Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den videre satsingen på vurdering Samling i kvalitetssikringsnettverk - etterutdanning 2009/2010 03.12.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den videre satsingen på vurdering Samling i kvalitetssikringsnettverk - etterutdanning 2009/2010 03.12.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den videre satsingen på vurdering Samling i kvalitetssikringsnettverk - etterutdanning 2009/2010 03.12.2009

2 Viktige elementer i satsingen Forskrift fastsatt fra 01.08.2009 Tiltak for at intensjonene i forskriften realiseres –Hele fagdager hos FM høst 2009 for skoleeiere/skoleledere –Rundskriv med merknader –Informasjonsbrosjyrer, materiellpakke, idébank dokumentering Ny nettside vurdering og læring

3 ..elementer forts Midler i 2010 til nasjonal satsing på vurdering og læring Udir har foreslått veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i noen fag –Saken til behandling i KD Udir har foreslått forskning på vurdering og læring –Kvalitativ studie av læreres standpunktpraksis våren 2010

4 Satsing på vurdering og læring Skoleeiere, skoler, VO, lærebedrifter, lærere og instruktører deltar i et opplegg for praksisutvikling i 14-16 mnd i regi av Udir Fortsette å samarbeide med UH-sektoren om vurdering slik at institusjonene -bidrar i den fireårige satsingen -utdanner lærere med kompetanse i vurderingsarbeid -tilbyr etter- og videreutdanning i elev- og lærlingvurdering også etter 2009 Minst 10 UH-institusjoner med kompetanse og erfaring Styrke NELVU og koble nettverket til satsingen

5 Oppdragsbrev nr 27/09 Utprøving av nye vurderings- og eksamensformer

6 KD ber Udir om å prøve ut: bruk av mapper som grunnlag for standpunktvurdering og/eller som eksamensform evt. andre vurderingsformer som er i tråd med nye former for undervisning og læring Utprøvingene skal omfatte både ungdomstrinnet og videregående opplæring Oppdraget skal gjennomføres innenfor eksisterende budsjettramme.

7 Oppdraget gjennomføres innen følgende frister: Innen 1. mars 2010 skal direktoratet foreslå hvordan en slik utprøving kan foregå, bla hvilke fag, omfang av fag og antall skoler som skal være en del av utprøvingen Utprøvingene skal starte skoleåret 2010 -2011 Utprøvingene avsluttes innen 1. august 2012 Innspill? Noe å bidra med? Ta kontakt med Ida på epost: ida.large@udir.noida.large@udir.no

8 Her finner dere mer informasjon om Udirs sluttrapport 2009 med vedlegg Endringsforlag i forskriften om vurdering udir.no Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse www.skolenettet.no/vurdering Etterutdanning i elev- og lærlingvurdering www.skolenettet.no/kompetanseutvikling

9 Ny nettside Vurdering og læring

10 Ingress Hvorfor VFL? Forskning/forskrift tilpasset opplæring OSS Eksempler fra praksis Filmer Praksiseksempler med kommentarer Ressurshefte K-FOTH/BV Utforsk din egen praksis Innhold fra brosjyren om underveis- vurdering Liste med spørsmål til refleksjon Vurderingsverktøy Egenvurdering Tilbakemelding Samtaler Halvårsvurdering Tydelige mål og kriterier Aktuelt

11 Hasle Elevene gir hverandre muntlige tilbakemeldinger og læreren forteller hva de kan gjøre for å forbedre seg. –Hva preger skriftlige og muntlige tilbakemeldinger som du og kollegene dine har erfaring med å gi? –Beskriver de elevens kompetanse i forhold til mål og peker de fremover, slik at eleven kan lære av dem? Det er alltid en risiko for at vurderingsskjemaer blir skjemaer for skjemaenes skyld. –Hva skal til for at slike skjemaer bidrar til læring?

12 Halbrend Elevene lager individuelle mål ut fra resultatet på en før-prøve i matematikk. Dette gjøres før hvert nye tema i faget. –Drøft hvordan lærere kan gi elevene tilbakemeldinger ut fra både individuelle mål og de nasjonale kompetansemålene? Elevene på Halbrend skole er opptatt av å få tilbakemeldinger de både blir motiverte av og som de lærer noe av. –Hva mener du kjennetegner slike tilbakemeldinger? –Hvordan vet du at tilbakemeldingene dine motiverer elevene til å lære mer? –Har du og kollegene dine eksempler på tilbakemeldinger som elevene har lært noe av?


Laste ned ppt "Den videre satsingen på vurdering Samling i kvalitetssikringsnettverk - etterutdanning 2009/2010 03.12.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google