Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva skal til for å gi ungdom og voksne et bedre grunnlag for yrkes- og utdanningsvalg? Rådgiving og karrièreveiledning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva skal til for å gi ungdom og voksne et bedre grunnlag for yrkes- og utdanningsvalg? Rådgiving og karrièreveiledning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva skal til for å gi ungdom og voksne et bedre grunnlag for yrkes- og utdanningsvalg? Rådgiving og karrièreveiledning

2 Hva skal til? Ungdomsskolen Videregående opplæring Skoleeiere, kommuner/fylkeskommuner Karrièreveiledningssentre/partnerskap VOX nasjonalt organ for karriereveiledning Partnerskap for karriereveiledning Marianne Løkholm Lewin, Hamar 13.10. 2010

3 Rådgivingstjensten skal være et nasjonalt ansvar. Forskriften må stille tydeligere krav til kvalitet og innhold i tjenesten. Tid Kompetanse Koordinering og samhandling Styring – lov – forskrift Partnerskap for karriereveiledning Marianne Løkholm Lewin, Hamar 13.10. 2010

4 Veien framover: Ulik organisering – samme målsetting og målgruppe? Karrièreveiledningssentre – et supplement til rådgivingstjenesten hjemlet i opplæringsloven •En møteplass for samarbeid mellom skole og arbeidsliv – gjensidig nytte og kompetansebygging •Målsetting: Muligheter for livslang læring •Målgrupper: Voksne og ungdom med foresatte Partnerskap for karriereveiledning Marianne Løkholm Lewin, Hamar 13.10. 2010

5 Økte muligheter i Kunnskapsløftet? Økt samhandling mellom ungdomsskole, videregående opplæring og arbeidsliv - innført krav om kontaktlærere - programfag til valg, arbeidslivsfaget - prosjekt til fordypning - opprettelse av karrièreveiledningssentre - nasjonalt organ for karrièreveiledning Partnerskap for karriereveiledning Marianne Løkholm Lewin, Hamar 13.10. 2010

6 Økte muligheter i Kunnskapsløftet? Endret forskriften til opplæringsloven om rådgiving og kompetansekrav - § 22-3 Utdannings- og yrkesrådgiving ”Hele skolens oppgave”- samhandling og tilrettelegging Ledelsen, rådgivere, kontaktlærere, faglærere

7 Økte muligheter i Kunnskapsløftet? Rådgivere skal: Samarbeide om overgangen mellom ungdomsskolen og videregående opplæring Samarbeide med arbeidslivet for å samordne bruken av arbeidslivet for ungdomsskoler og videregående opplæring Partnerskap for karriereveiledning Marianne Løkholm Lewin, Hamar 13.10. 2010

8 Økte muligheter i Kunnskapsløftet? § 8 Oppl lov: Skoleeier har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten. Ansvar for kompetanseutvikling. 49% av respondentene i ungdomsskolen sier det ikke kreves formell kompetanse 28 % i videregående opplæring Partnerskap for karriereveiledning Marianne Løkholm Lewin, Hamar 13.10. 2010

9 Anbefalte kompetansekrav •Rådgivere skal ha relevant kompetanse (oppl lov§13,10) •Eleven har rett til å få den rådgiving som er nødvendig om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg og om sosiale spørsmål (oppl lov§ 9-3) Et kompromiss mellom kravet til nasjonal styring og lokal handlefrihet? Partnerskap for karriereveiledning Marianne Løkholm Lewin, Hamar 13.10. 2010

10 Hva sier rådgiverne? Stort sprik mellom ønsket om en bedre rådgivingstjeneste og reell kompetansesatsing •69% vil ha mer kunnskap om arbeidsmarkedet •55% ønsker kunnskap om veiledningsteori og metodikk •Psykososiale utfordringer •Mer samarbeid med arbeidslivet – særlig viktig for ungdomsskolen (SINTEF 2010 skolens rådgiving - på vei mot framtida?) Partnerskap for karriereveiledning Marianne Løkholm Lewin, Hamar 13.10. 2010

11 Veien framover: Ungdomsskole og videregående opplæring Partnerskap for karriereveiledning Marianne Løkholm Lewin, Hamar 13.10. 2010 Systematisk kompetanseutvikling •Rådgivernettverk – en ressurs for partnerskapene • Behov for økt samarbeid med arbeidslivet – kobling til karriereveiledningssentrene •Plikt og rett til etterutdanning •Rådgivere skal ha rett på relevant etter- og videreutdanning. •Tid til utføring av oppgavene for å realisere elevenes rettigheter •Medbestemmelse og involvering

12 Veien framover Strategi for oppbygging av rådgiver/veileder kompetanse på kommunalt og fylkeskommunalt nivå -Legge til rette for systematisk samarbeid skoler og arbeidsliv -Avklare roller og målsettinger - kompetanseutvikling -Etter- og videreutdanning – rett og plikt Partnerskap for karriereveiledning Marianne Løkholm Lewin, Hamar 13.10. 2010

13 Nasjonal enhet for karriereveiledning •Behov for å videreutvikle veiledning som fagfelt •Bygge nettverk mellom partene •Spre erfaringer, kunnskaper og forskning •Bidra til systemrettet informasjon om rettigheter og muligheter for veiledning i og utenfor utdanningssystemet •Forutsetning: Tett samarbeid mellom forskjellige departement Partnerskap for karriereveiledning Marianne Løkholm Lewin, Hamar 13.10. 2010


Laste ned ppt "Hva skal til for å gi ungdom og voksne et bedre grunnlag for yrkes- og utdanningsvalg? Rådgiving og karrièreveiledning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google