Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Målinger – i forbedringsarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Målinger – i forbedringsarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Målinger – i forbedringsarbeid
Bjørnar Nyen Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

2 Lære av egne data ”De som behandler pasienter må følge med i og forsøke å lære av sine egne data for å bedre de tjenester de gir”. Fritt oversatt etter Raymond G.Carey (2002) ”Den overordnede strategi for bedre pasientsikkerhet er å arbeide for at de enheter som behandler pasienter fungerer som lærende organisasjoner” Fra dokumentet: Den norske lægeforenings politikk for pasientsikkerhet (2006) Målinger i forbedringsarbeid

3 Fra National Patient Safety Agency: ”Seven steps to patient safety”, 2004

4 Eksempel ventetid hos fastlege
Spørreundersøkelse blant pasientene: Stort sett godt fornøyd En del misnøye med ventetiden på venterommet før de kom inn til avtalt time hos lege En av legene bestemte seg for å se nærmere på dette Målinger i forbedringsarbeid

5 Forbedringssirkelen (PUKK)
UTFØRE (DO) Gjennomføring av planene Inklusive innsamling av data! KONTROLLERE (STUDY) Kontroll Evaluering Vurdering Dataene analyseres! KORRIGERE (ACT) Justering Implementering Standardisering PLANLEGGE (PLAN) Hva? Hvordan? Når? Hvem? Inklusive planer for målinger! Også kalt: Demings sirkel, PDSA-sirkelen Målinger i forbedringsarbeid

6 Ventetid på venterom for pasienter med timeavtale
Antall pasienter 158 Gjennomsnittlig ventetid 19,4 min Median ventetid 17 min Minste ventetid Maksimal ventetid 50 min Range 50 Standardavvik 12,1

7 Ventetid på venterom for pasienter med timeavtale
Antall pasienter 158 Gjennomsnittlig ventetid 19,4 min Median ventetid 17 min Minste ventetid Maksimal ventetid 50 min Range 50 Standardavvik 12,1

8 Forbedringssirkelen (PUKK)
UTFØRE (DO) Gjennomføring av planene Inklusive innsamling av data! KONTROLLERE (STUDY) Kontroll Evaluering Vurdering Dataene analyseres! KORRIGERE (ACT) Justering Implementering Standardisering PLANLEGGE (PLAN) Hva? Hvordan? Når? Hvem? Inklusive planer for målinger! Målinger i forbedringsarbeid

9 Målinger i forbedringsarbeid

10 Ulike typer statistikk
Tradisjonell statistisk analyse er bra for til mange ting, bl.a. til forskning Statistisk prosesskontroll er en gren av statistikk som gjør bruk av tidsserier gjør bruk grafisk presentasjon av data - raskere forståelse og bedre kommunikasjon egner seg godt til bruk i forbedringsarbeid ikke er utviklet for forskning Målinger i forbedringsarbeid

11 Noen få indikatorer Målinger i forbedringsarbeid

12 Flere indikatorer Målinger i forbedringsarbeid

13 Variasjon ”Alt” varierer To typer variasjon:
Naturlig/normal variasjon – en variasjon innenfor det som kan kalles ”tilfeldig” Spesiell variasjon – når prosessen ikke er stabil, at den forstyrres av noe utenfra Målinger i forbedringsarbeid

14 Diagrammene i SPC 1. Run-diagram 2. Kontroll-diagram To hovedtyper
viser observasjonsrekka langs tidsaksen og median-verdien 2. Kontroll-diagram viser observasjonsrekka langs tidsaksen, gjennomsnittsverdien og øvre og nedre kontrollgrense som uttrykk for grad av variasjon av enkeltobservasjonene. Det finnes mange ulike typer kontroll-diagram Målinger i forbedringsarbeid

15 Et rundiagram er et linjediagram + medianen
Målinger i forbedringsarbeid

16 Et I-diagram er et linjediagram + gjennomsnitt + kontrollgrenser.
Kontrollgrensene er et uttrykk for variasjonen i datamaterialet Målinger i forbedringsarbeid

17 Målinger i forbedringsarbeid

18 Målinger i forbedringsarbeid

19 Et p-diagram er et kontrolldiagram der hvert punkt er forholdet mellom en teller og en nevner.
Målinger i forbedringsarbeid

20 Tester for å avdekke signaler om spesiell variasjon
De viktigste testene: Sporadiske avvik (enkelte datapunkter utenfor kontrollgrensene) Nivåskifte Trend I tillegg må diagrammene vurderes med faglig/klinisk skjønn, særlig av dem som kjenner virksomheten Målinger i forbedringsarbeid

21 Statistisk prosesskontroll
Hva oppnås ved oppsett og analyse av data i en tidsserie? Nivåkontroll (i overensstemmelse med god praksis/god kvalitet?) Variasjonskontroll (stabile og forutsigbare tjenester?) Forbedringskontroll (sikre at forbedringer dokumenteres) Målinger i forbedringsarbeid

22 Dataprogram og litteratur
EpiData Analysis: Brukerveiledning til SPC-modulen: Hefte om forbedringsarbeid og SPC: Carey RG. and Lloyd RC. “Measuring Quality Improvement in Healthcare: A Guide to Statistical Process Control Applications.” ASQ Quality Press, 2001 Carey RG.. “Improving healthcare with control charts. Basic and advanced SPC methods and case studies”. ASQ Quality Press, 2003 Lloyd RC. ”Quality Health Care. A guide to Developing and Using Indicators”, Jones and Bartlett Publishers, 2004. Målinger i forbedringsarbeid

23 Oppsummering Analytisk systemtenkning og systematisk prosessforbedring er hovedpremiss for pasientsikkerhet (Dnlf 2006) Målinger er viktig i systematisk forbedringsarbeid Statistisk prosesskontroll (SPC) egner seg spesielt godt til bruk i forbedringsarbeid Målinger i forbedringsarbeid


Laste ned ppt "Målinger – i forbedringsarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google