Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag Namsos, 11.-12. april 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag Namsos, 11.-12. april 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag Namsos, 11.-12. april 2013

2 Agenda Torsdag 11.04.13 11.00-12.00 Velkommen, gjennomgang av referat fra 10.01.13 og agenda. Informasjon fra AVGO (Stortingsmelding 20 mm) 12.00-13.00Lunsj 13.00-14.00 Ingveig Wahl fra NHO: Om NHO, næringsliv i Trøndelag. Samarbeid skole - næringsliv 14.00-14.45Bordduken om yrker 14.45-15.00Kaffepause 15.00-16.00Roller og funksjoner i skolens rådgivning: innledning 16.00-17.00Roller og funksjoner forts. - gruppearbeid (se vedlagte funksjonsbeskrivelser) 17.00-19.00Pause 19.00Middag Fredag 12.04.13 08.30-09.30 Nytt fra arbeidet i regionale nettverk (bla. rådgivernes behov for etter- og videreutdanning) Høstens rådgiversamling, 09.30-10.30Verktøy i karriereveiledningen 10.30-11.30Besøke Karrieresenteret I Namsos 11.30-12.30Lunsj 12.30-13.30Oppsummering – veien videre / fylkesnettverkets funksjon 13.30Vel hjem

3 Litt info Partnerskap for karriereveiledning i NT Føringer fra stat og fylkeskommune – Samfunnskontrakt for flere læreplasser – Stortingsmelding 20 – Likestilling og mangforld Kompetanseutvikling / temadager

4 Partnerskap for karriereveiledning Møte 19.03.13 1.Gjennomgang av referat fra 05.09.12 2.Partnerskapsavtale 3.Årsmelding for Karrieresenteret 4.Virksomhetsplan 2013 5.Forskning på rådgivningstjenesten i grunnopplæringa 6.Karrieredager / - messer 7.Orienteringssaker (Prosjekter) 8.Eventuelt

5 Div. info. Ny statlige fagutviklingsressurs for rådgivere: utdanning.no/radgiver/deling utdanning.no/radgiver/deling -Ønsker tips og ideer -Frist 22.04.13 Samfunnskontrakt for flere lærlingeplasser – Handlingsplan Strategi og handlingsplan for likestilling og mangfold

6 Forslag om temadager Grønn næring – 5. + 6. juni Mære og Val Trender i næringsliv og arbeidsmarked + informasjon om fagskolen – Namsos 15. mai – Verdal 8. mai + regionale nettverk med bla. info om fagskolen

7 Koordinatorsamling for fylkene 11.-12.06.13 Rådgiversamling for Nord-Trøndelag 23.-14.10.13

8 Meld. St. 20 (2012–2013) Melding til Stortinget På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen

9 Tre hovedområder i meldingen en inkluderende fellesskole grunnopplæring for framtidens samfunn fleksibilitet og relevans i videregående opplæring

10 4.4.6 Arbeidslivsfag, utdanningsvalg og rådgiving Å foreta rett valg av opplæring, utdanning og yrke er viktig, men krevende for den enkelte. For å kunne foreta gode valg er det nødvendig med tilstrekkelig kunnskap om mulighetene man har, og mange vil ha behov for støtte og rådgivning til å foreta valg. Rådgivningen i skolen og fagene arbeidslivsfag, utdanningsvalg og prosjekt til fordypning er ment å bidra til at elever foretar riktige valg av opplæring, utdanning og yrke.

11 Departementet vil bidra til kompetanseutvikling for rådgivere med vekt på kjønnsutradisjonelle valg ta sikte på at arbeidslivsfag gjøres obligatorisk å tilby dersom sluttevalueringen viser et like positivt helhetsbilde som de foreløpige evalueringene. Det vil i den sammenheng vurderes hvordan arbeidslivsfag skal innpasses i det samlede fagtilbudet i ungdomsskolen gjennomgå læreplanen for utdanningsvalg for å tydeliggjøre fagets egenart og gi elevene bedre innsikt i arbeidsliv og krav til utdanning, herunder kjønnsutradisjonelle fag- og yrkesvalg utarbeide en veileder for faget utdanningsvalg som blant annet tydeliggjør forskjellen mellom dette faget og arbeidslivsfag. Veilederen vil også omfatte kjønnsutradisjonelle fagvalg vurdere kompetanseutvikling for lærere og rådgivere i fagene arbeidslivsfag og utdanningsvalg, inkludert informasjon om elevers muligheter til å velge kjønnsutradisjonelt


Laste ned ppt "Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag Namsos, 11.-12. april 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google