Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Melding til Stortinget…

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Melding til Stortinget…"— Utskrift av presentasjonen:

1 Melding til Stortinget…
Fleksibel disponering av fag- og timefordeling Valgfag Klasseledelse, regning, lesing Fagkonferanse for UH-sektoren, Oslo november 2012

2

3 Hvorfor forbedre ungdomstrinnet?
Frafall vgo Synkende motivasjon Få med svært gode lese- og regne- ferdigheter

4 Ungdomstrinn i utvikling 2012-2017
Ulike tiltak for å gjøre opplæringen mer praktisk og variert mer motiverende, utfordrende og relevant for elevene

5 Indikatorer for å følge opp måloppnåelse

6 Universitets- og høyskolesektorens rolle
Tilbydere av skolebasert kompetanseutvikling innenfor de prioriterte områdene Utvikle kunnskap i fag og fagdidaktikk Dokumentere god praksis og samarbeide med de nasjonale sentrene Legge til rette for at lærerstudenter bringer perspektiver fra UH-sektoren med seg inn i sin praksis i skolen

7

8 Nasjonale støttetiltak
Pedagogiske ressurser Skolebasert kompetanseutvikling Tilrettelegging for bruk av nettverk

9

10 Skolebasert kompetanseutvikling
Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

11 6 prinsipper for skolebasert kompetanseutvikling
Kompetanseutvikling på både organisasjons- og individnivå Innsats over tid Differensiert tilbud til skolene Likeverdige tilbud i alle lærerutdanningsregionene Lett tilgjengelig materiell Kunnskapsutvikling på alle nivåer

12 Bakgrunnsdokumenter til rammeverket

13 KD GNIST nasjonalt UDIR Skoleeiere FM NTNU 6 UH-inst. Skoler: Elever
3 ressurs-grupper Forskere klasseledelse Lese-, Matematikk-, Skrive-, Nynorsksenteret, NAFO Fagpersoner vurdering og org.læring UDIR GNIST regionalt- 19 prosjektledere NTNU 6 UH-inst. Skoler: Elever Lærere skoleledere Skoleeiere FM

14 Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling
22 kommuner og 37 skoler med ungdomstrinn er valgt ut til å delta i pilotering av skolebasert kompetanseutvikling skoleåret 2012/2013.

15 Skolebasert kompetanseutvikling
Klasseledelse, regning, lesing Vurdering for læring Kollektivt orienterte skoler Organisasjonslæring Pilotering Skoleåret

16 Eks på pilotskolenes valg av fagtemaer
Kommune Skole Hovedtema Tema som også behandles Lillehammer Åretta Lesing Vurdering Hammartun Ringsaker Nes Regning i alle fag Klasseledelse og motivasjon Furnes

17 Tilbydere i piloteringen - inngår i et nettverk
Høgskolen i Hedmark Universitetet i Nordland Høgskolen i Sogn og Fjordane Universitetet i Agder Høgskolen i Vestfold PLU, NTNU Koordinator: NTNU

18

19

20

21 Hvordan forberede for skolebasert kompetanseutvikling i stor skala?
Klasseledelse, regning, lesing, skriving Vurdering for læring Kollektivt orienterte skoler Organisasjonslæring Tilbud om støtte til alle skoler med ungdomstrinn Høst 2013-vår 2017

22 Utfordring! TILBYDERE SKOLEEIERE Trenger oversikt over skoleeieres/ skolers behov og forventninger til universiteter og høyskoler. Trenger oversikt over hvilken kompetanse og kapasitet som finnes i UH-sektoren.

23 Kompetanse, erfaring og kapasitet hos tilbydere
NTNU kartlegger - rapport mars 2013 Hensikten - kunne bidra med støtte i lærerutdanningsregioner som har behov for bedre/bredere faglig kompetanse Robuste kompetansemiljøer som tilbydere i gjennomføringen i fullskala h2013–v2017

24 Skoleeieres/skolers behov for veiledning og støtte
Prosjektledere GNIST fylke skal kartlegge kommunenes behov for kompetanseutvikling innenfor de nasjonalt prioriterte fagområdene

25 Ressurser til UH Tilbyderinstitusjonene vil få tildelt midler
Tildeling til alle syv LU-regioner, ikke søknad Håp om ca 15 institusjoner som tilbydere i pulje 1 Mer informasjon om omfang og ressurser kommer i januar 2013

26 Hvordan kvalifisere seg som tilbyder?
Starte kartlegging Sette seg inn i rammeverket Gjøre seg kjent med de pedagogiske ressursene


Laste ned ppt "Melding til Stortinget…"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google