Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SPC Hjerneslag Stjørdal 19.09.12. Ulike situasjoner krever ulike verktøy Langley, Nolan, et.al. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SPC Hjerneslag Stjørdal 19.09.12. Ulike situasjoner krever ulike verktøy Langley, Nolan, et.al. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing."— Utskrift av presentasjonen:

1 SPC Hjerneslag Stjørdal 19.09.12

2 Ulike situasjoner krever ulike verktøy Langley, Nolan, et.al. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance. Jossey-Bass. Sa Francisco, CA. 1996.

3 3 Statistisk prosesskontroll Oppsett og analyse av data i en tidsserie 1.Nivåkontroll (i overensstemmelse med god praksis/god kvalitet) 2.Variasjonskontroll (stabile og forutsigbare tjenester) 3.Forbedringskontroll (sikre at forbedringer dokumenteres) ”De som behandler pasienter må følge med i og forsøke å lære av sine egne data for å bedre de tjenester de gir” Fritt oversatt etter Raymond G.Carey (2002) To spørsmål som alle tjenesteytere bør stille: 1. Er nivået på tjenesten vi leverer tilfredsstillende? 2. Leverer vi ”stabile” nok tjenester?

4 4 Om variasjon “If I had to reduce my message for management to just a few words, I ’d say it all had to do with reducing variation.” W. Edwards Deming Hva slags verktøy er Statistisk prosess kontroll (SPC)? SPC er et pedagogisk verktøy SPC er et kommunikasjonsverktøy SPC er et verktøy i forbedringsarbeid SPC er statistikk-verktøy SPC er et styringsverktøy

5 Utslagslengde: Median Spiller A: 170,3 meter Spiller B: 180,3 meter

6

7 Golfspiller A, slaglengde i meter Golfspiller B, slaglengde i meter

8

9 Monitorering av biologiske prosesser

10 10 Noen få indikatorer

11 11 Flere indikatorer

12 12 Eksempel – data samlet opp. Ny prosedyre innført fra januar 1999 1999 Skyldes bedringen den nye prosedyren? 1998

13 13 Samme data satt inn i en tidsserie Bedringen skyldes ikke den nye prosedyren – den har kanskje hatt en negativ effekt! Lærdom: Gå nærmere!

14 14 13 råd fra Nelson og medarbeidere for bruk av målinger i forbedringsarbeid (Annals of Internal Medicin, 1998) 1.Søk nytte, ikke perfeksjon, i målingene 2.Bruk et balansert sett av ulike målinger (prosess, resultat, kostnader) 3.Gjør enkle målinger 4.Bruk både kvalitative og kvantitative data 5.Bli enige om de operasjonelle definisjonene av det som måles 6.Bruk små, representative datauttrekk 7.Bygg målinger inn i den daglige virksomheten 8.Nyttig å utvikle et måle-team 9.Kontrolldiagram må tolkes både statistisk og klinisk 10.Bruk ferske data (real time) og gå tettest mulig på prosessene 11.Man bør tilstrebe å ha 20 til 30 punkter i hver tidsserie 12.Velg indikatorer som gir energi 13.Ha det gøy underveis!


Laste ned ppt "SPC Hjerneslag Stjørdal 19.09.12. Ulike situasjoner krever ulike verktøy Langley, Nolan, et.al. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google