Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klimavennlige energiprosjekter i Knutepunkt Sørlandet Arild Olsbu, Agder Energi Nettkonsult. 9. november 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klimavennlige energiprosjekter i Knutepunkt Sørlandet Arild Olsbu, Agder Energi Nettkonsult. 9. november 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klimavennlige energiprosjekter i Knutepunkt Sørlandet Arild Olsbu, Agder Energi Nettkonsult. 9. november 2007

2 Innhold Klima og energiplaner –Mål –Satsningsområder –Eksempel Vennesla Typiske prosjekter –Boligområde –Fjernvarme –Nærvarme –Kobling industri/fjernvarme –Utfasing oljekjeler Evaluering/oppfølging

3 Klima og energiplaner Strategisk del Varmeproduksjon Energieffektivisering i kommunale bygg Resultatoppfølging

4 Klima og Energiplaner - Målområder Energieffektivisering Arealfokusert Produktfokusert Miljøvennlig kraft/varme produksjon Nærvarme/fjernvarmeanlegg Småkraft Konvertering Vannbåren varme Utfasing av oljekjeler

5 Klima og Energiplaner - Satsningsområder Energieffektivisering Utbygging av fjernvarmeanlegg Konvertering til andre varmekilder enn fossilt brensel og elektrisitet Nye bygg og boliger Transportsektoren Kommunale bygg og anlegg Prosessutslipp

6 Mål - effektivisering, produksjon og andel oppvarming Energi –Energiforbruk 2005 Husholdninger, tjenesteyting og fritidsbolig: 150 GWh –20 % effektivisering : 30 GWh innen 2025 Industri, primæring: 450 GWh –20% effektivisering: 90 GWh innen 2025 –Varmeproduksjon basert på fornybare energikilder Varmeproduksjon 2005: 0 GWh –Økning til : 230 GWh innen 2025 –Andel varme til oppvarming fra alternativ energi Andel 2005: 30 % (25 GWh) Andel 2025: 50 % (41 GWh) Økning: 20 %(16 GWh)

7 Reduserte klimautslipp Klimautslipp 2005 –Totalt:130 000 tonn –Reduksjon 25 %: 32,5 000 tonn Stasjonær forbrenning –Utslipp 2005: 70 000 tonn Erstatter 230 GWh med bio: 62 000 tonn reduksjon Mobil forbrenning –Utslipp 2005: 20 000 tonn Prosessutslipp –Utslipp 2005: 20 000 tonn

8 Justneshalvøya Kristiansand Varmebehov: 6-8 GWh Effektbehov: 4,7 MW

9 Fjernvarme Kristiansand

10 Fjernvarme Birkenes 1.Eksisterende biobrenselanlegg supplert med en ny gasskjel (containerløsning). 2.Eksisterende biobrenselanlegg supplert med en ny gasskjel (containerløsning). For dette alternativet etableres det infrastruktur for å levere fjernvarme til 24 boliger på Natveitåsen boligfelt i tillegg til skoleområdet. 3.Etablerer et nytt biobrenselanlegg (containerløsning) og en ny gasskjel (containerløsning). For dette alternativet er det kun sett på å levere varme til skoleområdet. Dette anlegget dimensjoneres for å brenne skogsflis med en fuktighet opp til 30 %. 4.Etablerer et nytt biobrenselanlegg (containerløsning) og en ny gasskjel (containerløsning). For dette alternativet etableres det infrastruktur for å levere fjernvarme til 24 boliger på Natveitåsen boligfelt i tillegg til skoleområdet. Dette anlegget dimensjoneres for å brenne skogsflis med en fuktighet opp til 30 %. ParameterAlt. 1 [kr]Alt 2. [kr]Alt. 3 [kr]Alt. 4 [kr] Varmesentral950 000 2 500 000 Fjernvarmenett1 450 0002 450 0001 450 0002 450 000 Kundesentraler735 0001 335 000735 0001 335 000 Sum tekniske anlegg3 135 0004 735 0004 685 0006 285 000 Uforutsett (10 %)313 500473 500468 500628 500 Prosjektering og adm. (10 %)344 850520 850515 350691 350 Brutto investeringsramme3 793 3505 729 3505 668 8507 604 850 Internrente3,5 %-0,1 %0,9 %-0,8 %

11 Vennesla kommune Varmebehov: 3-6 GWh Lange traseer

12 Utfasing av oljekjelanlegg Arendal kommune Prosjektaktiviteter Kartlegging av alle oljekjelanlegg i kommunale bygg i Arendal kommune. Alle anleggene skal kartlegges og beskrives med type kjel, effekt, energileveranser, systemløsninger, regulering, størrelse og plassering av fyrrom i bygget. Andre kjeler i parallell eller serie tas med i denne kartleggingen. Brenselmarkedet Det gjennomføres en enkel analyse av leveringsmuligheter og leveringssikkerhet for biobrensler, og det forberedes et opplegg for innkjøpsavtaler for levering av brensel. Det gjøres også en analyse av brenselpriser og mulige prisutvikling framover. Aktuelle systemløsninger Basert på de kartlagte oljekjelanleggene utarbeides det et forslag til ny systemløsning hvor oljekjelen erstattes eller konverteres til andre energibærere. Dersom forholdene ligger til rette for det skal løsninger basert på varmepumpe og solenergi vurderes. Plan for utfasing Det utarbeides en tidsplan for utfasing av oljekjelene. Tidsperioden er fram til 2012. Utfasingen må sees i sammenheng med det øvrige rehabiliteringsarbeidet i kommunen. Gjennomføring Det utarbeides et grunnlag for anbudsdokumenter basert på utfasingsplanen. I tilegg skal det utarbeides et underlag for Enova - søknad basert på porteføljeprinsippet. Energiforbruk: 2 GWh Redusert klimautslipp: 675 000 kg CO2

13 Evaluering/Oppfølging Energidatabase SEC-BENC –EU-prosjekt for å benchmaking av geografiske områder i 8 EU- land Manglende datagrunnlag for å utarbeide energi – indikatorer.

14 Benchmaking Kristiansand - Arendal


Laste ned ppt "Klimavennlige energiprosjekter i Knutepunkt Sørlandet Arild Olsbu, Agder Energi Nettkonsult. 9. november 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google