Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bør flytebrygger erstatte pælebryggene i fremtiden ?? Medlemsmøte 7.april 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bør flytebrygger erstatte pælebryggene i fremtiden ?? Medlemsmøte 7.april 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bør flytebrygger erstatte pælebryggene i fremtiden ?? Medlemsmøte 7.april 2016

2 Bakgrunn Bestående pælebrygger på store deler av anlegget er i kritisk dårlig forfatning grunnet stort etterslep på vedlikehold Styret ser svært alvorlig på situasjonen med tanke på hvordan havna fungerer og hvordan sikkerheten til båteiere og andre som ferdes på bryggene ivaretas Større arbeider med utbedring og med tilhørende betydelige kostnader for medlemmene, må iverksettes umiddelbart

3 Styrets innledende tanker Hvilken løsning er foreningen og medlemmene best tjent med på lang sikt? Kan en utvikling fra pælebrygger til flytebrygger være den best tenkelige løsningen? Vi ønsker fortsatt og drifte FMF som en forening og ikke som en Marina. Hvordan skal vi kunne ivareta nødvendig utvikling samtidig som kostnader for medlemskap/båtplass holdes på et moderat nivå? Hvordan skal vi kunne finansiere valgt løsning?

4

5

6

7

8 Økonomisk skisse – Grovt anslag Ny flytebrygge: INVESTERING: 20-25 mill. / 1540m = ca. 13-16 000,-pr. breddemeter FINANSIERINGSFORSLAG: (20mill.) Lån 16M (4% - 20år) ~ 1,17M (renter/avdrag) 1,17M --> ca 760,- pr. breddemeter Eksempel: 3,5m plass – Ca. 2 660,- årlig leie 4M i ekstra engangs innskudd: ca 2600,- per breddemeter Pris ikke inkludert drift av havn. Dagens vedlikehold og dugnadstimer på pålebrygger er ikke trukket fra!!!

9 Økonomisk skisse – Grovt anslag Vedlikehold/utskiftning av pålebrygge: UMIDDELBAR INVESTERING (merket rødt): 6-7 mill (brygger merket i rødt er i kritisk dårlig stand) Lån? Mindre sikkerhet for bank  større andel innskudd fra medlemmer. INVESTERING I RESTERENDE: 8-9 mill Totalt: ca 14-16 mill

10 Positive aspekter Flytebrygger Lite vedlikehold Levetid på opp mot 60 år Høyvann og flo, ingen problem Enklere å legge til med båten Fleksibel løsning Mulighet for flere bredere plasser Nytt og moderne anlegg, tilpasset fremtiden Pantegrunnlag som åpner for gode finansierings- løsninger

11 Negative aspekter Pålebrygge Lite fleksibilitet i forhold til medlemmenes endring i behov av plasser/størrelser Stort behov for vedlikehold Bobleanlegg/dyre strømutgifter Brygger ligger ofte under vann ved flo Nytt påleanlegg krever større grad av innskudd fra medlemmene

12 Hvordan går vi videre Styret ønsker å få medlemsmøtet støtte til å bearbeide utvikling av havna til et flytebryggeanlegg i parallell med en plan for omfattende utbedring av bestående pælebrygger Styret foreslår et det opprettes en prosjektgruppe, bestående representanter fra styret/medlemmer som rapporter fremdrift jevnlig til styret Prosjektet fremlegger anbefaling til Styret som etter vurdering fremlegger forslag til beslutning på ekstraordinært Årsmøte Foreløpig tidsplan: Styrevedtak senest juni 2016 og ekstraordinært Årsmøte innen utgangen av august 2016

13

14

15

16


Laste ned ppt "Bør flytebrygger erstatte pælebryggene i fremtiden ?? Medlemsmøte 7.april 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google