Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon elever/studenter. Vann. Verdens viktigste ressurs. Norge har store ferskvannsressurser, men globalt er vann et knapphetsgode. Milliarder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon elever/studenter. Vann. Verdens viktigste ressurs. Norge har store ferskvannsressurser, men globalt er vann et knapphetsgode. Milliarder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon elever/studenter

2 Vann. Verdens viktigste ressurs. Norge har store ferskvannsressurser, men globalt er vann et knapphetsgode. Milliarder av mennesker har ikke tilgang på rent drikkevann og tilfredsstillende sanitærforhold. Kraftig befolkningsvekst, urbanisering og økende levestandard gjør at verdens vannforbruk er raskt økende. Det må investeres mange tusen milliarder kroner globalt i årene som kommer. Også i Norge vil klimaendringer økende nedbørsmengder kreve nye or forbedrede løsninger. Vannbransjens tradisjonelle fokus er sikker vannforsyning og rensing. Nå er bransjen viktig også på områder. God vannbehandling og dokumentert god vannkvalitet er avgjørende for næringer som sjømat, offshore, skipsfart og næringsmiddelindustri. Vannbransjen er Norges største næringsmiddelprodusent og miljøaktør. Rent vann kommer ikke av seg selv. Det står en teknologisk avansert bransje og svært mange dyktige medarbeidere bak.

3 Vannets historie De tidligste vannkonstruksjonene er fra Mesopotamia og Egypt, 3.000 f.Kr. I antikkens Roma hadde rike mennesker rennende vann, toaletter og bad hjemme. Sterk befolkningsvekst og urbanisering i middelalderen første til epidemier. Kraftig satsning på vann og avløp ut over på 1800-tallet. De første vannforsyningssystemene i Norge er fra 1600-tallet. Uten vannbransjens store teknologiske sprang, ville industrialiseringen og den sterke økonomiske veksten de siste 200 årene, vært utenkelig.

4 Visste du at … Over 70 prosent av jordens overflate er dekket av vann. Bare 2,5 prosent er ferskvann.. FN mener at 1 milliard mennesker ikke har tilgang til rent drikkevann.. Verdens vannforbruk antas å øke med ca. 50 prosent de neste tiårene grunnet befolkningsvekst og økende levestandard… Det stigende vannbehovet vil kreve investeringer på nærmere 800 milliarder dollar i året frem mot 2020.

5 Vann styrer verden Mange konflikter i verden har sprunget ut av ønsket om å kontrollere vannressursene. Vann blir et stadig større knapphetsgode – både pga. befolkningsvekst og klimaendringer. 1 milliard mennesker har ikke tilgang på rent drikkevann, og 2,5 milliarder har ikke gode sanitærforhold i dag. Omtrent halvparten av verdens befolkning vil bo i områder med høyt vannstress i 2030.

6 En forutsetning for økonomisk vekst Diaré er den nest viktigste årsaken til spedbarnsdødelighet. 500 millioner skoledager går årlig tapt pga. vannrelaterte sykdommer. I Afrika sør for Sahara bruker kvinner i snitt mer enn 15 timer per uke for å hente drikkevann. For hver krone som investeres i vann og avløp i områder uten god tilgang til vann og avløp, får man 3 til 5 kroner tilbake.

7 Rent vann er ingen selvfølge Innlagt vann i Norge kom på siste del av 1800-tallet og vannklosett ut over på 1900-tallet. Viktig årsak til at levealderen i Norge har økt fra snaut 50 år på slutten av 1800-tallet til over 80 år i dag. Norsk vannbransje består i dag av 1600 vannverk, 2600 renseanlegg og mange teknologibedrifter. 10.000 ansatte. Vann er kritisk infrastruktur i samfunnet. Derfor jobber vi mye med risikokartlegging og risikoreduksjon.

8 Morgensdagens store utfordringer Klimaendringer og mer nedbør utfordrer kapasiteten på dagens vann- og avløpsnett. Truer leveringssikkerheten og fører til store vannskader. Stor befolkningsvekst og urbanisering krever en betydelig oppgradering av anlegg og ledninger i mange norske byer. Et stort vedlikeholdsetterslep gjør at 1/3 av vannet forsvinner på vei til forbruker. Det må investeres nærmere 500 milliarder kroner frem til 2030. 200 mrd. kroner er knyttet til vedlikehold. 300 mrd. kroner er nyinvesteringer.

9 Bare fantasien setter grenser Det er lenge siden bransjen bare jobbet med vann og avløp i Norge – vi har tatt spranget mot nye næringer og eksport. Leverer i dag lokale og globale miljøløsninger. Kan produsere biogass til 100.000 biler og strøm til hele Bergen by. Leverer vann- og renseteknologi til alle de store industriene i Norge: – offshoreindustrien – skipsfartsnæringen – sjømatnæringen – Næringsmiddelindustrien Kraftig vekst i globale investeringer (800 mrd. USD per år) åpner enorme muligheter for norske bedrifter.

10 En jobb for fremtiden Vannbransjen trenger mange nye medarbeidere i årene som kommer Vi vil gjerne ha deg med på laget for å: – sikre liv og helse – sikre verdens vannforsynlig – skape økonomisk utvikling i den 3. verden – møte klimautfordringene i Norge – tilrettelegge for økt boligbygging i byene – utvikle nye forretningsmuligheter i nye bransjer Foto: CMX

11 Vi trenger nesten alle yrkesgrupper Ingeniører og sivilingeniører Biologer Rørleggere Geologer Sveisere Samfunnsplanleggere Automatikere Jurister Økonomer Kundebehandlere Informasjonsmedarbeidere Bygg og anlegg Foto: CMX

12 En komplett verdikjede Kommunale vann- og avløpsverk Teknologibedrifter Systemleverandører Konsulentselskaper Utdanningsinstitusjoner FoU-miljøer Entreprenørvirksomheter Håndverkerbedrifter

13 Jobbmuligheter globalt Vann er en livnødvendig og uerstattelig ressurs. I vannbransjen kan du bo og jobbe i hele Norge Faktisk kan du bo og jobbe over hele verden, Velger du en karriere i vannbransjen får du et spennende og viktig yrke. Sammen kan vi løse klodens største utfordring – rent vann til alle.

14


Laste ned ppt "Presentasjon elever/studenter. Vann. Verdens viktigste ressurs. Norge har store ferskvannsressurser, men globalt er vann et knapphetsgode. Milliarder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google