Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En smakebit fra Telemark

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En smakebit fra Telemark"— Utskrift av presentasjonen:

1 En smakebit fra Telemark
Kjersti Isachsen; Karrieresenter Telemark Hans Magnus Johansen, Telemark fylkeskommune

2 Bestillingen Utvikle Partnerskapene i relasjon til bedre utdannings- og yrkesrådgivning. Komme med ideer til hvordan Partnerskapene kan tilføre kompetanse inn i arbeidet med utdannings- og yrkesrådgivning. Utvikle Partnerskapene i relasjon til faget utdanningsvalg.

3 Karriereveiledning i Telemark
3 hovedgrep i 2004 – 2006 Bredt forankret arbeid for å finne relevante tiltak som kunne styrke karriereveiledningen i et livslangt perspektiv Karrieresenter Telemark Høyskolestudie i karriereveiledning Koordinering av karriereveiledingen i grunnopplæringa Status pr i dag Formell partnerskapsavtale om Karrieresenter Telemark mellom Telemark FK og NAV Telemark Høyskolestudiet lever sitt eget liv Koordinator for karriereveiledning i grunnopplæringen; ansatt i TFK, kommunene finansierer noe av arbeidet, foreligger samarbeidsavtaler om konkrete tiltak

4 Telemarksmodellen pr. i dag
Høyskolestudiet Telemark fylkeskommune Styringsgruppe NAV Telemark Telemark fylkeskommune Kommuner 1 stk karrieresenter Formelt partnerskap NAV og FK, fylkesnivå 1 stk. koordinator for kv. i grunnopplæringa Samarbeidsavtale med kommuner 1stk rådgiver Voksenoppl. -Ren fylkeskommunal tjeneste Lokalisert Eget område i Nav bygg KARRIERESENTER TELEMARK Karrieresenter Telemark 4 ansatte + prosjektansatte Koordinator for karriereveiledning i grunnopplæringa Rådgiver Voksenopplæringa i Telemark

5 Fra fjorårets tildelingsbrev
”Utdanningsdirektoratet vil overføre kroner til videreføring av arbeidet med Partnerskap for karriereveiledning og kroner som skal nyttes til styrkning av karrieresentrenes arbeid for å styrke rådgivningen til utdanning og yrker på grunnskolens ungdomstrinn.”

6 Hovedmål og målgrupper
Voksne i Telemark over 18 år Tilby oversiktelig og tilpasset informasjon via vår nettside. Levere karriereveiledning av høy kvalitet til voksne i Telemark. Veiledere med behov for å utvikle sin kompetanse. Være en pådriver for profesjonalisering av fagfeltet og bidra til kompetanseutvikling for relevante veiledere i Telemark. Skape arenaer for diskusjon, inspirasjon og erfaringsdeling. Bedrifter i endring/omstilling/utvikling. Levere karriereveiledningstjenester til bedrifter i Telemark, knyttet til omstilling og nedbemanning. Relevante aktører nasjonalt og i andre regioner Bidra i den nasjonale utviklingen av feltet.

7 Prosjektets utforming; to hovedfokus
Fokus på videreutvikling av kompetansen til rådgivere på ungdomsskoletrinnet. -få fram i dagen gode eksempler på organisering, rutiner, dokumentasjon, kartlegge kompetanseutviklingsbehov og imøtekomme disse i et faglig samarbeid med KST. Gjennomføring av et utviklingsarbeid ved en ungdomsskole. Prosjektet legger vekt på at utviklingsområdene også har en generell interesse.

8 Delprosjekt Menstad ungdomsskole
Elevsamtalene mellom elev, lærer og foreldre Utvikle og prøve ut metoder som kan bringe karriereperspektivet tydeligere inn i elevsamtalene Overgangsfasen fra grunnskolen til vgs Utvikle og prøve ut metoder som kan bidra til bedre overgangsprosesser for elever i ”gråsonen”. Faget ”Utdanningsvalg”; kompetansemålet; ”Beskrive sine sterke sider”. Utvikle og prøve ut metoder som på en tydelig måte bevisstgjør eleven på hvilke sterke side hun har.

9 Overgangsdialogen – en prosess i 3 faser IKO
Identifiseringsfasen: U skolens ansvar i samarbeid med støtteressurser å identifisere gråsoneelever med bakgrunn i kjente kriterier. Kartleggingsfasen: Samarbeid mellom U. skole VGS. Hvilke tiltak kan være relevante? Eleven får tilbud om samtale med videregående, nytt praksiskurs, involvering av foresatte, avtaler, etc. Oppfølgingsfasen: VGS ansvar. Elevens hverdag på videregående.

10 Hva har bidraget vært? Kunnskapsutvikling i lokal setting
Prosjektarbeid med fokus på systematisk kunnskapsutvikling i regi av karrieresenteret Arbeidet er dokumentert Koblet rektor og ledelse TFK for å ”pushe” beslutning om evt framdrift Hva har kommet ut av det TFK har besluttet å kjøre arbeidet videre Jobbes videre i Skien Kommune med rektor på Menstad som ressursperson Skoleavdelingen i TFK som har ”tatt ballen” og ønsker å videre IKO, i første omgang ”Rulle det ut io full skala i Skien

11 Koordinering av karriereveiledning i grunnopplæringa

12 Karriereveiledning i grunnopplæringa
Kompetanseutvikling Karriereveiledning i grunnopplæringa Systemutvikling Tiltak

13 Utfordringer En rådgiver på hver skole – aleneansvar
Varierende kompetanse Varierende erfaring Knappe ressurser Ensidig arbeidsliv Store avstander Nytt fag: Utdanningsvalg

14 Nettverksarbeid i Telemark

15

16 Partnerskap: Samarbeid mot felles mål…
Avtale om samarbeid mellom kommuner og TFK om rådgivertjenesten og Lokale veilederutvalg Avtale om Praksiskurs som del av faget Utdanningsvalg mellom TFK og kommunene i Telemark Kurs i Utdanningsvalg for kommunene

17 Nettverk i Telemark

18 Lokale veilederutvalg - LVU
Alle rådgiverne i regionen OT i regionen Skoleadministrasjon Næringsutvikling Rektorene 2 g/år 8 – 10 møter i året Planlegging og gjennomføring Kompetanseutvikling Gjensidig ressursbank

19 Lokale veilederutvalg – LVU arbeider med:
Lokale planer for karriereveiledning Kontakt med lokalt arbeidsliv Kompetanse til veilederne Tiltak for elevene Yrkesmesser Overganger mellom grunnskole og videreg Læreplaner i Utdanningsvalg Informasjon, samarbeid, foreldre

20 Primære målsettinger Dekke elevens behov for informasjon, veiledning og hjelp til å gjøre gode valg og lykkes som individ Avhjelpe samfunnets behov for riktig kompetanse

21 Andre målsettinger Virkeliggjøre det 13-årige opplæringsløp
Styrke samarbeid mellom kommuner og fylkeskommune Bedre gjennomføringen i vgo Styrke samarbeid mellom skole og arbeidsliv Utvikle entreprenørskap

22 Ny plan for karriereveiledning i grunnopplæringa i Telemark
Tar blant annet sikte på å formalisere partnerskapet.


Laste ned ppt "En smakebit fra Telemark"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google