Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid ungdomsskole – UH-sektor

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid ungdomsskole – UH-sektor"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid ungdomsskole – UH-sektor
Et møte mellom to kompetansemiljøer Are Solstad, rektor Nes ungdomsskole

2 Hva skal jeg si noe om i dag?
Hovedfokus: Om samarbeidet med UH=> Samspill mellom alle aktører. Forventninger til hverandre=>Møte mellom to kompetansemiljøer. REFERANSERAMME: Hva vi har gjort og lært i pilot. (Kort)

3 Mange er interessert i dette, men ikke alle….

4 Ikke bli en skole som har mer på utstilling enn på lager!
Hva har vi gjort? Ble invitert med sent i juni 2012.Fikk egentlig utdelt tema. Passet godt. Kastet oss rundt. Gikk fort i svingene. Etablerte styringsgruppe Presentasjon av planer i personalet «Kick off» seminar Utprøving regning i alle fag Særskilt fokus på matematikkfaget Forelesninger og veiledning fra Høgskole Laget egen plan for skolen som beskriver mål, innhold og arbeidsmetoder, og som svarer på HVA, NÅR og HVORDAN Være « på ordentlig» Ikke bli en skole som har mer på utstilling enn på lager!

5 Høyere bevissthet rundt viktigheten av regning i alle fag, og en ufarliggjøring av temaet. Fokus på at det skal være på fagets premisser, og som et middel for å forstå faget bedre.

6 5 ting vi har lært som skole.
Bedre forankring og planlegging. Bedre på rolleavklaring og bestilling. Jobbe bedre med FØR-UNDER-ETTER. Bedre på å systematisere erfaringsdeling og refleksjon over praksis. Etterspørre handlingen. «Hva gjør du for å..» Bli bedre på å ta i bruk det pedagogiske ressursmateriellet på nett. Vært en reise! «Pilot i alle ledd»

7 Få målbare resultater; Allikevel særdeles fornøyd fordi…
Mye høyere pedagogisk bevissthet. Motiverte lærere klar for endringsarbeid. På vei mot en bedre samarbeidskultur. Vi er mer strømlinjeformede og går mer sammen mot samme mål. Mye større fokus på elevens læring. En økt KULTUR FOR LÆRING er vårt overordnede mål i utviklingsarbeidet vårt. Matematikkseksjonen og matematikkfaget fått et særlig løft. Løftet fagsamarbeidet. Ufarliggjort og bevisstgjort hva regning i alle fag handler om. På fagets premisser og som et middel for å forstå faget bedre. Gode prosesser og forankring i forhold til satsingen på klasseledelse i pulje 1. Lenger på organisasjonsutvikling. Tatt i bruk metodikk fra Knut Roald for å være i organisasjonsutviklingen i motsetning til å lære om den. Skolen er på helt annet sted i sin utvikling i dag p.g.a deltakelse i piloten.

8 Rektor må LEDE Skolen må EIE
Må være vårt prosjekt! Rektor må LEDE Skolen må EIE ESSENSEN

9 Samspillet mellom alle aktører.
Hvem skal hjelpe rektor? Hvordan? UH-sektor Instituttmodell vs tverrfaglige team Intern organisering og forankring Skoleeier=> Skolefaglige rådgivere Skolens oppdrag Naboskoler i kommune og region Ressurslærere Nettressurser udir Utviklingsveiledere Egen skole. Ledelse, ressursgrupper. Lærende nettverk

10 «Et møte mellom to kompetansemiljøer»
Gjensidig respekt og forståelse. Hva kan vi? Hva kan dere? Hva kan vi lære av hverandre?

11 Messiasforventning? Lærere: «En tough crowd» «Form overstyrer innhold»

12 Krav og forventninger til hverandre
Jeg forventer av oss: Jeg forventer fra UH: Jobber godt med FØR-UNDER og ETTER tenkning i forbindelse med samarbeidet med UH. Er aktive og lojale i forhold til sin egen og skolens læring. Prøver ut, og deler. Lager gode veiledningsgrunnlag og bidrar aktivt i samarbeidet med UH. At rektor bereder grunnen for samarbeidet med UH. God og relevant faglig input og veiledning. Satsingsområder og gjennomgående tema. Sammenheng mellom input, utprøving og veiledning. Troverdige. Skape tillit. Høyt faglig nivå. Trigge lyst og motivasjon til utvikling hos læreren. Er fremoverlente! Bidra med oppdatert forskning. Utfordre vårt syn på læring og egen undervisning. Sparre, trigge, utfordre, modellere=>eksempler på praktisk og variert undervisning. RELEVANS!!! Vi må tro på dere! At dere også har lyst til å lære av oss!

13 «Du kan bli kvalifisert alene, men kompetent blir man sammen med andre»

14 Takk for meg Dette skal vi få til! Er så mye god tenkning som ligger i bunn for satsingen. Ta gjerne kontakt for ytterligere dialog og diskusjon rundt «Ungdomstrinn i utvikling» Are Solstad;


Laste ned ppt "Samarbeid ungdomsskole – UH-sektor"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google