Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behandling av resistent tvangslidelse Stian Solem Veileder: Patrick A. Vogel Veileder: Jan F. Brunner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behandling av resistent tvangslidelse Stian Solem Veileder: Patrick A. Vogel Veileder: Jan F. Brunner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Behandling av resistent tvangslidelse Stian Solem Veileder: Patrick A. Vogel Veileder: Jan F. Brunner

2 Tvangslidelse Tvangstanker ( smitte, tvil, aggresjon, religion ) Tvangshandlinger –vasking –sjekking –magiske ritualer –systematisering

3 Bakgrunn K. Gunnar Götestam Patrick A. Vogel Bjarne Hansen Leif E. Kennair OCD-skolen

4 Prosjektet Resistent? Inklusjonskriterier: –12 uker med SSRI –Over 20 timer med ERP

5 Hvorfor resistent? Ukyndig behandling? –Intensivere –Strukturere –Sikre veiledning

6 Hvorfor resistent? Pasient faktorer –Motivasjon –Unnvikelse –Forståelse –Sabotasje

7 Pre-terapi VentelisteERP Randomisering Design

8 Preterapi Identifisere problematferd –Feilaktige oppfatninger, emosjonell regulering, organisering, problemløsning, ambivalens St.Louis modellen.

9 Preterapi Motiverende intervju David F. Tolin - preterapi for ”refusers” Psykoedukasjon –video av andre pasienter –samtale med andre pasienter –fiktive hierarkier –fokus på motivasjon

10 Nevropsykologi Usikre funn fra tidligere forskning –predikerer ikke utfall av ERP? –Dog: Indikasjon for dårligere effekt om man er treg på TMT A og har perserveringsfeil på WCST (ved tvangstanker) –Frontostriatal dysfunksjon? (OCD og implisitt hukommelse) –Svakere aktivering i høyre caudate nucleus (under Stroop. Handlingsmonitorering dysfunksjon?)

11 ERP Eksponering –Hierarki - nå toppen i løpet av 6. beh.time –Responsprevensjon - regler for ”normal atferd” –Psykoedukasjon –Kognitive teknikker (meta-kognitivt) –Familieinvolvering –Tilbakefallsforebygging

12 Ny kunnskap? Effektstudie - håp for resistente? Nevropsykologisk forståelse. Prediktor? Effekt av preterapi Effekt av motiverende teknikker

13 Ny kunnskap? Nevropsykologisk vinkling –Dikotisk lytting. Oppmerksomhetsfunksjon. –Evnetesting –Problemløsning Nevrofysiologisk testing Prevalensundersøkelse? Komorbiditet ( schizotypal, passiv-aggresiv?)

14 Ny kunnskap? Kartlegging av behandling som gjennomføres i poliklinikker –CT ikke BT. 1/3 eksponerer. Rapporterer moderat suksess. Lite erfaring. (Valderhaug, Götestam & Larsson, 2004) –David F. Tolin. Under 50% med ERP i USA blant de som kaller seg kognitive terapeuter. Pga. Kostnader, trening og refusers.

15 Ny kunnskap Fra legeerklæring sendt til trygdekontoret: ”Jeg titter på pasienten i mikroskop, men blir ikke klokere av det”


Laste ned ppt "Behandling av resistent tvangslidelse Stian Solem Veileder: Patrick A. Vogel Veileder: Jan F. Brunner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google