Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Målinger og bruk av Extranet –nasjonale og lokale registreringer Vi vet hva vi skal måle på og hvorfor ? Prosess målinger: 1.Andel operasjoner der sjekkliste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Målinger og bruk av Extranet –nasjonale og lokale registreringer Vi vet hva vi skal måle på og hvorfor ? Prosess målinger: 1.Andel operasjoner der sjekkliste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Målinger og bruk av Extranet –nasjonale og lokale registreringer Vi vet hva vi skal måle på og hvorfor ? Prosess målinger: 1.Andel operasjoner der sjekkliste for TK er benyttet 2.Andel pasienter som får fjernet håret ved klipping (aktuelle) 3.Andel operasjoner der sjekkliste for normotemperatur er benyttet 4.Andel pasienter som får antibiotika som profylakse (til riktig tid Resultatmålinger: Infeksjonsforekomst i NOIS

2 2

3 3 Tre viktige spørsmål 1. Hva ønsker vi å oppnå? MÅL 2. Hvilke endringer/tiltak kan iverksettes for å skape en forbedring? TILTAK 3. Når er en endring en forbedring? MÅLINGER Modell for kvalitetsforbedring - og en modell

4 4

5 5 Monitorering av biologiske prosesser

6 6 6 Lære av egne data ”De som behandler pasienter må følge med i og forsøke å lære av sine egne data for å bedre de tjenester de gir”. Fritt oversatt etter Raymond G.Carey (2002) To spørsmål som alle tjenesteytere bør stille: 1.Er nivået på tjenesten vi leverer tilfredsstillende? 2.Leverer vi ”stabile” nok tjenester?

7 7 7 Om variasjon “If I had to reduce my message for management to just a few words, I’d say it all had to do with reducing variation.” W. Edwards Deming

8 8 8 Hva slags verktøy er Statistisk prosess kontroll (SPC)? SPC er et pedagogisk verktøy SPC er et kommunikasjonsverktøy SPC er et verktøy i forbedringsarbeid SPC er statistikk-verktøy SPC er et styringsverktøy

9 9 9 Statistisk prosesskontroll Oppsett og analyse av data i en tidsserie 1.Nivåkontroll (i overensstemmelse med god praksis/god kvalitet) 2.Variasjonskontroll (stabile og forutsigbare tjenester) 3.Forbedringskontroll (sikre at forbedringer dokumenteres)

10 10 Noen få indikatorer

11 11 Flere indikatorer

12 12 Eksempel – data samlet opp. Ny prosedyre innført fra januar 1999 1999 Skyldes bedringen den nye prosedyren? 1998

13 13 Samme data satt inn i en tidsserie Bedringen skyldes ikke den nye prosedyren – den har kanskje hatt en negativ effekt! Lærdom: Gå nærmere!

14 14

15 15

16 16

17 17 8 råd fra Nelson og medarbeidere for bruk av målinger i forbedringsarbeid (Annals of Internal Medicin, 1998) 1.Søk nytte, ikke perfeksjon, i målingene 2.Bruk et balansert sett av ulike målinger (prosess, resultat, kostnader) 3.Gjør enkle målinger 4.Bruk både kvalitative og kvantitative data 5.Bli enige om de operasjonelle definisjonene av det som måles 6.Bruk små, representative datauttrekk 7.Bygg målinger inn i den daglige virksomheten 8.Nyttig å utvikle et måle-team

18 18 Noen råd i tillegg (BN+MB) 9.Kontrolldiagram må tolkes både statistisk og klinisk 10.Bruk ferske data (real time) og gå tettest mulig på prosessene 11.Man bør tilstrebe å ha 20 til 30 punkter i hver tidsserie 12.Velg indikatorer som gir energi 13.Ha det gøy underveis!

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24


Laste ned ppt "Målinger og bruk av Extranet –nasjonale og lokale registreringer Vi vet hva vi skal måle på og hvorfor ? Prosess målinger: 1.Andel operasjoner der sjekkliste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google