Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Karriereveiledning - Regional konferanse Bergen 13. - 14. september.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Karriereveiledning - Regional konferanse Bergen 13. - 14. september."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Karriereveiledning - Regional konferanse Bergen 13. - 14. september Kristiansand 25. – 26. september v/Kjellbjørg Auestad

2 www.vaf.no Karriereveiledning i Vest-Agder Målsetning - Strategier – Hvor er vi nå? – Veien videre

3 www.vaf.no Hvorfor satse på karriereveiledning? Målsetting: Best mulig gjennomføring av planlagt utdanning for den enkelte elev og utdanningssøker, fra grunnskole gjennom videregående opplæring til og med høgskole/universitet/annen videre utdanning  helhetlig planlegging  aktiv deltakelse gjennom refleksjon i valgprosessen  realistiske valg  bedre tilpasset opplæring gjennom reflekterte utdanningsvalg  unngå unødvendige avbrudd/omvalg

4 www.vaf.no Fire hovedstrategier:  Individnivå Relevant informasjon, bevisstgjøring gjennom refleksjon, profesjonell veiledning, digital karriereplan  Systemnivå Klar rollefordeling og ansvarsplassering: Skoleledelse, rådgivningstjenesten, kontaktlærer, faglærere. Delt rådgivningstjeneste på store skoler.  Partnerskap Organisering av tverretatlig samarbeid: Rutiner, samarbeidsavtaler, herunder også programfag til valg og prosjekt til fordypning.  Kompetanseutvikling Videreutdanning for karriereveiledere. Felles etterutdanning for rådgiverne/karriereveilederne i ungdomsskolen og vgo

5 www.vaf.no Hva er gjort? Felles plan for karriereveiledning  Utarbeidet av 45 rådgivere i fra ungdomsskolene og de videregående skolene på 5 dagers arbeidsseminar ledet av fylkeskommunen og fylkesmannen i samarbeid med HiA  Politisk forankret i fylkeskommunen  Vedtatt i samtlige 15 kommuner Forprosjekt i Lindesnesregionen Fokus på karriereveiledning og partnerskap Prosjektledelse: Mandal vgs Prosjektstyring: VAF, utdanningsavdelingen Referansegruppe: Arbeidsmarkedsrådet i Vest-Agder Systematisk samarbeid med kommunene/ungdomsskolene, partene i arbeidslivet/bedrifter og NAV Kompetanseutvikling  Videreutdanning i karriereveiledning, 30 studiepoeng, 47 rådgivere fra A-A og V-A, ungdomsskole og videregående skoler  Obligatorisk etterutdanning, felles for grunnskole og vgo (årsplan)

6 www.vaf.no Plan for karriereveiledning i Vest-Agder  HOVEDMÅL:  Alle elever i Vest-Agder skal ha en individuell karriereplan fra og med 8. trinn. Den skal følge eleven gjennom opplæringsløpet  Karriereplanen skal bevisstgjøre elev, skole og foresatte og gi sammenheng mellom skolens arbeid og opplæringsløpet til den enkelte elev  Den skal hindre feilvalg, omvalg og frafall  Planen skal være en del av den enkelte skoles handlings-/virksomhetsplan  Planen trer i kraft senest 1. august 2008  Denne planen skal være nettbasert og ha en felles standard

7 www.vaf.no Plan for karriereveiledning i Vest-Agder TILTAK:  Kvalitetssikre karriereveiledningssystemet og den individuelle oppfølging ved:  Kartlegge elevens interesser og ferdigheter  Informasjon til elever og foresatte  Veiledning  Programfag til valg og prosjekt til fordypning  Bedre overgangsprosedyrer ungdomstrinn – videregående skole  Sette opp retningslinjer for koordinering og systemutvikling av en helhetlig plan

8 www.vaf.no MMM-prosjektet Mestring – motivasjon - måloppnåelse Tre-årig samarbeidsprosjekt mellom VAF og Kristiansand kommune Individfokus: •Møte den enkelte elev på det kompetansenivå han befinner seg • Karriereveiledning med aktiv elevdeltakelse • Realistiske mål • Fleksible løsninger Systemfokus: •Systemutvikling fra 8. trinn til videregående skole/bedrift for å redusere bortvalg/frafall •Fleksible opplæringstilbud • Fokus på overganger grunnskole/vgs og vgs/bedrift • Utvikle lærekandidatordningen som planlagt karrierevei • Samarbeid med næringsliv/bedrifter: Bedriftsbank, partnerskap Prosjekt fleksibel yrkesopplæring for voksne  Tverreetatlig samarbeidsavtale er utarbeidet (partnerskap)  Prosjektet er faset over i ordinær drift

9 www.vaf.no Veien videre Toårig prosjekt gjennomføres 2007- 2009: Karriereveiledning og partnerskapsutvikling Tilsetting av prosjektleder pågår Prosjektskisse er utarbeidet Fokusområder: •Karriereveiledning videreutvikles som felles system for hele fylket med utgangspunkt i foreliggende felles plan, prosjekterfaringer og lokalt/regionalt arbeid •Også voksne skal ivaretas •Partnerskap videreutvikles •Samarbeid med UiA avklares •Organisering, lokalisering og mandat for karriereveiledningssenter/sentre avklares i prosjektperioden

10 www.vaf.no The road not taken (utdrag): TWO ROADS DIVERGED IN A WOOD, AND I…. I TOOK THE ONE LESS TRAVELED BY, AND THAT HAS MADE ALL THE DIFFERENCE Robert Frost


Laste ned ppt "Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Karriereveiledning - Regional konferanse Bergen 13. - 14. september."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google