Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva driver egentlig det offentlige med? Det offentlige utfører: Viktige fellesoppgaver (som politi og brannvesen) Omfattende regulering av økonomisk virksomhet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva driver egentlig det offentlige med? Det offentlige utfører: Viktige fellesoppgaver (som politi og brannvesen) Omfattende regulering av økonomisk virksomhet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hva driver egentlig det offentlige med? Det offentlige utfører: Viktige fellesoppgaver (som politi og brannvesen) Omfattende regulering av økonomisk virksomhet Oppgaver knyttet til velferd, sosial sikkerhet og omfordeling De to første punktene er knyttet til markedssvikt, mens det siste punktet springer ut av at markedsøkonomien gir en skjev inntektsfordeling.

3 Offentlig sektor består av tre deler: Statsforvaltningen (bla. Sykehus, departementer, direktorater osv.) Kommuneforvaltningen (fylkeskommunal og kommunal administrasjon, grunnskolen, barnehager osv.) Offentlige foretak (bla forretningsdrift som Statens kartverk og Statens lånekasse for utdanning.) Hva driver egentlig det offentlige med?

4 Offentlig ansvar for viktige fellesoppgaver Det er gjerne det offentlige som har ansvar for tilbudet av kollektive goder som forsvar og politi. Det offentlige spiller en viktig rolle i å sørge for at markedsøkonomien fungerer, bla ved å sikre eiendomsretten. Det offentlig har ofte ansvaret for utbyggingen av viktig infrastruktur der det er sterke stordriftsfordeler (for eksempel vei og kloakk) Det offentlige sørger for viktige tjenester som grunnleggende utdanning og helsetjenester.

5 Offentlig eller privat produksjon? Konkurranseutsetting innebærer at det offentlige holder en anbudskonkurranse der private kan konkurrere med offentlige etater om hvem som skal få drive virksomheten. Hva synes du om for eksempel privat tilbud av helsetjenester? Hva med skole? Offentlige tjenester kan finansieres gjennom vanlige skatter og avgifter (skattefinansiering) eller ved at brukerne av tjenesten betaler.

6 Regulering av privat/økonomisk aktivitet Det offentlige griper inn og regulerer på en rekke områder hvor det oppstår markedssvikt, for eksempel av eksterne virkninger. Det offentlige driver konkurransepolitikk for å hindre markedsmakt. Det offentlige har viktige oppgaver i forbindelse med informasjonsproblemer som kan oppstå (for eksempel villedende reklame, arbeidsformidling osv) Det offentlige regulerer samfunnet ut fra politiske mål, som for eksempel ønske om å sikre matproduksjon og spredt bosetting i Norge.

7 Skatter, velferd og omfordeling De offentlige utgiftene finansieres først og fremst gjennom skatter og avgifter. Proporsjonal skatt innebærer at skattesatsen er like stor uansett hvor høy inntekten er. Hvis skattesatsen er større for høyere inntekter enn for lave, er skattesystemet progressivt.

8 Skatter, velferd og omfordeling

9

10 Hvordan blir det bestemt hva staten og kommunene skal bruke penger på? -Kommunestyret bestemmer hvordan kommunen skal bruke pengene sine, men det skjer innenfor rammer som er fastsatt av Stortinget. -Befolkningen påvirker beslutningene i stat og kommune når den stemmer ved stortingsvalg og kommunevalg.

11

12 Utfordringer for offentlig sektor framover I tiårene framover vil pensjonsutgiftene øke kraftig I Norge sparer vi mesteparten av oljepengene for å kunne møte framtidige utfordringer. Alle statens inntekter fra petroleumssektoren overføres til Statens pensjonsfond- Utland, som investerer midlene i aksjer og obligasjoner i utlandet. Hvert år blir det overført pengesummer som tilsvarer 4 % av formuen i Pensjonsfondet, til bruk på statsbudsjettet.


Laste ned ppt "Hva driver egentlig det offentlige med? Det offentlige utfører: Viktige fellesoppgaver (som politi og brannvesen) Omfattende regulering av økonomisk virksomhet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google