har det å oppsøke pasienter hjem en positiv effekt på pasientens psykiske helse utover en ”vanlig poliklinisk behandling”

22 eksempel problemstilling •Har det å oppsøke pasienter hjem en positiv effekt på pasientens psykiske helse utover en ”vanlig poliklinisk behandling” psykisk helse ulike systemer som barnet / ungdommen er en del av INTERVENSJON ”Ambulant effekt” POLIKLINISKAMBULANT

23 IDE HYPOTESE LITTERATUR METODEVALG DESIGN GODKJENNING AVD. / ETISK KOMITE / DATATILSYNET DATAINNSAMLING DATAANALYSE ANVENDELSE / PUBLIKASJON TOLKNING / DISKUSJON Fra: karlsen, staff et al. Forskningshåndboken fra ide til publikasjon

24 Fra Hubble et al, 1996 Heart and soul of change Ambulant behandling Bedre? Ambulant behandling Like god

25 Terapi effekt Terapi relasjon Psykisk helse Ingen grunn til å anta at ambulant behandling har annen effekt Ambulant behandling bedre?

26 NY eksempel problemstilling •Har det å oppsøke pasienter hjem en positiv effekt på pasientens psykiske helse utover en ”vanlig poliklinisk behandling” •Mer avgrenset (bedre) problemstilling: Har det å oppsøke pasienter hjem en positiv effekt på DEN TERAPEUTISKE RELASJONEN”


Laste ned ppt "Ambulant Forskning / brukerperspektiv Hans Langeveld Psykologspesialist / postdoc- stipendiat Regional senter for klinisk psykoseforskning Helse Vest Førsteamanuensis-II."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google