Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema 6 VURDERING OG DOKUMENTASJON

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema 6 VURDERING OG DOKUMENTASJON"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema 6 VURDERING OG DOKUMENTASJON
Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Tema 6 VURDERING OG DOKUMENTASJON  

2 Mål for etterutdanningen
Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Mål for etterutdanningen utarbeide grunnlag for vurdering i samarbeid med elever og lærlinger gi tilbakemeldinger som stimulerer til læring og utvikling bruke vurdering som grunnlag for tilpasset opplæring gi informasjon om oppnådd kompetanse i henhold til læreplanen planlegge og gjennomføre halvårsvurderinger legge til rette for at elever, lærlinger og lærekandidater kan dokumentere arbeid og læring underveis samarbeide med lærlinger, lærekandidater og kolleger i vurdering av bedriftens opplæringsvirksomhet samarbeide om vurdering på tvers av læringsarenaer (skoler og bedrifter)

3 Hensikten med vurderingsarbeidet (jf. forskriften § 3-2)
Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Hensikten med vurderingsarbeidet (jf. forskriften § 3-2) Underveisvurderingens formål er å fremme læring, øke kompetansen og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Sluttvurderingens formål er å gi informasjon om kompetansen ved avslutningen av opplæringen i et fag eller yrke.

4 Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere
Underveisvurdering Lærlingen skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem. Regelmessige og systematiske tilbakemeldinger som forteller om utvikling og kvalitet på lærlingens arbeid og synliggjør oppnådd kompetanse. Halvårsvurdering med tilbakemelding om faglig utvikling samt råd og veiledning om hvordan de kan forbedre og videreutvikle seg. Lærlingen skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglige utvikling.

5 Grunnlaget for vurdering
Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Grunnlaget for vurdering De samlede kompetansemålene i læreplanen for faget (forskriften § 3-3) Kvaliteten i alle ledd av det utførte arbeidet (fasene i et faglig arbeid) Lærlingen skal kjenne til målene og hva som blir vektlagt i vurderingen

6 Fasene i et faglig arbeid
Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Fasene i et faglig arbeid

7 Hele arbeidsprosessen skal vurderes
Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Hele arbeidsprosessen skal vurderes Planlegging med begrunnelse for valgte løsninger Gjennomføring Vurdering av kvalitet på eget arbeid Vurdering av oppnådd kompetanse Dokumentasjon av eget arbeid

8 Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere
Sluttvurdering Standpunktkarakterer (§ 3-18) Eksamen (§ 3-30) Fag- eller svenneprøve (§ 3-48) Kompetanseprøve (§ 3-49)

9 Vurdering av bedriftens opplæringsvirksomhet
Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Vurdering av bedriftens opplæringsvirksomhet Hvilke rammer har bedriften lagt for opplæringen? Har målene vært oppnåelige – og utfordrende nok? Hvordan har oppfølgingen vært? Hvordan har variasjonen i arbeidsoppgaver vært? Hvordan vurderes kvalitet på lærlingens arbeid? Hvilke hensyn er tatt til bedriftens og lærlingens forutsetninger? Modell inspirert av Bjørndal og Lieberg (1978)


Laste ned ppt "Tema 6 VURDERING OG DOKUMENTASJON"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google