Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karriereveiledning i Telemark

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karriereveiledning i Telemark"— Utskrift av presentasjonen:

1 Karriereveiledning i Telemark

2 -men mest i Bamble

3 HISTORISK TILBAKEBLIKK
PROSJEKT YOU HISTORISK TILBAKEBLIKK

4 Karriereveiledning i Telemark

5 Karriereveiledning i grunnopplæringa
Koordinator for karriereveiledning: Partnerskap mellom kommuner og fylkeskommune

6 Karriereveiledningsplakaten for grunnopplæringa
1. Karriereveiledning er hele skolens ansvar 2 . Karriereveiledning skal være nedfelt i skolens planer 3 . Karriereveiledning skal være en sammenhengende kjede av tiltak gjennom hele det 13-årige opplæringsløpet Karriereveiledning skal dokumenteres gjennom bruk av utdanningsbok Karriereveiledning skal sikre elevens kompetanse i å foreta valg 6. Karriereveiledning bør inkludere entreprenørskap 7. Karriereveiledning må skje i samspill/partnerskap med skolens/elevens nettverk med arbeidslivet 8. Karriereveiledning må skje i samspill med foresatte KompetanseForum Telemark - KFT Confex – konferansen Rådgiver og karriereveileder i skolen Oslo 10.mai 2006

7 Systemarbeid Karriereveiledning i 13-årig opplæringsløp -hele skolens ansvar
Prosess og vedlikehold Struktur /planverk Ansvar og rollefordeling

8 Ulike roller i karriereveiledningen
Skoleeiers rolle Skoleleders rolle Kontaktlærer Faglærer Karriereveileder

9 Lokale veilederutvalg (nettverksgrupper)
Dekker en kommune eller region Forum for -samarbeid -planlegging -utvikling -tiltaksgjennomføring -kontinuitet

10 Nettverk i Telemark

11 Nettverk i Midt-Telemark

12 Programfag til valg Fellesdel Egendel

13 Ressurstilgang Tilskudd fra Fylkesmannens utd.avd.
Tilskudd fra fylkeskommunen den enkelte vg skole Tilskudd fra kommuner innføring av kunnskapsløftet

14 Tiltak: Tilføre den enkelte elev:
Kunnskap om seg selv Kunnskap om samfunnet Kunnskap om arb. livet Kunnskap om utdanningsveier Individuell veildedning Karriere-plan Bevisste Utdannings-valg Trening i å treffe valg…………………………………………………………

15 Veilederprofesjonalitet
Elevsyn Etikk Kvalitet Likeverd Systemforståelse Metodeforståelse Handlingskompetanse

16 Kompetansekrav? ? Ressursendring? Strukturendring? Forskriftsendring?

17 LOKALT VEILEDERUTVALG (LVU)
Nettverksgruppe i Bamble kommune som består av 15 personer: Rådgivere i ungdomsskole og videregående skole Representanter fra barneskolene Skolekontoret Fylkeskommunen Næringslivet

18 Ledelse Delt ledelse u-trinn/vgs Ressurs: 20% + drift
Ansvar for - møter -framdrift -gjennomføring -kontakt med fylkesnettverket -kontakt med lederforum

19 Fordeler med nettverksgruppe
Møtes fast en gang pr. måned Kontaktpunkt for nye og gamle rådgivere Kunne diskutere, få og gi råd av hverandre Lettere å ta kontakt med hverandre Uformelle besøk Utarbeide felles materiell og planer til bruk i rådgivningsarbeidet Sosiale arrangementer og ekskursjoner

20 Hva jobber LVU med? Overganger mellom skoleslag/feilvalg Utdanningsbok
En dag på jobben Hospitering Foreldrekurs Programfag til valg Deltar på Rektormøter Fylkessamlinger

21 HVORFOR UTDANNINGSBOK?
Alle elever blir sett og får mulighet til en god samtale For å sikre at alle elever får minst 4 veiledningssamtaler i løpet av 6. klasse,8. klasse, 10. klasse og Vg1 For å kvalitetssikre samtalene på alle skolene

22

23 UTDANNINGSBOK 6. KLASSE

24 UTDANNINGSBOK 8. KLASSE

25 UTDANNINGSBOK 10. KLASSE

26

27 En dag på jobben

28 Hospitering Mulige utdanningsprogram: Helse og sosialfag
Service og samferdsel Studiespesialisering Idrettsfag Studiespesialisering med formgivningsfag TIP Restaurant og matfag Elektrofag

29 Hospitering 9. klasse Alle 9. klassinger i Bamble kommune får tilbud om å hospitere 1 dag ved en vgs på våren LVU organiserer det praktiske ved hospiteringen, mens skolen sørger for det faglige innholdet. Koordinerer datoer, søknadsskjemaer, sender ut tilbud, evaluerer

30 SØKNAD OM HOSPITERING (frist 27.4.07)
Navn:_________________________________________ Klasse_________ Adresse:____________________________ Skole:____________________ Jeg ønsker å hospitere på en av disse skolene/utdanningsprogram: (Det er ikke sikkert du kan få oppfylt førsteønsket ditt, så du må fylle ut 3 alternativer) Skole:__________________ Utdanningsprogram: ______________________ Skole: __________________Utdanningsprogram:______________________ Litt om meg selv og interessene mine: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Hvorfor jeg ønsker å hospitere ved et av disse utdanningsprogrammene: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Spesielle behov som videregående skole bør ta hensyn til: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Elevens underskrift Foresattes underskrift

31 Hospitering 10. klasse Alle 10. klassinger i Bamble kommune får tilbud om å hospitere i 2 dager ved en videregående skole på høsten. Elevene følger vanlig teoriundervisning sammen med skolens elever, er med på egne opplegg for hospitanter og/eller deltar i praktiske aktiviteter ved skolen

32 Foreldrekurs Gjennomført foreldrekurs ved en ungdomsskole våren 2006
Innhold i kurset: Kunnskapsløftet i vgs NAV Opplæringskontor ”Vil bli noe” – katalog/spørsmål/svar Veiledning av egne barn – oppgaver Bruk av aktuelle nettsider

33 Programfag til valg

34 Hva vil vi bl.a. jobbe med framover?
Årlige oppgraderinger av utarbeidet materiell Videreutvikle foreldrekurs Jobbe videre med innholdet i faget Programfag til valg (grunnskole/vgs) Forbedre hospiteringsordningene Hvordan informere elevene på en best mulig måte Entreprenørskap som karriereveiledningsmetode Fortsette det gode samarbeidet i LVU

35 KONTAKT OSS: LVU Bamble Bamble videregående skole 3960 STATHELLE
Ledere av LVU Bamble kommune: Koordinator for karriereveiledere i Telemark:


Laste ned ppt "Karriereveiledning i Telemark"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google