Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høringsmøte i Energi- og miljøkomiteen 16. november 2005 1.Feilaktig struktur på nettleien – ønske om utredning 2.Avskrivningsregler for tekniske installasjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høringsmøte i Energi- og miljøkomiteen 16. november 2005 1.Feilaktig struktur på nettleien – ønske om utredning 2.Avskrivningsregler for tekniske installasjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høringsmøte i Energi- og miljøkomiteen 16. november 2005 1.Feilaktig struktur på nettleien – ønske om utredning 2.Avskrivningsregler for tekniske installasjoner 3.Miljøavgifter og klimagasser Presentert av Siri Legernes, RIF Tore Strandskog, Per Vemork og Erik Pilgaard, TELFO

2 TELFO – Tekniske Entreprenørers Landsforening, en landsforening i NHO 1.600 bedrifter 31.000 ansatte Samlet omsetning: 30 milliarder kroner Heis AutomasjonKulde Elektro Ventilasjon/rør Varmepumper Tele/data

3 RIF –Rådgivende Ingeniørers Forening Bransjeorganisasjonen for kvalifiserte rådgiverfirmaer Drøyt 1200 personer har status som RIF- godkjente rådgivere, egen godkjenningsordning RIF-bedriftene over hele Norge sysselsetter drøyt 5500 personer Omsetning kr 5,4 mrd pr år

4 1.Feilaktig tariffstruktur – ønske om kostnadsriktige nettariffer

5 Oppsummering - nettariffer Dagens nettariffer skaper konkurransevridning med sterk subsidiering av alternativer til elektrisitet og gjør i tillegg forbruket av elektrisitet mye dyrere enn nødvendig Det variable leddet i nettariffen skal avspeile det marginale tapet ved å transportere kraft i nettet, ca. 10 % - det gjør det ikke i dag. Hvorfor skal to abonnenter betale henholdsvis kr 4 355 for 10 000 kWh og kr 11 050 for 30 000 kWh i nettleie, når det koster nesten det samme å få strømmen frem til husveggen? Innenfor inntektsrammene til nettselskapene kan det enkelte nettselskap selv bestemme fordelingen mellom fast ledd og variabelt ledd. Vi finner dette betenkelig, og at dette dessuten er i strid med intensjonene i Energiloven.

6 Stortinget vedtok i desember 2003 - referanse St. meld. 41 (2002-2003) og Innst. S. nr. 66 (2003-2004): ”Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennomgang av NVEs regelverk med hensyn til godkjenning av nettselskapenes årlige inntektsrammer, for å gjøre dette mer treffsikkert og utjevne kostnadene på en bedre måte. Gjennomgangen foretas i forbindelse med Revidert budsjett 2004” Den etterlyste gjennomgangen er verken fortatt i det reviderte budsjettet våren 2004, i statsbudsjettet 2005 eller i statsbudsjettet 2006

7 Det er derfor gledelig å kunne lese i Soria Moria-erklæringen, kap. 13, Energipolitikk: ”Det skal foretas en gjennomgang av regelverket for nettleien herunder forholdet mellom faste og variable avgifter” Vi ser frem til en slik gjennomgang Vi tilbyr oss å gi Stortinget flere begrunnede synspunkter

8 2.Avskrivningsregler for tekniske installasjoner

9 Det handler ikke bare om vedlikehold, men om å opprettholde og forbedre effektiviteten, få til et lavere energiforbruk og et godt inneklima. Hvorfor er vi så opptatt av dette?

10 . 50 % Tekniske installasjoner År 1200 År 1900 År 2000 100 % Bygnings- konstruksjon 6 % Teknisk 88 % Konstruksjon. 25 % Konstruksjon 25 % Innredning 6 % Innredning Historien: Fra enkel byggkonstruksjon til en kompleks integrert teknisk organisme. Andelen tekniske installasjoner øker stadig.

11 Mens bygningskroppens levetid kan være 60-100 år, er levetiden for de forskjellige tekniske installasjonene i bygg 5 - 20 år. Dagens avskrivningssats for forretningsbygg er 2% (tilsvarer avskrivningstid 50 år) Det er viktig at bygningene har tidsmessige tekniske installasjoner, ref. krav/ønske om redusert energibruk og godt inneklima Det er positivt at å se forslaget i St. prp. Nr. 1 Tillegg 1, side 60 og 61 om at Finansdepartementet vil gjennomgå avskrivningsreglene for faste tekniske installasjoner i bygg. Vi forslår en ny saldogruppe på 12 % avskrivning Vi har landets høyeste ekspertise på området, og ønsker å bidra med vår kompetanse i et samarbeid.

12 3.14 Miljøavgifter på klimagasser, Kap 5548 post 70 (herunder hydrofluorkarbon - HFK) _______________________________________________ HFK-avgiften ble innført med virkning fra 1.1.2003 Avgiftens størrelse er NOK 187,- pr. tonn CO 2 -ekvivalenter. Satsene står i forhold til hvor kraftig drivhuseffekt de enkelte HFK-gassene antas å ha

13 Avgiftens siktemål er bl a å stimulere til bruk av alternative gasser, d v s teknologiovergang til bruk av naturlige kuldemedier (ammoniakk, CO 2 og hydrokarboner) Avgiftens positive virkning hittil er færre lekkasjer, redusert forbruk og en forsiktig økning i bruk av naturlige kuldemedier, herunder spesielt CO 2

14 Avgiftens negative virkning: Avgiften er betydelig høyere enn omsetningsprisen på gassen. Dette oppfattes av næringen og markedet som helt urimelig Anleggskostnadene for nye anlegg har økt med 15-20% Den fordyrer alt av varer og tjenester hvor gassen er anvendt Avgiften forsinker ombygging av gamle anlegg til HFK eller til ny teknologi Den fører til tap av næringsoppdrag

15 Avgiftens størrelse stimulerer til illegal import av HFK Den skaper uheldig konflikt i bransjen TELFO’s anbefaling: Ingen avgiftsøkning (1,8%) på HFK fra 1.1.06 Avgiftsregimet på HFK bygges ned til fordel for den varslede EU-forordningen om regulering av fluorerte gasser. I denne sammenheng er det behov for en bransjeavtale med staten.

16 Tore Strandskog, næringspolitisk direktør Mobil: 99 47 78 34 E-post:tore.strandskog@telfo.no Per Vemork, daglig leder KELF Mobil:92 40 00 54 E-post:kelf@telfo.no Erik Pilgaard, energipolitisk rådgiver Mobil: 90 65 94 77 E-post:erik.pilgaard@telfo.no Kontakt TELFO Kontakt RIF Siri Legernes, adm. direktør Mobil: 92 61 05 89 E-post:siri.legernes@rif.no


Laste ned ppt "Høringsmøte i Energi- og miljøkomiteen 16. november 2005 1.Feilaktig struktur på nettleien – ønske om utredning 2.Avskrivningsregler for tekniske installasjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google