Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Målinger. Hva kan vi gjøre annerledes? Veiledersamling, april 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Målinger. Hva kan vi gjøre annerledes? Veiledersamling, april 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Målinger. Hva kan vi gjøre annerledes? Veiledersamling, april 2014.

2 Bunntekst 2 Kampanjen videreføres som et 5-årig nasjonalt pasientsikkerhetsprogram

3 Veien videre ​ Hva med målingene? Tiltakspakkene for alle innsatsområder skal revideres ved overgangen fra kampanje til program (i løpet av 2014). Styringsgruppen har vektlagt at antallet målinger per innsatsområde må reduseres for å minske arbeidsbyrden. Måledatabasen Extranet vil være tilgjengelig også i programperioden. 3

4 Veien videre ​ Hva skjer videre vedrørende målingene? Fase ut prosessmålinger så snart man har oppnådd stabilitet på ønsket nivå. (F.eks. gå over til kvartalsvise målinger, og deretter halvårlige.) 4

5 Riktig legemiddelbruk i sykehjem Bunntekst 5

6 Prosessindikatorene for innsatsområdet «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» 01.01. Andel langtidspasienter som har hatt LMG siste halvår (ordlyden er justert + anbefaling om bruk av «LMG-kalender») 01.04. Gjennomsnittlig antall faste legemidler med ATC-kode (valgfri, anbefales sterkt å fases ut) 6

7 Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Bunntekst 7

8 8 Til diskusjon

9 Målinger ​ Hensikten med programmets målinger Gi oversikt over utvikling og forbedringer over tid ved den enkelte enhet etter implementering av tiltakspakkene. 9

10 Forbedringsmodellen MÅL MÅLINGER ENDRINGER Plan DoStudy Act

11 Målinger ​ Hensikten med programmets målinger Gi oversikt over utvikling og forbedringer over tid ved den enkelte enhet etter implementering av tiltakspakkene. Dokumentere hva vi leverer («Antakelse er alle feils mor»). Skal benyttes til refleksjon – gi grunnlag for egen læring og utvikling. 11

12 PDSA (Plan-Do-Study-Act) ​ En metode for småskalatesting (for å organisere læring, uttesting og implementering i et forbedringsprosjekt) PDSA-metoden krever hyppig innsamling og analyse av data (typisk ukentlig, annenhver uke eller månedlig). Målingene benyttes av forbedringsteamet til * å identifisere hva som fungerer (krever typisk flere PDSA-runder) og deretter spre dette i avdelingen * å endre de aspekter av intervensjonen som eventuelt viser seg å ikke fungere 12

13 13

14 Bunntekst 14 «Hovedprinsippet» for målingene

15 Innen helse- og omsorgs- sektoren er oppgaven å fortløpende dekke de «behov» den enkelte pasient måtte ha. 15

16 NEVNER. Hvor mange pasienter hadde behov for et gitt tiltak siste periode? TELLER. Hvor mange av disse pasientene fikk dekket sitt behov i løpet av perioden? 16

17 17

18 18

19 NEVNER. Hvor mange pasienter hadde behov for et tiltak siste periode? Det ble avdekket at 12 pasienter med behov for tiltaket. 19

20 20

21 TELLER. Hvor mange av disse pasientene fikk dekket sitt behov i løpet av perioden? Det ble avdekket at 3 av pasienter som inngår i nevneren fikk dekket sitt behov. 21

22 PERIODENS RESULTAT: Teller dividert på nevner, dvs brøken 3/12 som tilsvarer 25 % Kun 25 % av pasientene mottok den ønskede behandling! 22

23 23

24 Gruppeoppgave ​ Hvordan bør en måling se ut som skal bidra til økt pasientsikkerhet (på kort sikt/på lang sikt)? Utarbeid et forslag til måling vedrørende samstemming i hjemmetj. utfra ovennevnte kriterier. Tidsbruk: Gruppediskusjon, 10 minutter. Oppsummering i plenum, 20 minutter. ​ Bunntekst24

25 Pasientsikkerhet: Bunntekst 25 « Vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser» Kort sagt: Forebygge pasientskader

26 Bunntekst 26 Oversikt over dagens målinger

27 Riktig legemiddelbruk i sykehjem Bunntekst 27

28 Prosessindikatorene for innsatsområdet «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» 01.01. Andel langtidspasienter som har hatt LMG siste halvår 01.02. Andel pasienter med dokumentert legemiddelrelatert oppfølgingsplan i EPJ 01.03. Andel legemidler med indikasjon oppført bak forskrivning 01.04. Gjennomsnittlig antall faste legemidler med ATC-kode (valgfri) 28

29 Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Bunntekst 29

30 Prosessindikatorene for innsatsområdet «Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten» 08.01. Andel pasienter med dokumentert samstemming av legemiddelliste mellom pasient, fastlege og hjemmetjenesten 08.02. Andel pasienter med dokumentert utført strukturert LMG 08.03. Andel legemidler med indikasjon oppført bak forskrivning 08.04. Andel pasienter med dokumentert legemiddelrelatert oppfølgingsplan i EPJ (valgfri) 30

31 31


Laste ned ppt "Målinger. Hva kan vi gjøre annerledes? Veiledersamling, april 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google