Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nokre prinsipp •Modulbasert og studiepoenggivande som hovudprinsipp •Fleksibilitet •Praksisnært Studiepoeng ved obligatorisk frammøte og gjennomføring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nokre prinsipp •Modulbasert og studiepoenggivande som hovudprinsipp •Fleksibilitet •Praksisnært Studiepoeng ved obligatorisk frammøte og gjennomføring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nokre prinsipp •Modulbasert og studiepoenggivande som hovudprinsipp •Fleksibilitet •Praksisnært Studiepoeng ved obligatorisk frammøte og gjennomføring + eksamen (mappe, etc) Kursbevis ved obligatorisk frammøte og gjennomføring

2 Veksling teori + utprøving i praksis Teoretisk basis + drøftingar og refleksjon Utprøving i praksis + erfaringar og refleksjon Erfaringar skaper nye spørsmål Teoretisk basis + drøftingar og refleksjon Utprøving i praksis + erfaringar og refleksjon Avsluttende vurdering mappeeksamen ???

3 Teoretisk og fagdidaktisk overbygging Muntlig Mate- matikk ?? ? Tekst- vurdering

4 Elevvurdering modul 1 •Emnet søker å belyse elevvurdering fra et læringsteoretisk og didaktisk perspektiv. •Formålet med studiet er å utvikle lærernes evne til å analysere, stille seg kritisk til og begrunne egen praksis når det gjelder individvurdering, prøveutarbeidelse, tilbakemeldinger og bruk av nasjonale og internasjonale prøver •Modulen tar utgangspunkt i dagens skolesituasjon og ønsker å dyktiggjøre lærerens læringsrettede arbeid i en stadig mer vurderende systemverden

5 Læringsutbytte •Redegjøre for ulike utgangspunkt for utarbeidelse av vurderingskjennetegn •Gjennomføre en læreplananalyse •Forklare hvordan lærerens vurderingsarbeid innvirker på elevenes læring, motivasjon og selvbilde •Utarbeide prøver som reflekterer ulike undervisningsmål og læringsaktiviteter •Diskutere etiske og didaktiske overveielser i vurderingsarbeidet •Begrunne veiledning og vurdering av elever ved hjelp av didaktiske begrep •Forklare hvordan læreren kan trekke elevene med i vurderingsarbeidet.

6 Innhold •Vurderingsbegrepets mange aspekter •Absolutte, relative og individrelaterte vurderingskjennetegn •Vurdering av læring •Vurdering for læring •Læreplan og læreplananalyse •Lokale, nasjonale og internasjonale prøver •Didaktikk •Yrkesetikk •Elevenes egenvurdering

7 Vurdering: Vurderingsform Karakter/ vekting Varighet/ omfang Tillatte hjelpemidler MappeGodkjent/ikke godkjent Gjennom hele studiet Alle Praktisk – teoretisk arbeid individuelt eller i gruppe Godkjent/ikke godkjent Gjennom hele studiet Alle

8 Obligatoriske aktiviteter •Før start skal deltakerne ha levert inn en skriftlig tenketekst som er et førsteutkast ( prosessnotat) til en senere fagtekst. I tenketeksten skal deltakerne fortelle –om sine egne motiv for å velge å fordype seg i vurdering –om sin egen yrkessituasjon –hva de håper å få ut av studiet og eventuelle spørsmål til seg selv, saken og de faglig ansvarlige. •Samling i basisgrupper mellom hver fellessamling. Her vil det bli gitt oppgaver som studentene svarer på gjennom et refleksjonsnotat. •En læreplananalyse som skal munne ut i en refleksjonsdel som spesifikt tar for seg konsekvenser for vurderingsarbeidet. •En egenvurdering der man problematiserer egen undervisning i lys av begrepene: vurdering/læring/motivasjon •En prøveanalyse. Studentene velger en prøve de har utarbeidet og analyserer denne i lys av didaktiske og læringsteoretiske begrep. •En endelig fagtekst om vurderingsbegrepet. Fagteksten skal ha utgangspunkt i den innledende tenketeksten

9 Arbeidsformer •Forelesning, øvelser, presentasjoner, skriving av logger og utkast, gruppediskusjoner i forelesninger og i mellomperioder


Laste ned ppt "Nokre prinsipp •Modulbasert og studiepoenggivande som hovudprinsipp •Fleksibilitet •Praksisnært Studiepoeng ved obligatorisk frammøte og gjennomføring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google