Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LIVSSTYRKETRENING Et mestringskurs i gruppe 4.des. 2015 Fagdag– Salutogenese: Hva gjør oss friskere? Fagutviklingsrågiver Borghild M. Vege, DPS nordre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LIVSSTYRKETRENING Et mestringskurs i gruppe 4.des. 2015 Fagdag– Salutogenese: Hva gjør oss friskere? Fagutviklingsrågiver Borghild M. Vege, DPS nordre."— Utskrift av presentasjonen:

1 LIVSSTYRKETRENING Et mestringskurs i gruppe 4.des. 2015 Fagdag– Salutogenese: Hva gjør oss friskere? Fagutviklingsrågiver Borghild M. Vege, DPS nordre Østfold

2 Agenda Hva er Livstyrketrening LST? Hvilken plass har Livsstyrketrening innenfor forebyggende helsearbeid? Mål, rammer, temaer og metoder Har livsstyrketrening effekt? ◦ Forskning ◦ Noen deltakererfaringer Evt. om videreutdanning i LST

3 Hva er Livsstyrketrening? ◦ Et helsepedagogisk kurstilbud som ble utarbeidet og evaluert i et doktorgradsprosjekt i 2001 (Haugli & Steen 2001) ◦ Eldri Steen, veiledningspedagog, dr.polit. og Liv Haugli, spesialist i arbeidsmedisin, dr. med. ◦ Utviklet i samarbeid med personer med kroniske muskel- og skjelettsmerter og helsepersonell fra ulike profesjoner

4 Hva er Livsstyrketrening? Å trene opp vår mentale styrke til å møte hverdagens og livets utfordringer LST bygger på en forståelse om at helseplager ikke bare er fysisk eller psykisk, men et resultat av det livet jeg har levd på godt og vondt; «Livet setter seg i kroppen» Sentralt i LST: Å stoppe opp, lytte til seg selv, øke oppmerksomheten på pusten, kroppens signaler, tanker og følelser og anerkjenne det som er.

5 Livsstyrketrening bygger på: ◦ Fenomenologi ◦ Gestaltpsykologi og konfluent pedagogikk ◦ Oppmerksomt nærvær (ON) eller mindfulness

6 Kurs i Livsstyrketrening ◦ Gruppebasert kurs på 40 timer over 10 uker ◦ Obligatorisk informasjonsmøte ◦ Målgruppe: Pårørende til psykisk syke og andre som har utfordringer i livet ◦ 2 veiledere med godkjent veilederkompetanse i gruppeledelse innen LST

7 Mål med kurs i livsstyrketrening Å styrke deltakernes helsefremmende ressurser, fremfor å fokusere på plager og symptomer eller å se på seg selv som et offer for omstendighetene Å styrke deltakernes indre autoritet, tro på at de kan ta gode valg og selv finne fram til gode problemløsninger, fremfor å gi råd om hva de burde gjøre Å styrke deltakernes evne til å møte ulike situasjoner i livet med en bevisst oppmerksomhet, fremfor å reagere automatisk og ubevisst følge vante handlingsmønstre

8 Hva «kreves» for å delta på kurset? Å være til stede på samlingene Du er der for deg selv. Din «oppgave» er å lytte til og legge merke til dine tanker, følelser og reaksjoner Ingen krav om å prestere noe Alt er invitasjoner Motivasjon

9 Hva LST ikke er… Ikke tradisjonell undervisning og kunnskapsformidling omkring sykdom, legemidler osv. Ikke et kurs hvor man får råd om hva man bør gjøre eller ikke gjøre (skal selv oppdage – starte en prosess) Ikke et sted der en primært forteller sin historie

10 Hovedinnholdet i kurset Korte forelesninger i fastsatte temaer Ulike øvelser inkl. oppmerksomt nærvær Erfaringsutveksling Refleksjon! Veiledning

11 Temaer Å lære å lytte til kroppen Bli oppmerksom på atferds- og tankemønstre, især de som ikke tjener meg (autopiloter) Å bli bevisst hva som er viktig for meg (verdier) Hva gir glede Sterke og svake sider (polariteter) – å romme hele meg Hva trenger jeg? Om å sette grenser – anerkjenne egne behov Hvordan håndtere vanskelige følelser som f.eks. dårlig samvittighet og sinne Ressurser, muligheter og valg «Det jeg ikke er meg bevisst gjør noe med meg. Det jeg er meg bevisst kan jeg gjøre noe med». F. Pearls OG «Det er først når jeg aksepterer det som er eller det jeg gjør, at jeg kan endre på det som er eller det jeg gjør» E. Steen

12 Metoder og øvelser Ulike oppmerksomhetsøvelser Logg: Sette ord på og reflektere over erfaringer Dele erfaringer to og to eller i hele gruppa Tegning og billedkort «Ufullstendige setninger» og «pedagogisk sol», begge øvelser i bevisstgjøring rundt viktige temaer

13 Forts. Metoder og øvelser Tankereiser Musikk (lytte til, bevege seg) Avspenning

14 Forts. Metoder og øvelser Oppfordre deltakerne til å legge merke til tanker, følelser og kroppslige reaksjoner underveis Veiledning i forhold til de enkelte metodene og temaene Hjemmelekser Det kommer ikke mer enn det du er klar for «Følelser er ikke sykdom, men medisin» Bent Falk

15 VILJETRAPPEN…. Hva er viktig og verdifullt i livet ditt? Hva drømmer du om? Hva håper du på Hva ønsker du? Hva vil du? «Jeg burde…….» HÅPE ØNSKE VILLE

