Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Målinger – i forbedringsarbeid Bjørnar Nyen Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Målinger – i forbedringsarbeid Bjørnar Nyen Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Målinger – i forbedringsarbeid Bjørnar Nyen Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

2 2Målinger i forbedringsarbeid Lære av egne data ”De som behandler pasienter må følge med i og forsøke å lære av sine egne data for å bedre de tjenester de gir”. Fritt oversatt etter Raymond G.Carey (2002) ”Den overordnede strategi for bedre pasientsikkerhet er å arbeide for at de enheter som behandler pasienter fungerer som lærende organisasjoner” Fra dokumentet: Den norske lægeforenings politikk for pasientsikkerhet (2006)

3 Fra National Patient Safety Agency: ”Seven steps to patient safety”, 2004

4 4Målinger i forbedringsarbeid Eksempel ventetid hos fastlege Spørreundersøkelse blant pasientene: –Stort sett godt fornøyd –En del misnøye med ventetiden på venterommet før de kom inn til avtalt time hos lege En av legene bestemte seg for å se nærmere på dette

5 5Målinger i forbedringsarbeid Forbedringssirkelen (PUKK) PU KK UTFØRE (DO) Gjennomføring av planene Inklusive innsamling av data! KONTROLLERE (STUDY) Kontroll Evaluering Vurdering Dataene analyseres! KORRIGERE (ACT) Justering Implementering Standardisering PLANLEGGE (PLAN) Hva? Hvordan? Når? Hvem? Inklusive planer for målinger! Også kalt: Demings sirkel, PDSA-sirkelen

6 Ventetid p å venterom for pasienter med timeavtale Antall pasienter158 Gjennomsnittlig ventetid19,4 min Median ventetid17 min Minste ventetid0 Maksimal ventetid50 min Range50 Standardavvik12,1

7 Ventetid p å venterom for pasienter med timeavtale Antall pasienter158 Gjennomsnittlig ventetid19,4 min Median ventetid17 min Minste ventetid0 Maksimal ventetid50 min Range50 Standardavvik12,1

8 8Målinger i forbedringsarbeid Forbedringssirkelen (PUKK) PU KK UTFØRE (DO) Gjennomføring av planene Inklusive innsamling av data! KONTROLLERE (STUDY) Kontroll Evaluering Vurdering Dataene analyseres! KORRIGERE (ACT) Justering Implementering Standardisering PLANLEGGE (PLAN) Hva? Hvordan? Når? Hvem? Inklusive planer for målinger!

9 9Målinger i forbedringsarbeid

10 10Målinger i forbedringsarbeid Ulike typer statistikk Tradisjonell statistisk analyse er bra for til mange ting, bl.a. til forskning Statistisk prosesskontroll er en gren av statistikk som –gjør bruk av tidsserier –gjør bruk grafisk presentasjon av data - raskere forståelse og bedre kommunikasjon –egner seg godt til bruk i forbedringsarbeid –ikke er utviklet for forskning

11 11Målinger i forbedringsarbeid Noen få indikatorer

12 12Målinger i forbedringsarbeid Flere indikatorer

13 13Målinger i forbedringsarbeid Variasjon ”Alt” varierer To typer variasjon: –Naturlig/normal variasjon – en variasjon innenfor det som kan kalles ”tilfeldig” –Spesiell variasjon – når prosessen ikke er stabil, at den forstyrres av noe utenfra

14 14Målinger i forbedringsarbeid Diagrammene i SPC To hovedtyper 1.Run-diagram viser observasjonsrekka langs tidsaksen og median-verdien 2. 2.Kontroll-diagram viser observasjonsrekka langs tidsaksen, gjennomsnittsverdien og øvre og nedre kontrollgrense som uttrykk for grad av variasjon av enkeltobservasjonene. Det finnes mange ulike typer kontroll-diagram

15 15Målinger i forbedringsarbeid Et rundiagram er et linjediagram + medianen

16 16Målinger i forbedringsarbeid Et I-diagram er et linjediagram + gjennomsnitt + kontrollgrenser. Kontrollgrensene er et uttrykk for variasjonen i datamaterialet

17 17Målinger i forbedringsarbeid

18 18Målinger i forbedringsarbeid

19 19Målinger i forbedringsarbeid Et p-diagram er et kontrolldiagram der hvert punkt er forholdet mellom en teller og en nevner.

20 20Målinger i forbedringsarbeid Tester for å avdekke signaler om spesiell variasjon De viktigste testene: –Sporadiske avvik (enkelte datapunkter utenfor kontrollgrensene) –Nivåskifte –Trend I tillegg må diagrammene vurderes med faglig/klinisk skjønn, særlig av dem som kjenner virksomheten

21 21Målinger i forbedringsarbeid Statistisk prosesskontroll Hva oppnås ved oppsett og analyse av data i en tidsserie ? 1.Nivåkontroll (i overensstemmelse med god praksis/god kvalitet?) 2.Variasjonskontroll (stabile og forutsigbare tjenester?) 3.Forbedringskontroll (sikre at forbedringer dokumenteres)

22 22Målinger i forbedringsarbeid Dataprogram og litteratur EpiData Analysis: www.epidata.dkwww.epidata.dk Brukerveiledning til SPC-modulen: www.gruk.nowww.gruk.no Hefte om forbedringsarbeid og SPC: www.gruk.nowww.gruk.no Carey RG. and Lloyd RC. “Measuring Quality Improvement in Healthcare: A Guide to Statistical Process Control Applications.” ASQ Quality Press, 2001 Carey RG.. “Improving healthcare with control charts. Basic and advanced SPC methods and case studies”. ASQ Quality Press, 2003 Lloyd RC. ”Quality Health Care. A guide to Developing and Using Indicators”, Jones and Bartlett Publishers, 2004.

23 23Målinger i forbedringsarbeid Oppsummering Analytisk systemtenkning og systematisk prosessforbedring er hovedpremiss for pasientsikkerhet (Dnlf 2006) Målinger er viktig i systematisk forbedringsarbeid Statistisk prosesskontroll (SPC) egner seg spesielt godt til bruk i forbedringsarbeid


Laste ned ppt "Målinger – i forbedringsarbeid Bjørnar Nyen Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google