Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strømkrisen – kommer den også til Østlandet? v/ Ole Johan Hjemås, Statnett SF Energikonferansen i Østfold 22.10.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strømkrisen – kommer den også til Østlandet? v/ Ole Johan Hjemås, Statnett SF Energikonferansen i Østfold 22.10.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strømkrisen – kommer den også til Østlandet? v/ Ole Johan Hjemås, Statnett SF Energikonferansen i Østfold 22.10.07

2 Utfordringer Planlagte og igangsatte tiltak Begrepet Forsyningssikkerhet Pågående analyser Opsjonsbasert planlegging Strømkrisen – kommer den også til Østlandet? Innhold

3 Hovedutfordringer i nettutviklingen

4 Hovedutfordringer i nettutviklingen for Østlandet Forbruksutvikling Gasskraft Reinvestering, gamle anlegg Transitt av kraft Feilsituasjoner

5 Forbruksutvikling Den fremtidige forbruksutviklingen i Østlandsområdet er en viktig variabel for nettutviklingen i dette området De siste års forbruksutvikling (2001-2006) viser en reduksjon i det totale forbruket, både på energi- og effektsiden Når siste års forbruksutvikling pris- og temperaturkorrigeres, viser forbruksutviklingen en utflating, både på energi- og effektsiden I Statnetts nettutviklingsplan 2007 er det på landsnivå, i ”trendscenariet”, likevel forutsatt en forbruksøkning på 0,9 % frem mot 2015 og deretter en økning på 0,5 % frem mot 2025 Dette betyr at Statnett fortsatt tror mest på en vekst i forbruket Den økende sentraliseringen inn mot det sentrale Østlandet signaliserer at dette området bør ha en større vekst en resten av landet og i systemutredningene antas derfor en forbruksøkning på 1,1 % for det sentrale Østlandet Fra 2015 til 2025 opprettholdes 0,5 % for det sentral Østlandet

6 Forbruksutvikling Det er imidlertid flere faktorer i området som kan/vil påvirke utviklingen i ulike retninger Utvikling av fjernvarme Videre utvikling av enøktiltak Toveiskommunikasjon Effekt- og tidsbaserte nettariffer Klimapåvirkning (varmere og våtere vær?) Lavutslippsutvalget (redusert CO2 utslipp) Varmepumpers innvirkning på effektforbruk i tunglast Fluktasjoner i effektuttak Tunglast etterfulgt av våtår med lave priser Utvikling av industri

7 Nettiltak under gjennomføring Rjukan stasjon er under ombygging, noe som muliggjør sanering av anlegg på lavere spenningsnivå Utskifting av transformatorer samt modernisering av Flesaker stasjon vest for Drammen Hasle stasjon, en av de mest sentrale stasjonene i Østlandsområdet, bygges om til et høyere spenningsnivå

8 Planlagte netttiltak, ref. nettutviklingsplan 2007 Totalramme på om lag 3 mrd NOK frem mot 2020

9 Begrepet forsyningssikkerhet beskriver kraftsystemets/kraftmarkedets evne til å sørge for pålitelig leveranse av strøm til enhver tid til alle forbrukere. Begrepet består av to dimensjoner: Tilgangen på produksjonskapasitet sett i forhold til forbruk og importmuligheter (energi- og effektbalansen) Kraftsystemets evne til å håndtere feilhendelser uten at dette rammer forbrukerne (systemsikkerheten) Forsyningssikkerhet

10 Forsyningssikkerhet Øst-Norge pågående systemutredningsprosjekt i Statnett Statnett har i år et systemutredningsprosjekt som skal utrede behovet for ny kapasitet inn til området og i området slik at høy forsyningssikkerhet opprettholdes i et langsiktig perspektiv Prosjektet skal innen 2007 levere en systemutredningsrapport som skal beskrive hvordan forsyningssikkerheten utvikler seg og foreslå/anbefale tiltak som vil bidra til å sikre forsyningen i området Videreførte tiltak vil få betydning for om, og i så fall hva Statnett skal forhåndsmelde/konsesjonssøke av ny kapasitet i og til Øst- Norge

11 Opsjonsbasert planlegging Situasjonen er nå preget av mindre ledig kapasitet i sentralnettet, samtidig som usikkerheten i faktorer som påvirker overføringsbehovet ser ut til å øke Ofte vil etablering av nytt forbruk og ny produksjon, kunne realiseres raskere enn en ny kraftlinje i sentralnettet Kombinasjonen av mindre ledig kapasitet i sentralnettet og et stort antall usikre prosjekter på produksjons- og forbrukssiden gjør at Statnett ser behov for å være noe mer aktiv i å forhåndsmelde og eventuelt konsesjonssøke nye linjer i sentralnettet enn tidligere Statnetts viktigste motiv for å melde og konsesjonssøke mulige utbyggingsprosjekter mer aktivt, er å ha større kontroll på total realiseringstid Fordi dette dreier seg om rett men ikke plikt til å gjennomføre nettinvesteringer, er denne praksisen benevnt opsjonsbasert planlegging. En konsekvens av opsjonsbasert planlegging er at Statnett vil forhåndsmelde flere kraftlinjer enn vi kommer til å bygge

12 Strømkrisen – kommer den også til Østlandet? Regionen preges av en gradvis svekkelse av energi- og effektbalansen frem mot 2015 og 2025. Dette gjelder særlig Oslofjordregionen (Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold) Avhengig av utviklingen i regionen utreder Statnett behovet for kapasitet i og inn til området, slik at høy forsyningssikkerhet opprettholdes i et langsiktig perspektiv Flere tiltak er under gjennomføring og planlegging Disse tiltakene vil bidra til å sikre strømforsyningen til Østlandet Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Strømkrisen – kommer den også til Østlandet? v/ Ole Johan Hjemås, Statnett SF Energikonferansen i Østfold 22.10.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google