Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte FSTL 2011 Tema Energimerking Anders Sandbakken Brannrådgiver for eiendomsforvaltning- og utvikling Klinikk for intern service.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte FSTL 2011 Tema Energimerking Anders Sandbakken Brannrådgiver for eiendomsforvaltning- og utvikling Klinikk for intern service."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte FSTL 2011 Tema Energimerking Anders Sandbakken Brannrådgiver for eiendomsforvaltning- og utvikling Klinikk for intern service

2 Energimerking 1.Hva innebærer dette for eiere? 2.Hvilken verdi har dette? 3.Er pådriver for å redusere driftskostnader eller kostnadsdriver?

3 Bakgrunn for energimerking Krav til energimerking er et resultat av EU`s bygningsdirektiv 2002 I St. meld. nr. 34 ( ) Norsk klimapolitikk og virkemidler: –Forby oljekjeler i nye bygninger og erstatte eksisterende oljekjeler med andre energieffektiv, fornybar varme. –Hyppig vurdering av kjeler basert på fossilt brensel, fungere mest mulig effektivt. –Pga global oppvarming vil yrkesbygninger ha større behovet for kjøling med årene, få kontroll på klimaanlegg, klimagasser, kuldemedier hyppig kontrollsystem av utslipp til luft. Energiloven vedtatt av Stortinget i mars 2009 Energimerkeforskriften trådte i kraft –Formålparagraf: –Gi informasjon til markedet om boliger, bygningers og tekniske anleggs energitilstand –Synliggjøre mulighetene til forbedring –Øke interesse for energisparing –En riktigere verdsetting av bygninger

4 VV HF nøkkeltall Yrkesbygg med krav til attest: 47 bygg av 135 til sammen av kvm, fordelt på 22 eiendom

5 Hva innebærer dette for eiere? Ny bransje har oppstått: –energiledelse blir i fremtiden integrert del av organisasjonen, på lik linje med HMS Offentlig: Etterslep på vedlikehold eller følge ny lovkrav –hva er samfunnet best tjent med? trygge, robust, fleksibel sykehusbygg eller global klimatilpasning: Ja takk, begge deler ! Kostnadsspørsmål: ny investering av nødvendig utstyr og bygg –uttalt målsetting eller følge reell ambisjoner

6 Hvilken verdi har dette? 1. Strategisk energiledelse –finne riktig tiltak –skaffe finansiering og økonomi –motivasjon, rollemodell –innkjøpsstrategi 2. Bedriften –helhetlig energistyring og effektivisering –teknisk og organisatorisk sparetiltak 3. Samfunnet –redusere energiforbruk og utslipp –utvikle ny marked og bransje –politisk styringsverktøy og kontroll av sektorer –mulighet for kreative straffeavgifter?

7 VV HF energiforbruk 2010 KWh: En kilowattime GWh: En gigawattime er en million kilowattimer (1 GWh tilsvare 40 bolighus) VV HF: 80 GWh forbruk tilsvarer kommune ca 4300 innbyggere (Spydeberg kommune) LokasjonTotalt forbruk energi (KWh) Fast el.kraft (KWh) El kjele(kWh)Olje literOlje (KWh)Fjernvarme (KWh) Drammen sykehus Kongsberg Sykehus Bærum sykehus Ringerike Sykehus Hallingdal Sjukestugu SUM Totalt KWh

8 Er pådriver for å redusere driftskostnader eller kostnadsdriver? 80 GWh: kr 1,- KWh = kr 80 mill fremtidlig energibehov 10-15år (Forenklet modell) varmebehov øker 7% kjøling øker 3% tekologisk utvikling øker 10% sum 20% tilsvarer 16 GWh = kr 16 mill = Enebakk kommune (850) Sum 96 GWh = kr 96 mill

9 Er pådriver for å redusere driftskostnader eller kostnadsdriver? Helse SørØst RHF målsetting 30% energireduksjon 10-15år 24 GWh = kr 24 mill = kommune m/1300 innbyggere

10 Er pådriver for å redusere driftskostnader eller kostnadsdriver? Situasjon ute energilov over 15 år GWh Energi overforbruk i perioden: 3,5 GWh Gjennomsnitt strømpris i perioden: kr 1,- KWh * 3,5 GWh= kr 35 mil

11 Situasjon med energilov 30% reduksjon energibruk over 15 år GWh Energi mindre forbruk i perioden: 2,4 Gh Gjennomsnitt strømpris i perioden: kr 1,- KWh * 2,4 GWh= spart kr 24 mil

12 Spar energi eller la vær? La være å gjøre noe, kr 16 mill til ingen ting !! For å spare kr 24 mill, kan investere kr 50 mill med avskriving kostnad 30% Helsesektoren må ta ansvar


Laste ned ppt "Årsmøte FSTL 2011 Tema Energimerking Anders Sandbakken Brannrådgiver for eiendomsforvaltning- og utvikling Klinikk for intern service."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google