Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behandling av tvangslidelser - hvordan bedre effekten?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behandling av tvangslidelser - hvordan bedre effekten?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Behandling av tvangslidelser - hvordan bedre effekten?
Bjarne Hansen Psykolog/ førsteamanuensis St. Olavs Hospital/ NTNU

2 Lidelsen som endret mening
Frem til midten av 60-tallet var tvangslidelse en nevrologisk behandlingsresistent sykdom Så endret lidelsen mening Fra midten av 60-årene har den latt seg behandle gjennom metoden ”eksponering med responsprevensjon” (ERP)

3 No man left behind?

4 Hvor god er behandlingen?
“Asymptomatic” % “Recovery” (Jacobson) 61 % “Improved” % “No change” % Fisher P. L. & Wells A How effective are cognitive and behavioral treatments for obsessive-compulsive disorder? A clinical significance analysis. Behaviour Research and Therapy, 43, 1543–1558.

5 Kan vi i større grad skreddersy behandlingen?
Betydningen av terapeutiske fellesfaktor Betydningen av lidelsesspesifikke faktorer Hvordan sikre tilstrekkelig kompetanse? Kan vi nå flere gjennom ny teknologi?

6 En ulykke kommer sjeldent alene, men hva så?
Komorbid GAD og/eller panikklidelse er forbundet med redusert nytte av ERP-behandling Komorbid akse II problematikk har betydning for behandlingsutfall Hansen, B., Vogel, P. A., Stiles, T. C., & Götestam, K. G. (2007). Influence of Co-Morbid Generalized Anxiety Disorder, Panic Disorder and Personality Disorders on the Outcome of Cognitive Behavioural Treatment of Obsessive-Compulsive Disorder. Cognitive Behaviour Therapy, 36, 145–155.

7 Betydningen av terapeutiske fellesfaktorer
Behandlingsallianse predikerte behandlingsutfall Behandlingsforventning og motivasjon predikerte ikke utfall Vogel, P. A., Hansen, B., Stiles, T. C., & Götestam, K. G. (2006). Treatment motivation, treatment expectancy, and helping alliance as predictors of outcome in cognitive behavioral treatment of OCD. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 37, 247–255.

8 Er det tanken som teller?
Kognitive < Metakognitive antakelser Solem, S., Håland, Å. T., Vogel, P. A., Hansen, B., & Wells, A. (2009). Change in metacognitions predicts outcome in obsessive-compulsive disorder patients undergoing treatment with exposure and response prevention. Behaviour Research and Therapy, 47, 301–307.

9 Behandlingskompetanse?
OCD-Skolen: 10 Psykologistudenter 60 timer gruppeveiledning 30 timer individuell veiledning 17 av 20 ut av diagnosen Solem, S, Hansen, B., Vogel, P. A., Kennair, L. E. O. (2009). The Efficacy of Teaching Psychology Students Exposure and Response Prevention for Obsessive-Compulsive Disorder. Scandinavian Journal of Psychology, 50, 245–250.

10 Hvor langt kan hjelpen nå?
Behandling via telematikk og mobiltelefon I pilotstudien oppnådde 5 av 6 pasienter betydelig symptomreduksjon Studien følges nå opp med en randomisert kontrollert studie Vogel, P.A., Hansen, B., Håland, Å. T., Launes, G., Moen, E., Solem, S., & Himle, J. (2009). Kan kognitiv atferdsterapi bli tilgjengelig for flere gjennom ny teknologi? Tidsskrift for kognitiv terapi, 10, 7-9.

11 Veien videre Intensiv behandling for pasienter med ”behandlingsresistent” tvangslidelse ERP for pasienter med komorbid schizofreni Genetikk


Laste ned ppt "Behandling av tvangslidelser - hvordan bedre effekten?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google