Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT i Vurdering for læring 3. oktober 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT i Vurdering for læring 3. oktober 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT i Vurdering for læring 3. oktober 2012

2 Hvorfor slik satsing på vurdering?
Forskning viser at Det er for mye taus kunnskap blant lærere – hvorfor kar. 4? Mye ensomt arbeid blant lærere – privatpraktiserende… Vurderingspraksisen bedres – men systematikken mangler. I klasserommet: for stort fokus på aktivitet – framfor læring. Elever ser lite hensikt og sammenheng i fagene. Elever utfordres for lite til å gå i dybden. Vurdering er noe elever ikke deltar i, men utsettes for – etterpå. Tilbakemeldingene til elevene er for utydelige. Lærerne bruker lite elevenes tilbakemeldinger til justering av egen undervisning. For lite sammenheng mellom skole og læretid i yrkesfag Internasjonal forskning hevder at VfL øker læring

3 Vurdering for Læring – Nasjonal satsing
4-årig satsing i regi av Utdanningsdirektoratet Fordelt på 4 puljer i perioden 2010 – 2014. Pulje 2 for videregående opplæring – fra 2011 til juni 2012. Udir ga drahjelp til skoleeierne i ca 16 mndr. Nettstedet: Vurdering for læring på Udir – Vurdering. Her finner du foredrag, videoer m.m Udirs føringer for satsingen VfL: Utgangspunkt i de 4 vurderingsprinsipper Organiseres som lærende nettverk ellers stor frihet…

4 VfL handler om underveisvurdering
Den praksisen i klasserommet som gir økt læring! Det ble anbefalt: Vurdering for læring integreres i den daglige undervisningen - ikke først opplæringsperiode og deretter vurdering isolert. Fra kontroll til læring! Utvikle gode teknikker og systemer – med og uten data - og varig praksisendring – for den enkelte lærer / skole og i hele fylket. Økt bevissthet om praksis og økt kompetanse utvikler vurderingskulturen – slik gjør vi det hos oss! Ta tid til refleksjon rundt praksis – i fellesskap. med utgangspunkt i de 4 vurderingsprinsippene!

5 4 prinsipper for god underveisvurdering
Elevene lærer best når de: forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen får råd om hvordan de kan forbedre seg er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

6 1. Elevene lærer best når de forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
Eleven må se hensikten og helheten i faget Ta utgangspunkt i elevens bakgrunnskunnskap Sjekk ut elevens forståelse – felles begrepsforståelse Læreren må tilpasse sin undervisning… Konkretisering av læreplaner må ligge i botn. Lag gode planer for det som skal læres – for ulike tidsspenn. Lag vurderingskriterier – hva som kreves i faget / av oppgaven – helst sammen med elevene. God utvikling: nå former læreren prøven i hodet underveis i hodet – før ble prøven laget til slutt – ny bevissthet!

7 2. Elevene lærer best når de får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen Tilbakemeldinger er viktigste effekt for læring! Si hva som er bra og hvorfor! Fokuser på kompetansen - framfor aktiviteten til eleven. Vente litt med karakteren? - karakteren kan stenge for resten av tilbakemeldingen. Muntlig, skriftlig, digitalt – smarte og sikre løsninger som gir god dokumentasjon og holder juridisk! Tidlige tilbakemeldinger – underveis – sikrer læring. Unyttig kun å gi lenge etterpå! Tenk når du lager oppgaver: hva vil jeg måle / vurdere? Hva skal elevene lære av dette? God utvikling: nå former læreren prøven i hodet underveis i hodet – før ble prøven laget til slutt – ny bevissthet!

8 3. Elevene lærer best når de får råd om hvordan de kan forbedre seg
Fokus på forbedring! 3 spørsmål som avgjør effektiv fremovermelding: Hva er målet? Hvordan står eleven i forhold til målet? Hva må eleven gjøre for å komme videre? Bruk fremovermelding til å justere elevens egen innsats – gi nye målutfordringer!

9 4. Elevene lærer best når de er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling Det vanskeligste prinsippet for læreren? Forskning bekrefter dette. Legg opp til aktiv og sosial læring ved bruk av logg og sosiale medier…. god dialog i klasserommet – lærerens spørsmålstilling under utvikling? Få tak i hvordan elevene tenker, utnytt gale svar, få alle elevene med.. Ved elevens egenvurdering – ta alltid utgangspunkt i mål og kriterier. La også elevene få vurdere hverandre – kameratvurdering. Husk å lage gode spilleregler – ikke tillat trynefaktorer… Selvregulert læring – stimuleres av kommunikasjonen elev-lærer og elev-elev.

10 Rogalands deltakelse i vurdering for Læring
5 skoler – noen lærere og avdelingsledere fra 2 studieforberedende: St. Olav Strand vgs 3 yrkesskoler Haugaland vgs Karmsund vgs Åkrehamn vgs 4 lærebedrifter – instruktører og ledere fra Opplæringskontoret for teknologifag Opplæringskontoret for elektrofag Opplæringskontoret for bygg og anleggsfag Karmøy kommune, Helse- og sosialfag I yrkesfag bygges gruppene på tvers av skoler og bedrifter – eksisterende nettverkssamarbeid rundt fag.

11 2. Føring fra Udir for VfL: jobbe i nettverk
Lærende nettverk krever: Deltakelse og forpliktelse – alle må gjøre noe Holde fokus – men våge å være i det uferdige, tid til refleksjon Gode relasjoner – trygghet til å dele God ledelse – sikre at alle deltar og sikre framdrift Dialogkonferanser – underveis i prosessen - struktur: Ny teori – plenum Refleksjon over teori / problemstillinger – mixgrupper Fortellinger fra praksis – plenum Tid til videre jobbing – i egne grupper

12 Skjer det noe – som får betydning for praksis – og som kan spres til andre?
Erfaringer skal spres via fagnettverk. Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune Gir felles retningslinjer for vurdering Gi konkrete råd for god vurdering ut fra de 4 prinsippene Har lenker til forskriftens paragrafer Er lagt på Itslearning – RFK info ansatte Rogalandsmetoden for helhetlig fag- og yrkesopplæring – HfY Anne Karine Bakkevig orienterer!


Laste ned ppt "IKT i Vurdering for læring 3. oktober 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google