16 Mindfulness - 7 grunnleggende holdninger 1. Ikke dømmende 2. Tålmodighet 3. Tillit 4. Å se virkeligheten med en nybegynners sinn 5. Ikke streve 6. Akseptere 7. Å gi slipp Jon Kabat-Zinn (2009)

17 Mindfulness – oppmerksom tilstedeværelse eller oppmerksomhetstrening Å øve på å være oppmerksomt til stede i det man gjør, mens man gjør det gjennom ulike øvelser Å gi slipp på stressende tanker og vende tilbake til det som foregår akkurat nå Utførelse: Å legge merke til at fokuset vandrer. Øve på å møte det med vennlighet, legg merke til at det skjedde og vende fokuset tilbake til der du var. Trene på selvaksept, det som skjer inni meg er OK. App: iMindfulness /Ole Christer Finset Lund Livsstyrketrening.no

18 Oppmerksomhetsøvelse…

19 Hva sier forskning på LST? Studier viser at LST og oppmerksomt nærvær har god effekt på smerter, stress og depresjon 3 doktorgrader er tatt på LST bl.a. ◦ H. Zangis studie (2012): Pasienter med reumatiske lidelser og deltakelse på livsstyrketreningskurs: Selv et år etter gjennomført kurs viste det seg at pasientene hadde lavere grad av stress, tretthet, og smerter OG økt tro på egen mestring. Økt kompetanse hos helsepersonell ◦ økt selvforståelse og egenomsorg ◦ mer opplevd empati ◦ bedre kommunikasjonsferdigheter

20 Michael de Vibe Nasjonalt kunnskapssenter. Disputerte i fjor for ph.d.- graden ved UiO. Tittelen på avhandlingen er «Mindfulness training for medical and psychology students». Resultatene tyder på at ON kan redusere nivået av psykiske plager og gi høyere velvære hos studenter. Studenter som øvet ON mestret studiestress og utviklet evnen til nærvær og empati i pasientmøtet (Tidsskrift for Den norske legeforening nr.1 2015) ◦ Michael de Vibe har vært, og er, en viktig samarbeidspartner og bidragsyter på videreutdanningen i LST siden 2003

21 Empowerment i LST Kardinalprinsipp i helsefremmende arbeid! Troen på at enkeltindividet ikke bare kommer med sitt problem, men også løsningen ◦ Brukermedvirkning ◦ Maktbalanse mellom pasient og ulike profesjoner ◦ Anerkjenne pasienten som ekspert på seg selv

22 Helsedirektoratets veileder ”Sammen om mestring” IS-2076 Vekt på bruker- og mestringsperspektiv og tverrfaglig samarbeid. Brukers eget bidrag til endring og mestring av helse- og livssituasjon vektlegges i økt grad. Fokus på ressurser og muligheter.

23 Deltakererfaringer Om nytten: ◦ «Jeg har fått et nyttig verktøy som jeg kan bruke videre. Jeg er blitt bedre/friskere i løpet av kurset» ◦ «Har lært å slippe taket, akseptere og ikke streve. Fått tilbake mer livsglede» ◦ «Måten å møte egne tanker og følelser på og lære å takle disse på en annen måte» ◦ «En veldig annerledes måte å jobbe med meg selv på. Helt klart det beste jeg har vært borti. Har hatt flere individualtimer + gruppe over flere år med psykolog, men dette har vært det jeg har hatt best utbytte av» ◦ «Det å se seg selv utenifra – fikk meg til å våkne opp»

24 Deltakererfaringer Opplevelse av det som var viktig for meg på kurset: ◦ «Å ha fokus på meg selv, det å få lov til å jobbe med meg selv. Temaene har vært svært bevisstgjørende og nyttig» ◦ «At jeg ikke står alene om å ha utfordringer. At det er viktig å se polariteter. At det går an å endre seg» ◦ Har fått større innsikt i min egen opplevelse av egenverdi samt fått verktøy til å håndtere sider av meg selv jeg ikke var helt klar over ◦ Kurset viste meg veier til å kunne «gi slipp» på tanker og egenkritikk som har plaget meg lenge. Kurset som helhet har vært viktig for meg

25 Deltakererfaringer Veien videre… ◦ «Jeg vil fortsette å arbeide med å verdsette egne ressurser, få større tillit til egne positive holdninger og gi meg selv større frihet til å akseptere meg selv som den jeg er»

26 Vågestykket Mennesket må våge å se seg selv i øynene - se sannheten om seg selv. I dette vågestykket skjer en renselse. Stadig renselse er nøkkelen som åpner til hjertets rom. VigdisGarbarek

27 En nyttig videreutdanning LIVSSTYRKETRENING gjennom oppmerksomt nærvær og mestringsfremmende kommunikasjon

28 Om studiet 2 semester deltid – 30 studiepoeng Studiet henvender seg til fagpersoner som ønsker en spesialisering i forhold til pasienter med kroniske og sammensatte plager f.eks. fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, bedriftsleger, idrettspedagoger, fagfolk innenfor arbeidsmedisin og allmennmedisin, A-etat og trygdekontor Erfaringsbasert ca. 350 livsstyrketrenere rundt om i landet bruker det privat og offentlig på ulikt vis på sine arbeidsplasser – fra individuelle mestringsfremmende samtaler, til å tilpasse livsstyrketreningskonseptet til rammene på egen arbeidsplass og til å lede hele kurset i livsstyrketrening


Laste ned ppt "LIVSSTYRKETRENING Et mestringskurs i gruppe 4.des. 2015 Fagdag– Salutogenese: Hva gjør oss friskere? Fagutviklingsrågiver Borghild M. Vege, DPS nordre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google