Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drifts- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar – alternative modeller årets utlysing Informasjonsmøte 9. oktober 2009 Bjørn Erik Selnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drifts- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar – alternative modeller årets utlysing Informasjonsmøte 9. oktober 2009 Bjørn Erik Selnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drifts- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar – alternative modeller årets utlysing Informasjonsmøte 9. oktober 2009 Bjørn Erik Selnes

2 Hva handler dette om? Vegdirektøren har satt krav til at hver region skal komme opp med minst et alternativ i forhold til årets utlysing Hovedfokus for Veg- og trafikk har vært å få det etablerte systemet til å fungere, omfattende innsats i forhold til oppstart kontrakter Derfor: Ingen samlet strategigjennomgang i år (kommer) Svært presset organisasjon Stor belastning på enkeltpersoner Prøvd å få til ulike modeller Tidsnød (fortsatt under utvikling)

3 Fått mange innspill –Risikofordeling –Samarbeidsforhold –Kompleksitet, forenklinger –Størrelse –Kontraktsperiode –Tildelingskriterier –Konkurranse –Enhetlighet –Bedre tilpasset konkurransestrategi

4 Fått flere innspill……… –Egenforedling –Kompetanse –Seriøsitet –Lov om virksomhetsoverdragelse –Krav til soliditet –Minimum: sikre at dagens krav overholdes

5 Dessuten

6 Hva har vi fått til så langt Systematisert samarbeid en kontrakt pr region -Enkel modell i første fase innenfor dagens konkurransegrunnlag -Styrt samhandlingsprosess etter tilbuds- avgjørelse -Basert på egne erfaringer og Sverige, Danmark -Under utforming -Grunnlag for videre utvikling

7 Region Øst Follokontrakten (16.11.) -Vurderer alternative tildelingskriterier -Flere innspill -Egne erfaringer (utbygging), bykommuner (Oslo, Drammen) -Danmark

8 Region Sør og Vest Kontraktsperiode -Vurderer alternative kontraktsperioder -Sirdalskontrakten 3+3+1 -Nordfjordkontrakten 5+3+1

9 Region Midt Samarbeidsmodell -Pågående kontrakt Gauldal/Oppdal -Vurderes på ny kontrakt

10 Region Nord Delte kontrakter Vesterålen -Erstatter Sortlandskontrakten -Delvis etter geografi, delvis etter fag - forslag –7 – 8 vinterkontrakter i geografiske områder, planlagt utlyst før jul i år –Øvrige arbeider lyses ut hovedsakelig som fagkontrakter til våren? -Byggherreapparat -Forbereder samspillkontrakt 2011 (Tromsø)

11 Region Nord Utviklingskontrakt Helgeland -Utvikling 270 km E6 -Drift og vedlikehold 15 år -Ønsker prosess med bransjen -Mulig deling (for stor?) -Nasjonalt prosjekt under leiing av region Nord -Oppstart 2011

12 Utvikling og standardheving av E6 på Helgeland Omfang (mill kr) Ca kostnad Utbedring vegbredde til 8,5 m1000 Utskifting av smale/ dårlige bruer200 Utretting av kurver med radius < 150 m500 Forsterkning til bæreevne >10 tonn og fjerning av telehiv 750 Øvrige tiltak: Gang- og sykkelveger, problembakker, rekkverk, hvile/ stoppeplasser for tungtrafikk, rasteplasser, universell utforming, siktrydding, skiltfornying, sanering av avkjørsler. 250 TOTALT2700

13 Utviklingskontrakt Helgeland - omfang Strekning på ca 27 mil Drift og vedlikehold samt utvikling/ utbygging Med eller uten bompengepakke Varighet 15 år. Utbygging over de første 8-10 årene Kontraktsstørrelse opp mot 3,2 mrd. Drift- og vedlikeholdsdelen ca 300 mill Årlig omsetning opp mot 300-350 mill. pr. år

14 Oppbygging av kontrakt Drift og vedlikehold basert på en vanlig funksjonskontrakt Utbyggingsdelen basert på totalentreprise på noen deler (der det er gode planer) samt også mengdebeskrevne oppgaver Noen føringer på framdrift Incitamenter, for eksempel knyttet mot framdrift, HMS, framkommelighet, tilstandsutvikling.

15 Framdrift og videre arbeid Oppstart 1.9.2011 Jobbing mot bransjen/ markedet Detaljering av kontraktsgrunnlag Vurdering av risikofordeling Kontraheringsform og –prosedyre

16 Oppsummering - kommentarer Fullstendig åpen for kommentarer Begrenset omfang Vegdirektoratet KS-prosess mot regionene Regionene ivaretar forholdet til fylkeskommunene Fylkeskommunene største vegeier – rammebevilgning sams vegadministrasjon økonomi, standard påvirkning, interesse


Laste ned ppt "Drifts- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar – alternative modeller årets utlysing Informasjonsmøte 9. oktober 2009 Bjørn Erik Selnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google